גודל גופן: א א א
×
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
מחשבוני המרה
שערי מטבע יציגים
תאריך עדכון: 17.02.2019
יחידות מטבע השער % שינוי
דולר 3.641 -0.573
אירו 4.106 -0.509
ליש"ט 4.6608 -0.633
100 יין 3.2995 +0.045
מחשבון המרה מט"ח
מחשבוני עזר
אורך שטח נפח משקל
cm
m
km
inch
foot
yard
mile
נקה
square cm
square m
square km
square inch
square yard
square mile
נקה
cc
litre
cubic m
cubic inch
cubic yard
gallon
נקה
kg
short ton
long ton
lb
oz
נקה
חישוב משקל נפחי
סידור עבודה בנמלים

למ״ס: הגירעון בסחר הסחורות מתחילת השנה הסתכם ב-67.2 מיליארד שקל

על פי הנתונים נרשמה ירידה של 14.7% ביבוא מכונות וציוד להשקעה וכן עלייה של 7.6% ביבוא חומרי גלם. יצוא הסחורות במהלך ינואר - ספטמבר היווה 65% מהיבוא לעומת 74.7% לעומת התקופה המקבילה אשתקד
11.10.18 / 14:09
למ״ס: הגירעון בסחר הסחורות מתחילת השנה הסתכם ב-67.2 מיליארד שקל
11.10.18
למ״ס: הגירעון בסחר הסחורות מתחילת השנה הסתכם ב-67.2 מיליארד שקל

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ״ס) פרסמה היום את נתוני סחר החוץ של ישראל עבור חודש ספטמבר. על פי הנתונים, בחודש ספטמבר 2018 הסתכמו יבוא הסחורות ב-18.3 מיליארד שקל, יצוא הסחורות ב-11.8 מיליארד שקל והגירעון בסחר הסחורות ב-6.5 מיליארד שקל. מתחילת השנה הסתכם הגירעון ב-67.2 מיליארד שקל ובמונחים שנתיים גירעון זה עלול להגיע לסך של 89.6 מיליארד שקל.

 

יצוא הסחורות בחודשים ינואר- ספטמבר 2018, היווה 65.0% מהיבוא לעומת 74.7% באותם חודשים אשתקד. הגירעון המסחרי בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם ב-67.2 מיליארד שקל לעומת גירעון של 37.3 מיליארד שקל בינואר-ספטמבר 2017, עלייה של 80.2% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. בחודשים יולי-ספטמבר 2018 ירד יבוא הסחורות, על פי נתוני המגמה, ב-0.4% בחישוב שנתי. זאת, לאחר עלייה של 13.4% בחישוב שנתי אפריל-יוני 2018.

 

בחודשים יולי-ספטמבר 2018 ירד יצוא הסחורות, על פי נתוני המגמה, ב-9.6% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לירידה של 2.4% בחישוב שנתי, באפריל-יוני 2018.

 

יבוא הסחורות בספטמבר 2018, הסתכם כאמור ב-18.3 מיליארד שקל. מתוכם 43% מסכום זה היה יבוא חומרי גלם, 19% יבוא מוצרי צריכה, 15% יבוא מכונות ציוד וכלי תחבורה יבשתיים להשקעות ו-23% הנותרים יבוא יהלומים, חומרי אנרגיה, אניות ומטוסים.

 

יבוא חומרי גלם עלה על פי נתוני המגמה, ב-7.6% ביולי-ספטמבר 2018. זאת, בהמשך לעלייה של 15.4% באפריל-יוני 2018. פירוט לפי קבוצות מראה כי יבוא תשומות לחקלאות עלה ב-29.1% בחישוב שנתי ויבוא ברזל ופלדה עלה ב-21.8% בחישוב שנתי. לעומת זאת, ירד יבוא כימיקלים ב-9.8%.

 

נתוני המגמה מצביעים על ירידה ביבוא מוצרי השקעה של 12.1% בחישוב שנתי בחודשים יולי-ספטמבר 2018. זאת לאחר עלייה של 2.2% בחישוב שנתי באפריל-יוני 2018. יבוא מכונות וציוד ירד ב-15.7% בחישוב שנתי. יבוא כלי תחבורה להשקעה ירד ב-11.2% בחישוב שנתי.

 

בחודשים יולי-ספטמבר 2018 עלה יבוא מוצרי צריכה, על פי נתוני המגמה, ב-3.6% בחישוב שנתי, זאת בהמשך לעלייה של 18.6% בחישוב שנתי בחודשים באפריל-יוני 2018. יבוא מוצרים לצריכה שוטפת עלה ביולי-ספטמבר 2018 ב-8.5% בחישוב שנתי. עיקר העלייה הייתה ביבוא מזון ומשקאות.

 

יבוא מוצרים בני קיימא ירד ב-3.5% בחישוב שנתי ביולי-ספטמבר 2018. עיקר הירידה הייתה ביבוא כלי תחבורה. יבוא יהלומים (גולמיים ומלוטשים נטו) הסתכם בחודשים ינואר- ספטמבר 2018 ב-14 מיליארד שקל, לעומת 14.8 מיליארד שקל בחודשים המקבילים של שנת 2017. יבוא חומרי אנרגיה (דלק גולמי, תזקיקים ופחם), הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של השנה ב-27.8 מיליארד שקל, גבוה ב-42.4% בהשוואה לאותם חודשים אשתקד.

 

יצוא הסחורות הסתכם בחודש ספטמבר 2018 ב-11.8 מיליארד שקל. 85% מסכום זה היה יצוא תעשייתי, כרייה וחציבה. 14% יצוא יהלומים ו-1% יצוא חקלאי, ייעור ודיג. היצוא התעשייתי, כרייה וחציבה ירד, על פי נתוני המגמה ביולי- ספטמבר 2018, ב-9.3% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לירידה של 1.7% בחישוב שנתי, בחודשים אפריל-יוני 2018.

 

יצוא תעשיות טכנולוגיה עילית ירד ביולי-ספטמבר 2018, על פי נתוני המגמה, ב-3.0% בחישוב שנתי. זאת, לאחר עלייה של 0.1% בחישוב שנתי באפריל-יוני 2018. נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על עלייה ביצוא ענף ייצור תרופות. יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית  ירד, על פי נתוני המגמה, ב-18.4% בחישוב שנתי ביולי- ספטמבר 2018. זאת, בהמשך לירידה של 0.4% בחישוב שנתי באפריל-יוני 2018. נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על ירידה של 23.2% ביצוא ענף ייצור כימיקלים ומוצריהם.

 

יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת מסורתית ירד בשלושת החודשים האחרונים ב-26.2% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לירידה של 9.1% בחישוב שנתי, בחודשים אפריל-יוני 2018. נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על ירידה של 24.6% בחישוב שנתי ביצוא ענף תעשיות מתכות בסיסיות.

 

יצוא תעשיות טכנולוגיה מסורתית ירד בחודשים יולי-ספטמבר 2018 ב-2.1% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 8.7% בחישוב שנתי בחודשים אפריל-יוני 2018. נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על ירידה של 36.4% ביצוא ענף ייצור מוצרי עץ, רהיטים ונייר.

 

יצוא יהלומים נטו הסתכם בינואר-ספטמבר 2018, לפי נתונים מקוריים, ב-18.1 מיליארד שקל, לעומת 19.1 מיליארד שקל בחודשים המקבילים בשנת 2017. היצוא החקלאי, ייעור ודיג הסתכם בינואר-ספטמבר 2018 ב-3.1 מיליארד שקל, ירידה של 8.2% בהשוואה לחודשים המקבילים ב-2017. יצוא גידול יבולים רב-שנתיים ירד ב-16.9% באותה תקופה.

 

 

המגזין הדיגיטלי
גיליון 928
פייסבוק

×