מדד היצואנים הקטנים היציבים ירד ב-11% בארבע השנים האחרונות

מדד חדש של מינהל המחקר במשרד הכלכלה יעקוב אחר פעילות היצואנים הקטנים על בסיס רבעוני


00:00 ,02.09.2013 מאת: מערכת פורט2פורט

בארבע השנים האחרונות ירד מדד היצואנים הקטנים היציבים בישראל בכ-11%. עיקר הירידה נובעת מיצוא הסחורות של הטכנולוגיה המסורתית והמסורתית מעורבת, בעוד שרמת המדד בענפי הטכנולוגיה עלית והמעורבת עלית דווקא עלתה בתקופה זו.

בשנה האחרונה בולטת הירידה ברמת המדד של היצואנים הקטנים היציבים לפי כל סוגי הטכנולוגיות. הניתוח מתבסס על מדד היצואנים הקטנים היציבים בתעשייה הישראלית, והוא עוקב אחר התפתחות הייצוא לפי סיווג טכנולוגי של ענפי התעשייה, גושי סחר וארצות יעד.

כך עולה מנתוני מדד חדש – מדד היצואנים, הקטנים והיציבים בתעשייה הישראלית, שהושק על ידי מינהל המחקר במשרד הכלכלה, העוקב אחרי 984 יצואני סחורות ומוצרים קטנים.

היצואנים הקטנים היציבים מהווים כ-33% מתוך כ-2,941 יצואני התעשייה הקטנים (כ-21% מכלל יצואני התעשייה).

המדד נועד לנתח על בסיס רבעוני את פעילות היצואנים הקטנים היציבים,שהיקף היצוא שלהם הינו בטווח של 100 אלף דולר ועד שני מיליון דולר בשנה.

חשיבות המדד החדש היא בעיקר בבחינת אוכלוסיית הקטנים ואופן התפתחותם. מאחר וכיום ידוע מעט מאוד על הדינמיקה של התפתחות יצואן קטן ליצואן בינוני/גדול ועל המשמעות שיש למידע כזה על מעורבות המדינה בתהליך התפתחות יצואנים אלה.

המדד מלווה מדי רבעון את נתוני התפתחות הייצוא של הקטנים היציבים בארבעת התחומים הבאים: סך היצוא, היצוא לפי רמה טכנולוגית, היצוא לפי גושי סחר, היצוא לפי מדינות יעד.

ברבעון השלישי של 2012 עמד יצוא הקטנים היציבים על כ-141 מיליוני דולר, 1.32% מסך היצוא התעשייתי (לא כולל יהלומים).

מדד היצואנים הקטנים היציבים רשם ברבעון השלישי של 2013 ירידה של כ-7.3% ביחס לרבעון השני של 2014 (שבו עמד יצוא הקטנים היציבים על 152 מיליון דולר).

מדד סך היצוא התעשייתי עלה ב-1.75% ביחס לרבעון השני. נתון זה נמוך ביחס לרבעון הראשון והשני ומצביע על עצירת ההתאוששות שנרשמה ביצוא השנתיים הקודמות.

לגבי היצוא לפי טכנולוגיות: ביחס לרבעון הקודם, קטן יצוא הטכנולוגיה העילית בכ-16.1% והעילית מעורבת בכ-3.3%. יצוא הטכנולוגיה המסורתית מעורבת קטן בכ-9.5% והטכנולוגיה המסורתית בכ-5.9%.

לגבי היצוא לגושי הסחר: היצוא לצפון אמריקה ברבעון זה ביחס לרבעון קודם ירד בכ-3.8%, בייצוא לאירופה חלה ירידה בשיעור של כ-10.9% ולאסיה ירידה בשיעור של כ-2%.

ברבעון השלישי של 2012 היצוא לאירופה הינו הגדול ביותר מבין שלושת הגושים ומהווה כ-36.5% מכלל יצוא הקטנים היציבים; יותר מאשר לצפון אמריקה, המהווה כ-34.2%.

יצוא למדינות היעד: ברבעון השלישי של 2012 היצואנים הקטנים היציבים יצאו למדינות היעד בכ-15.2 מיליון דולר (קיטון של כ-9% לעומת הרבעון השני), המהווה כ-10% מיצואם הכולל (לעומת כ-19% בהתאמה אצל מאה יצואני הסחורות המובילים בתעשייה).

בתום הרבעון השלישי, 2012 נמצאת סין במקום הראשון מבחינת נפח היצוא של הקטנים היציבים לארצות היעד, לאחר שזה היה מיקומה גם ברבעון הקודם, כאשר במקום השני הודו ואחריה רוסיה.

מנהל מינהל מחקר וכלכלה בני פפרמן: "במבט על ארבע השנים האחרונות, ניתן לומר כי בסך הכל לא רואים גידול ביצואה של קבוצה זו, והיתה אף ירידה ברמת המדד. ליצואן קטן רגישות גבוהה לחסמי ביקוש, מימון ומרחק, מה שמקשה עליו להתפתח, וכל משבר כלכלי מחזיר אותו לאחור. עם זאת, מסתבר כי בעקבות המשברים הכלכליים של השנים האחרונות, ובעיקר המשבר באירופה, עשו היצואנים האלה מאמצים לייצא לשווקים שאינם קשורים ישירות למשברים הכלכליים, כמו למשל היצוא לשווקי אסיה שאף גדל.

"נושא היצואנים הקטנים דורש הרחבת המחקר הבסיסי של הבנת הדיוקן שלהם על מנת להבין את הקשר שלהם לייצור המקומי שמהווה תחלופת יצוא. קיימת קבוצה של עוד כ-1950 יצואני סחורות קטנים בעלי תנודתיות גדולה מאד ביצוא וכיום איננו יודעים את הסיבות לכך. הם יהיו יעד לבדיקה מחקרית נוספת".

סמנכ"ל סחר חוץ במשרד הכלכלה אוהד כהן: "מינהל סחר חוץ משקיע משאבים רבים על מנת לסייע ליצואנים לפרוץ לשווקים הבינלאומיים. מפאת גודלו של השוק המקומי, כלכלת ישראל הינה מוטת יצוא ועל כן קיימת חשיבות עליונה בסלילת הדרך ליצואנים לשווקים שמעבר לים. לשם כך, מפעיל המינהל מערך בינלאומי של כארבעים נספחים מסחריים המוצבים במרכזי הסחר החשובים בעולם ומהווים, במיוחד עבור היצואן הקטן, שער כניסה למרכזים בשווקים מתפתחים ומפותחים כאחד".

מנהל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה רן קויתי: "הדוח מצביע על הפוטנציאל הרב של העסקים הקטנים לייצא ולתרום לצמיחה. 95% מהיצואנים בישראל (12,500 עסקים) מייצאים בפחות מ-5 מיליון דולר בשנה וגידול ביצוא שלהם יכול לתרום רבות לכלכלה. עקב כשלי שוק, העסקים הקטנים לא מצליחים להגדיל את היצוא. בראש הכשלים הללו עומדים הקושי להשיג ידע על שווקי היעד, קושי לגייס מהמערכת הפיננסית במדינה הון צמיחה, שיאפשר לעסקים הללו לממן את היצוא, וחשש מסיכון בכניסה לשווקים חדשים. הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מפעילה את תכנית הייעוץ השיווקי לחו"ל, המשתתפת עם העסקים בעלויות הייעוץ, וכן מפעילה את קרן השיווק, המסייעת ליצואנים קטנים להשיג את מימון לפעילות הייצוא וכמו כן משתתפת עם היצואנים בסיכון".