ירידה של 37.9% ביצוא הסחורות לארצות הברית באפריל-יוני

הגירעון המסחרי (ללא יהלומים) של ישראל בששת החודשים הראשונים של השנה הסתכם ב-26.1 מיליארד שקל


00:00 ,18.07.2013 מאת: מערכת פורט2פורט

יבוא הסחורות (למעט יהלומים) בחודש יוני הסתכם ב-17.9 מיליארד שקל. 35% מהיבוא היה מארצות האיחוד האירופאי, 13% מארצות הברית, 20% מארצות אסיה ו-32% הנותרים מקבוצת יתר ארצות העולם.

יצוא הסחורות (למעט יהלומים) בחודש יוני הסתכם ב-14.1 מיליארד שקל. מסך הסחורות, היצוא לארצות האיחוד האירופאי היווה 32%, היצוא לארצות הברית 21% , היצוא לארצות אסיה 23%, ו-24% הנותרים ליתר ארצות העולם.

הגירעון המסחרי (ללא יהלומים) של ישראל בחודש עמד על 3.9 מיליארד שקל.

בחודשים ינואר-יוני הסתכם הגירעון המסחרי (ללא יהלומים) ב- 26.1 מיליארד שקל לעומת גירעון של 41.0 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הגירעון (ללא יהלומים) בסחר הסחורות עם ארצות האיחוד האירופאי הצטמצם ב 33.7% והסתכם ב-10.7 מיליארד שקל. הגירעון (ללא יהלומים) עם ארצות אסיה הצטמצם ב-37.9% והסתכם ב-5.1 מיליארד שקל. הגירעון עם יתר ארצות העולם הסתכם ב-16.8 מיליארד שקל. באותה תקופה היה עודף של 6.5 מיליארד שקל במאזן הסחורות (ללא יהלומים) עם ארצות הברית.

יבוא סחורות באפריל-יוני

נתוני המגמה, לאחר ניכוי השפעת העונתיות הרגילה וגורמים בלתי סדירים, מצביעים על עלייה של 4.6% ביבוא הסחורות (למעט יהלומים, אוניות ומטוסים וחומרי אנרגיה) בחודשים אפריל-יוני. זאת לאחר ירידה של 7.5% בחישוב שנתי בחודשים ינואר-מרץ.

על פי נתוני המגמה, ירד יבוא הסחורות מארצות האיחוד האירופאי באפריל-יוני ב-0.7% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 11.9% בחישוב שנתי בחודשים ינואר-מרץ. בששת החודשים הראשונים של 2013 ירד משמעותית היבוא (ללא יהלומים) מקפריסין, לטביה ומלטה.

באפריל-יוני עלה יבוא הסחורות מארצות הברית ב-3.3% בחישוב שנתי, לאחר ירידה של 34.4% בינואר-מרץ בחישוב שנתי (ירידה של 3.5% בממוצע לחודש).

יבוא הסחורות מארצות אסיה ירד על פי נתוני המגמה באפריל-יוני ב-6.4% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 12.5% בינואר-מרץ.

בששת החודשים הראשונים של 2013 ירד משמעותית היבוא (ללא יהלומים) מיפן ומגיאורגיה.

יבוא הסחורות מקבוצת יתר ארצות העולם עלה ב-0.3% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 10.3% בחודשים ינואר-מרץ בחישוב שנתי.

בששת החודשים הראשונים של 2013 עלה משמעותית היבוא (ללא יהלומים) מרוסיה, מאתיופיה ומפרגוואי.

יצוא סחורות באפריל–יוני

בחודשים אפריל-יוני ירד יצוא הסחורות (למעט אוניות, מטוסים ויהלומים) על פי נתוני המגמה ב-13.4% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 8.5% בחישוב שנתי בינואר-מרץ.

פירוט לפי קבוצת ארצות מראה, כי על פי נתוני המגמה, ירד יצוא הסחורות לארצות האיחוד האירופאי בחודשים אפריל-יוני ב-11.5% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 3.1% בחישוב שנתי בינואר-מרץ.

בששת החודשים הראשונים של 2013 ירד משמעותית היצוא (ללא יהלומים) לרומניה, ליוון ולפינלנד.

יצוא הסחורות לארצות הברית ירד באפריל-יוני ב-37.9% בחישוב שנתי (3.9% בממוצע לחודש), בהמשך לירידה של 32.3% בחישוב שנתי בינואר-מרץ.

יצוא הסחורות לארצות אסיה עלה, על פי נתוני המגמה, באפריל-יוני ב-4.2% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 11.8% בחישוב שנתי בחודשים ינואר-מרץ.

בששת החודשים הראשונים של 2013 עלה משמעותית היצוא למלזיה ולסינגפור.

בחודשים אפריל-יוני עלה יצוא הסחורות לקבוצת יתר ארצות, על פי נתוני המגמה, ב-15.3% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 28.6% בחישוב שנתי בינואר-מרץ (2.0% בממוצע לחודש).

בששת החודשים הראשונים של 2013 עלה משמעותית היצוא לתורכיה, מרוקו, צ'ילה ולקוסטה ריקה.