יצוא הסחורות ב-2014: 69 מיליארד דולר

היקפי היצוא הגדולים ביותר היו בעיבוד יהלומים, ייצור מחשבים, מיכשור אלקטרוני ואופטי, ייצור כימיקלים ומוצריהם וייצור תרופות


10:23 ,30.07.2015 מאת: מערכת פורט2פורט

סך יצוא הסחורות בשנת 2014 הסתכם ב-69.0 מיליארד דולר, עלייה של 3.3% לעומת שנת 2013 ועלייה של 9.2% לעומת שנת 2012.

 

בשנת 2014 עלה יצוא ענפי התעשייה והחרושת ב-3.3%. לעומת זאת, ירד יצוא ענפי החקלאות, הייעור והדיג ב-6.9% לעומת שנת 2013.

 

היקפי היצוא הגדולים ביותר היו בענפים עיבוד יהלומים (17.1 מיליארד דולר), ייצור מחשבים, מיכשור אלקטרוני ואופטי (11.4 מיליארד דולר), ייצור כימיקלים ומוצריהם (11.0 מיליארד דולר) וייצור תרופות (6.5 מיליארד דולר).

 

משנת 2010 יצוא ענף ייצור קוק ומוצרי נפט גולמי מזוקק עלה ב-56.9% והסתכם ב-0.8 מיליארד דולר; יצוא ענף ייצור מוצרי מתכת בהרכבה, פרט למכונות ולציוד, עלה באותה תקופה ב-35.1% והסתכם ב-2.3 מיליארד דולר; יצוא ענף עיבוד יהלומים עלה ב-31.9%; יצוא ענף ייצור מוצרי גומי ופלסטיק עלה ב-28.6% והסתכם ב-2.1 מיליארד דולר; ויצוא ענף ייצור כימיקלים ומוצריהם עלה ב-26.5%. לעומת זאת, באותה תקופה ירד יצוא ענף תעשיית מתכות בסיסיות ב-27.3%.

 

יצוא ענף ייצור כימיקלים ומוצריהם היווה בשנת 2014 15.9%, לעומת 16.9% בשנת 2013, וחלקו של יצוא ענף ייצור מחשבים, מיכשור אלקטרוני ואופטי ירד מ-17.4% ב-2013 ל-16.5% ב-2014.0.

 

יצוא סחורות לפי ענף כלכלי וקבוצת ארצות

יצוא ענף ייצור מחשבים, מיכשור אלקטרוני ואופטי לארצות אסיה היווה 49.4% מכלל היצוא בענף זה. יצוא ענף ייצור כימיקלים ומוצריהם לארצות האיחוד האירופאי ולקבוצת יתר ארצות היה 38.4% ו-38.3% מכלל היצוא בענף זה, בהתאמה. יצוא ענף ייצור תרופות לארצות האיחוד האירופאי ולארצות הברית היה 49.7% ו-43.7% מכלל היצוא בענף זה, בהתאמה.

 

יצוא סחורות לפי ענף כלכלי לארצות האיחוד האירופאי

סך יצוא הסחורות לארצות האיחוד האירופאי בשנת 2014 הסתכם ב-18.8 מיליארד דולר, עלייה של 2.7% לעומת שנת 2013 ועלייה של 9.9% לעומת שנת 2012. בשנת 2014 עלה יצוא ענפי התעשייה והחרושת ב-3.5%. לעומת זאת, ירד יצוא ענפי החקלאות, הייעור והדיג ב-11.0%.

 

היקפי היצוא הגדולים ביותר היו בענפים ייצור כימיקלים ומוצריהם (4.2 מיליארד דולר), ייצור תרופות (3.2 מיליארד דולר), עיבוד יהלומים (2.1 מיליארד דולר) וייצור מחשבים, מיכשור אלקטרוני ואופטי (1.7 מיליארד דולר).

 

משנת 2010 יצוא ענף ייצור תרופות עלה ב-111.8%, יצוא ענף עיבוד יהלומים עלה ב-50.1%, יצוא ענף ייצור מכונות וציוד עלה ב-38.6% והסתכם ב-1.3 מיליארד דולר, יצוא ענף ייצור מוצרי גומי ופלסטיק עלה ב-20.9% והסתכם ב-1.0 מיליארד דולר ויצוא ענף ייצור כימיקלים ומוצריהם עלה ב-19.6%. לעומת זאת, באותה תקופה ירד יצוא ענף ייצור מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי ב-18.3%.

 

פירוט השינויים במשקלים של הענפים ביצוא לארצות האיחוד האירופאי מראה שמשקל יצוא ענף ייצור תרופות עלה מ-15.1% בשנת 2013 ל-17.2% בשנת 2014. לעומת זאת, חלקו של יצוא ענף ייצור כימיקלים ומוצריהם מסך היצוא ירד מ-24.4% בשנת 2013 ל-22.4% בשנת 2014.

 

יצוא סחורות לפי ענף כלכלי לארצות הברית

סך יצוא הסחורות לארצות הברית בשנת 2014 הסתכם ב-18.6 מיליארד דולר, עלייה של 6.1% לעומת שנת 2013. יצוא ענפי החקלאות, הייעור והדיג עלה ב-10.8% ויצוא ענפי התעשייה והחרושת עלה ב-5.8% והסתכם ב-18.3 מיליארד דולר.

 

היקפי היצוא הגדולים ביותר היו בענפים עיבוד יהלומים (7.9 מיליארד דולר), ייצור תרופות (2.8 מיליארד דולר), ייצור מחשבים, מיכשור אלקטרוני ואופטי (2.5 מיליארד דולר) וייצור כימיקלים ומוצריהם (1.1 מיליארד דולר).

 

משנת 2010 יצוא ענף עיבוד יהלומים עלה ב-17.3% ויצוא ענף ייצור כימיקלים ומוצריהם עלה ב-8.6%. לעומת זאת, באותה תקופה ירד יצוא ענף ייצור תרופות ב-37.5%. פירוט השינויים במשקלים של הענפים מראה שמשקל יצוא ענף ייצור תרופות ירד מ-17.2% בשנת 2013 ל-15.3% בשנת 2014.

 

יצוא סחורות לפי ענף כלכלי לארצות אסיה

סך יצוא הסחורות לארצות אסיה בשנת 2014 הסתכם ב-17.4 מיליארד דולר, עלייה של 4.1% לעומת שנת 2013. ייצוא ענפי התעשייה והחרושת עלה ב-3.7% לעומת שנת 2013 והסתכם ב-15.6 מיליארד דולר. לעומת זאת, יצוא ענפי החקלאות, הייעור והדיג ירד ב-23.7% והסתכם ב-95.5 מיליון דולר.

 

היקפי היצוא הגדולים ביותר היו בענפים: עיבוד יהלומים (5.9 מיליארד דולר), ייצור מחשבים, מיכשור אלקטרוני ואופטי (5.6 מיליארד דולר) וייצור כימיקלים ומוצריהם (1.5 מיליארד דולר).

 

משנת 2010 יצוא ענף ייצור מכונות וציוד עלה ב-68.8% והסתכם ב-0.8 מיליארד דולר ויצוא ענף ייצור מחשבים, מיכשור אלקטרוני ואופטי עלה ב-22.9%. לעומת זאת, באותה תקופה ירד יצוא ענף ייצור כימיקלים ומוצריהם ב-8.4%.

 

פירוט השינויים במשקלים של הענפים מראה שמשקל יצוא ייצור כימיקלים ומוצריהם ירד מ-10.1% מסך היצוא בשנת 2013 ל-8.5% בשנת 2014 ומשקלו של ייצור מחשבים, מיכשור אלקטרוני ואופטי היווה 32.3% לעומת 35.1% בשנת 2013. 

 

יצוא סחורות לפי ענף כלכלי לקבוצת יתר ארצות העולם

סך יצוא הסחורות לקבוצת יתר הארצות הסתכם ב-14.2 מיליארד דולר, ירידה של 0.5% לעומת שנת 2013. יצוא ענפי התעשייה והחרושת ירד ב-0.3% לעומת שנת 2013, והסתכם ב-13.5 מיליארד דולר. לעומת זאת, יצוא ענפי החקלאות, הייעור והדיג עלה ב-3.7% והסתכם ב-417.1 מיליון דולר.

 

היקפי היצוא הגדולים ביותר היו בענפים ייצור כימיקלים ומוצריהם (4.2 מיליארד דולר), ייצור כלי תחבורה והובלה אחרים (1.8 מיליארד דולר), ייצור מחשבים, מיכשור אלקטרוני ואופטי (1.5 מיליארד דולר) ועיבוד יהלומים (1.2 מיליארד דולר).

 

משנת 2010 יצוא ענף ייצור מוצרי מתכת בהרכבה, פרט למכונות ולציוד עלה ב-256.8% והסתכם ב-1.1 מיליארד דולר ויצוא ענף ייצור כימיקלים ומוצריהם עלה ב-65.2%.

 

פירוט השינויים במשקלים של הענפים מראה שמשקל יצוא ענף ייצור מחשבים, מיכשור אלקטרוני ואופטי ירד מ-11.7% מסך היצוא בשנת 2013 ל-10.8% בשנת 2014. לעומת זאת, משקלו של ענף ייצור כימיקלים ומוצריהם עלה מ-29.0% מסך היצוא בשנת 2013 ל-29.6% בשנת 2014.

 

יצוא סחורות לפי ענף כלכלי לגרמניה

סך יצוא הסחורות לגרמניה הסתכם בשנת 2014 ב-1.7 מיליארד דולר, ירידה של 2.0% לעומת שנת 2013. יצוא ענפי התעשייה והחרושת ירד ב-2.4% לעומת שנת 2013 והסתכם ב-1.7 מיליארד דולר. יצוא ענפי החקלאות, הייעור והדיג הסתכם ב-63.5 מיליון דולר בשנת 2014.

 

היקפי היצוא הגדולים ביותר לגרמניה היו בענפים: ייצור מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי (385.6 מיליון דולר), ייצור כימיקלים ומוצריהם (234.9 מיליון דולר) וייצור מכונות וציוד (212.7 מיליון דולר). יצוא ענף ייצור מחשבים, מיכשור אלקטרוני ואופטי ירד ב-28.4% לעומת שנת 2010.

 

פירוט השינויים במשקלים של הענפים מראה שמשקל יצוא ייצור מחשבים, מיכשור אלקטרוני ואופטי ירד מ-24.9% מסך היצוא בשנת 2013 ל-22.3% בשנת 2014.

 

יצוא סחורות לפי ענף כלכלי לרוסיה

סך יצוא הסחורות לרוסיה הסתכם ב-965.4 מיליון דולר, ירידה של 6.9% לעומת שנת 2013. יצוא ענפי התעשייה והחרושת ירד ב-12.8% לעומת שנת 2013 והסתכם ב-645.6 מיליון דולר. לעומת זאת, יצוא ענפי החקלאות, הייעור והדיג עלה ב-8.0% לעומת 2013 והסתכם ב-310.9 מיליון דולר.

 

היקף היצוא הגדול ביותר היה בענפים: גידולים צמחיים (309.4 מיליון דולר), ייצור מחשבים, מיכשור אלקטרוני ואופטי (119.3 מיליון דולר), ייצור כימיקלים ומוצריהם (87.4 מיליון דולר) וייצור תרופות (79.3 מיליון דולר). יצוא ענף גידולים צמחיים עלה ב-45.2% לעומת שנת 2010. לעומת זאת, יצוא ענף ייצור תרופות ירד משנת 2010 ב-28.6%.

 

פירוט השינויים במשקלים של הענפים מראה שמשקל יצוא ייצור תרופות ירד מ-12.0% מסך היצוא בשנת 2013 ל-8.2% בשנת 2014.