ירידה של 14.8% בהיקפי היצוא של היצואנים המובילים בתעשייה

ברבעון השלישי של השנה עמד סך הייצוא של מאה היצואנים המובילים על 6.86 מיליארד דולר. הקיטון ביצוא מיוחס לגושי הסחר הגדולים של ישראל – אירופה, צפון אמריקה ואסיה, וכן למדינות היעד


00:00 ,17.11.2013 מאת: מערכת פורט2פורט

ברבעון השלישי של 2013 קטן היצוא של מאה היצואנים המובילים בתעשייה הישראלית בכ-14.8% ביחס לרבעון הקודם. כך עולה ממדד 100 יצואני הסחורות המובילים בתעשייה ברבעון שלישי של השנה.

הקיטון ביצוא מיוחס לירידה של היצוא לכל שלושת גושי הסחר הגדולים, אירופה (17.5%), צפון אמריקה (10.7%) ואסיה (14.6%).

גם ביצוא לשבע ארצות היעד נרשמו ירידות ביצוא היצואנים המובילים. יצוא היצואנים המובילים לסין, שהיקף היצוא אליה הוא הגדול ביותר מבין מדינות היעד, ירד היצוא בכ-3.6% והסתכם בכ-404 מיליון דולר ברבעון.

יצואם של היצואנים המובילים, המעסיקים עד 500 עובדים, ירד ברבעון בכ-12.6%, של היצואנים הבינוניים, המעסיקים 500-1,000 עובדים ירד בכ-10.7%, ושל היצואנים הגדולים במיוחד, המעסיקים מעל ל-1,000 עובדים, ירד בכ-17.8%. מדובר ברבעון החמישי ברציפות שנרשמת ירידה ביצוא היצואנים המובילים.

הממצאים מתבססים על ניתוח שוטף שעורך מינהל מחקר במשרד הכלכלה מידי רבעון בקרב מאה יצואני הסחורות המובילים בישראל, העוקב אחר התפתחות הייצוא לפי סיווג טכנולוגי של ענפי התעשייה, גושי סחר, ארצות יעד וגודל היצואנים. המדד מתפרסם מידי רבעון זו השנה השביעית.

מהנתונים עולה שסך הייצוא של מאה היצואנים המובילים ברבעון השלישי של 2013 עמד על 6.86 מיליארד דולר, בהשוואה ל-8.05 מיליארד דולר ברבעון השני של השנה (ירידה של 14.8%) ו-7.33 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד.

הייצוא לאירופה הינו הגדול מבין שלושת הגושים ומהווה כ-36.8% מסך היצוא לגושי הסחר. היצוא לצפון אמריקה היווה כ-23.6% מסך הסחר.

הייצוא למדינות אסיה מהווה כ-23.3% מסך הסחר. המדד מורה על ירידה של 17.5% בייצוא לאירופה, כשהייצוא לצפון אמריקה ירד בכ-10.7% ואילו הייצוא לאסיה ירד ב-14.6%.

הירידה ביצוא לאירופה ברבעון השלישי 2013 מקורה בעיקר בירידת היקף יצוא הטכנולוגיה העילית, שירדה בכ-22.4%, וזאת בהמשך לירידה של כ-33.1% ברבעון השני לעומת הרבעון הראשון של השנה. בטכנולוגיה עילית מעורבת ירד הייצוא בכ-17.6%, בטכנולוגיה המסורתית מעורבת חלה ירידה של 8.4% ובטכנולוגיה המסורתית חלה ירידה של כ-17.4%.

היצוא לארצות היעד שמשרד הכלכלה מבקש לעודד: מאה היצואנים המובילים ייצאו למדינות הללו ברבעון השלישי ב-1.13 מיליארד דולר, כ-16.5% מכלל הייצוא של מאה היצואנים המובילים, וירידה של כ-24.6% לעומת הרבעון הקודם.

בתום הרבעון השלישי מובילה סין במקום הראשון מבחינת נפח היצוא לארצות היעד, למרות ירידה של כ-3.6% ביצוא בהשוואה לרבעון הקודם. אחריה נמצאות ברזיל והודו.

ברבעון השלישי ירדו תקבולי היצוא בתחום הכימיקלים לצרכי חקלאות בכ-28.4% לעומת הרבעון הקודם; ביצוא בתחום הכימיה וזקוק נפט חלה ברבעון הנוכחי ירידה של כ-20.4%; ביצוא בתחום ענף הפלסטיק והגומי ירד היצוא בכ-8.6%, כשיצוא הענף הסתכם בכ-332.8 מיליון דולר.

ירידה של כ-9.2% ברבעון ביצוא בענף הרכיבים האלקטרוניים, כשיצוא הענף הסתכם בכ-999.2 מיליון דולר; ירידה של כ-32.1% ביצוא ענף התרופות, שהסתכם בכ-945.3 מיליון דולר; עלייה של כ-3.4% בענף התקשורת האלקטרונית, כשהיצוא הענפי ברבעון הסתכם בכ-223.2 מיליון דולר; בענף הבקרה והמדידה חלה ירידה ברבעון של כ-1.1, כשסך היצוא בענף הסתכם בכ-825.3 מיליון דולר.

מנהל מינהל מחקר וכלכלה בני פפרמן: "זהו הרבעון השני ברציפות בו יורד היקף הייצוא של מאה יצואני הסחורות המובילים של ישראל. עקב הירידה החדה ברבעון (כ-14.8%) נסוג מדד היצואנים המובילים כשנתיים לאחור, לרמתו ברבעון הראשון של 2011. יש לציין את ירידת היצוא לכל שלושת גושי הסחר הגדולים אירופה, צפון אמריקה ואסיה וכן את הירידה ביצוא המובילים לכל אחת ממדינות היעד.

"כמו כן, יש לציין את ההרעה הנמשכת ביצוא הטכנולוגיה העילית (45 יצואנים מתוך 100 היצואנים המובילים) זה הרבעון השלישי ברציפות. נרשמה ירידה ביצוא הטכנולוגיה העילית לצפון אמריקה, כ- 31.1% ברבעון זה ביחס לרבעון הקודם, ירידה של כ-22.4% לאירופה. גם לאסיה נרשמה ירידה ביצוא הטכנולוגיה העילית בשעור של כ-6%".