למ״ס: 62% מייצוא הכימיקלים בשנת 2018 היה לטורקיה

היקפי הייצוא הגדולים ביותר היו בענפים עיבוד יהלומים עם 19.4% מסך ערך היצוא, ייצור מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי עם 19.1% מסך ערך היצוא, ייצור כימיקלים ומוצריהם עם 14.3% מסך ערך הייצוא וייצור תרופות עם 9.4% מסך ערך הייצוא


11:07 ,16.07.2019 מאת: מערכת פורט2פורט

יצוא הסחורות בשנת 2018 הסתכם ב-62 מיליארד דולר, עלייה של 1.3% לעומת שנת 2017. מזה: יצוא ענפי התעשייה והחרושת היה 93.9% (93.7% בשנת 2017) ויצוא ענפי החקלאות, הייעור והדיג היה 1.9% (2% בשנת 2017).  היקפי היצוא הגדולים ביותר היו בענפים: עיבוד יהלומים (12 מיליארד דולר - 19.4% מסך ערך היצוא), ייצור מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי (11.8 מיליארד דולר - 19.1%), ייצור כימיקלים ומוצריהם (8.9 מיליארד דולר - 14.3%) וייצור תרופות (5.8 מיליארד דולר - 9.4%).

 

מדד הערך בשנת 2018 של יצוא ענף ייצור קוק ומוצרי נפט גולמי מזוקק עלה ב-165.5% לעומת שנת 2010, והסתכם ב-1.3 מיליארד דולר. לעומת זאת, מדד הערך של יצוא ענף ייצור תרופות ירד ב-11.9% לעומת שנת 2010.

 

יצוא סחורות לפי ענף כלכלי לארצות האיחוד האירופי

 

יצוא הסחורות לארצות האיחוד האירופי בשנת 2018 הסתכם ב-17.6 מיליארד דולר, ירידה של 4% לעומת שנת 2017. מזה: יצוא ענפי התעשייה והחרושת היה 92.2% (91.1% בשנת 2017)  ויצוא ענפי החקלאות, הייעור והדיג היה 3.6% (3.7% בשנת 2017).

 

היקפי היצוא הגדולים ביותר היו בענפים: ייצור כימיקלים ומוצריהם (3.6 מיליארד דולר - 20.5% מסך ערך היצוא), ייצור תרופות (3.5 מיליארד דולר - 19.7%), ייצור מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי (1.8 מיליארד דולר -  10.4%) ועיבוד יהלומים (1.5 מיליארד דולר - 8.6%). מדד הערך בשנת 2018 של יצוא ענף ייצור תרופות עלה ב-126.9% לעומת שנת 2010.

 

יצוא סחורות לפי ענף כלכלי לארה״ב

 

יצוא הסחורות לארה״ב בשנת 2018 הסתכם ב-16.7 מיליארד דולר, ירידה של 2.1% לעומת שנת 2017. מזה: יצוא ענפי התעשייה והחרושת היה 98.7% (98.8% בשנת 2017) ויצוא ענפי החקלאות, הייעור והדיג היה 0.7% (0.7% גם בשנת 2017).

 

היקפי היצוא הגדולים ביותר היו בענפים: עיבוד יהלומים (5.8 מיליארד דולר - 34.9% מסך ערך היצוא), ייצור מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי (3 מיליארד דולר - 17.9%) וייצור תרופות (1.9 מיליארד דולר - 11.7%).

 

בשנת 2018 מדד הערך של יצוא ענף ייצור תרופות ירד ב-57% ושל מדד הערך של יצוא ענף עיבוד יהלומים ירד ב-13.4%. לעומת זאת, מדד הערך של יצוא ענף ייצור מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי עלה ב-25.7%.

 

יצוא סחורות לפי ענף כלכלי לארצות אסיה

 

יצוא הסחורות לארצות אסיה בשנת 2018 הסתכם ב-15.3 מיליארד דולר, עלייה של 12.9% לעומת שנת 2017. מזה: יצוא ענפי התעשייה והחרושת היה 89.5% (89.6% בשנת 2017)  ויצוא ענפי החקלאות, הייעור והדיג היה 0.5% (0.7% בשנת 2017).

 

היקפי היצוא הגדולים ביותר היו בענפים: ייצור מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי (6.1 מיליארד דולר - 39.6% מסך ערך היצוא), עיבוד יהלומים (3.6 מיליארד דולר - 23.6%) וייצור כימיקלים ומוצריהם (1.4 מיליארד דולר - 9.3%).  בשנת 2018 מדד הערך של יצוא ענף ייצור מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי עלה ב-32.8% לעומת שנת 2010.

 

יצוא סחורות לפי ענף כלכלי לקבוצת יתר ארצות העולם

 

יצוא הסחורות לקבוצת יתר הארצות בשנת 2018 הסתכם ב-12.4 מיליארד דולר, עלייה של 1.1% לעומת שנת 2017. מזה: יצוא ענפי התעשייה והחרושת היה 95.3% (95.2% בשנת 2017) ויצוא ענפי החקלאות, הייעור והדיג היה 2.6% (2.7% בשנת 2017).

 

היקפי היצוא הגדולים ביותר בארצות אלו היו בענפים: ייצור כימיקלים ומוצריהם (2.8 מיליארד דולר - 22.6% מסך ערך היצוא), ייצור כלי תחבורה והובלה אחרים (2.2 מיליארד דולר - 17.7%), עיבוד יהלומים (1.1 מיליארד

 דולר - 8.8%) וייצור מוצרי מתכת בהרכבה, פרט למכונות ולציוד (1 מיליארד דולר - 8.5%).

 

בשנת 2018 מדד הערך של יצוא ענף ייצור מוצרי מתכת בהרכבה, פרט למכונות ולציוד עלה ב-240.4%, ומדד הערך של יצוא ענף ייצור כלי תחבורה והובלה אחרים עלה ב-38.4% לעומת שנת 2010.

 

יצוא סחורות לפי ענף כלכלי לפולין

 

יצוא הסחורות לפולין הסתכם בשנת 2018 ב-266.5 מיליון דולר. מזה: יצוא ענפי התעשייה והחרושת היה 96.8% (90.5% בשנת 2015)  ויצוא ענפי החקלאות, הייעור והדיג היה 1.1% (1.9% בשנת 2015).

 

היקפי היצוא הגדולים ביותר לפולין היו בענפים: ייצור כימיקלים ומוצריהם (50.4 מיליון דולר - 18.9% מסך ערך היצוא), ייצור מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי (33.1 מיליון דולר - 12.4%) וייצור טקסטיל (28.7 מיליון דולר - 10.8%). בשנת 2018 מדד הערך של יצוא ענף ייצור טקסטיל עלה ב-237.6% לעומת 2010.

 

יצוא סחורות לפי ענף כלכלי לטורקיה

 

יצוא הסחורות לטורקייה בשנת 2018 הסתכם ב-1,912.5 מיליון דולר, עלייה של 33.9% לעומת שנת 2017.

מזה: יצוא ענפי התעשייה והחרושת היה 99.1% (97.8% בשנת 2017)  ויצוא ענפי החקלאות, הייעור והדיג היה 0.7% (0.9% בשנת 2017).

 

היקפי היצוא הגדולים ביותר היו בענפים: ייצור כימיקלים ומוצריהם (1,190.7 מיליון דולר - 62.3% מסך ערך היצוא) וייצור קוק ומוצרי נפט גולמי מזוקק (228.1 מיליון דולר - 11.9%). בשנת 2018 מדד הערך של יצוא ענף ייצור ציוד חשמלי עלה ב-700% ומדד הערך של יצוא ענף ייצור כימיקלים ומוצריהם עלה ב-50% לעומת שנת 2010.

 

יצוא סחורות לפי ענף כלכלי ליפן

 

יצוא הסחורות ליפן בשנת 2018 הסתכם ב-1,031.6 מיליון דולר, עלייה של 25.7% לעומת שנת 2017. מזה: יצוא ענפי התעשייה והחרושת היה 97.8% (97.6% בשנת 2017)  ויצוא ענפי החקלאות, הייעור והדיג היה 2% (2% גם בשנת 2017).

 

היקפי היצוא הגדולים ביותר היו בענפים: ייצור מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי (340.3 מיליון דולר – 33% מסך ערך היצוא), ייצור מוצרי מתכת בהרכבה, פרט למכונות ולציוד (190.6 מיליון דולר - 18.5%) וייצור כימיקלים ומוצריהם (127.5 מיליון דולר - 12.4%).

 

בשנת 2018 מדד הערך של יצוא ענף ייצור מוצרי מתכת בהרכבה, פרט למכונות ולציוד עלה ב-154.8% לעומת 2010. מדד הערך של יצוא ענף ייצור מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי עלה ב-40.8% לעומת 2010.

 

יצוא סחורות לפי ענף כלכלי לסין

 

יצוא הסחורות לסין בשנת 2018 הסתכם ב-4,778.6 מיליון דולר, עלייה של 44.4% לעומת שנת 2017. מזה: יצוא ענפי התעשייה והחרושת היה 98.6% (97.4% בשנת 2017)  ויצוא ענפי החקלאות, הייעור והדיג היה 0.6% (1.1% בשנת 2017). היקפי היצוא הגדולים ביותר היו בענפים: ייצור מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי (3,357.1 מיליון דולר - 70.3%) וייצור כימיקלים ומוצריהם (566.1 מיליון דולר - 11.8%). בשנת 2018 מדד הערך של יצוא ענף ייצור מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי עלה ב-254.9%.

 

יצוא סחורות לפי ענף כלכלי לארגנטינה

 

יצוא הסחורות לארגנטינה בשנת 2018 הסתכם ב-155.5 מיליון דולר. מזה: יצוא ענפי התעשייה והחרושת היה 98.9% (98.7% בשנת 2017) ויצוא ענפי החקלאות, הייעור והדיג היה 0.8% (1.1% בשנת 2017).

 

היקפי היצוא הגדולים ביותר היו בענפים: ייצור כלי תחבורה והובלה אחרים (47.7 מיליון דולר - 30.7% מסך ערך היצוא) וייצור כימיקלים ומוצריהם (28.1 מיליון דולר - 18.1%). עד לשנת 2018 לא היה קיים יצוא של ענף ייצור כלי תחבורה והובלה אחרים לארגנטינה.