מיליארד שקל גירעון בסחר החוץ של ישראל בינואר

יבוא הסחורות לישראל בחודש עמד על 18.7 מיליארד שקל והיצוא מישראל עמד על 17.7 מיליארד שקל


10:44 ,14.02.2016 מאת: מערכת פורט2פורט

בחודש ינואר הסתכם יבוא הסחורות לישראל ב-18.7 מיליארד שקל, יצוא הסחורות ב-17.7 מיליארד שקל והגירעון בסחר הסחורות במיליארד שקל.

 

ינואר 2016

יצוא הסחורות בחודש ינואר היווה 84.0% מהיבוא (ללא אוניות, מטוסים ויהלומים), לעומת 89.1% באותו חודש אשתקד. הגירעון המסחרי (סחורות בלבד) בחודש הראשון של השנה הסתכם במיליארד שקל, לעומת גירעון של 0.2 מיליארד דולר בינואר 2015.

 

בחודשים נובמבר 2015-ינואר 2016 עלה יבוא הסחורות (למעט אוניות, מטוסים, יהלומים וחומרי אנרגיה), על פי נתוני המגמה, ב-3.6% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 4.6% בחישוב שנתי באוגוסט-אוקטובר 2015.

 

בחודשים נובמבר 2015-ינואר 2016 עלה יצוא הסחורות (למעט אוניות, מטוסים ויהלומים), על פי נתוני המגמה, ב-5.0% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 0.2% בחישוב שנתי באוגוסט-אוקטובר 2015.

 

סחר הסחורות בחודש ינואר הושפע בין השאר משינויים בערך השקל לעומת המטבעות בהן נערכות עסקאות היבוא והיצוא. בחודש ינואר נחלש השקל ביחס לדולר ארה"ב ב- 1.8%. ביחס לין היפני ב- 4.6%, ביחס לאירו ב-1.7% וביחס לפרנק השווייצרי ב-0.7%. לעומת זאת, התחזק השקל ביחס ללירה שטרלינג ב-2.3%.

 

יבוא הסחורות

43% מיבוא הסחורות בינואר זה היה יבוא חומרי גלם (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה), 22% יבוא מוצרי צריכה, 18% יבוא מכונות ציוד וכלי תחבורה יבשתיים להשקעות ו-17% הנותרים יבוא יהלומים, חומרי אנרגיה, אוניות ומטוסים.

 

יבוא חומרי גלם (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה) ירד על פי נתוני המגמה, ב-8.7% בנובמבר 2015-ינואר 2016, בהמשך לירידה של 1.7% באוגוסט-אוקטובר 2015.

 

פירוט לפי קבוצות מראה כי יבוא ברזל ופלדה ירד ב-21.6% בחישוב שנתי (ירידה של 2.0% בממוצע לחודש), יבוא עץ ומוצריו ירד ב-20.6% בחישוב שנתי (ירידה 1.9% בממוצע לחודש) ויבוא מוצרי מזון גולמיים ירד ב-9.7% בחישוב שנתי. לעומת זאת, עלה יבוא בדים וחוטים ב-16.1% בחישוב שנתי.

 

נתוני המגמה מצביעים על עלייה ביבוא מוצרי השקעה (למעט אוניות ומטוסים) שעלה ב-21.8% בחישוב שנתי בחודשים נובמבר 2015-ינואר 2016 (עלייה של 1.6% בממוצע לחודש), בהמשך לעלייה של 9.7% בחישוב שנתי בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2015. יבוא מכונות וציוד (המהווה כ-58% מיבוא מוצרי השקעה) עלה ב-2.4% בחישוב שנתי. יבוא כלי תחבורה להשקעה עלה ב-63.4% בחישוב שנתי (עלייה של 4.2% בממוצע לחודש).

 

בחודשים נובמבר 2015-ינואר 2016 עלה יבוא מוצרי צריכה, על פי נתוני המגמה, ב-13.7% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 12.9% בחישוב שנתי בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2015.

 

יבוא מוצרים בני קיימה (ריהוט, מוצרי חשמל ביתיים וכלי תחבורה) עלה בנובמבר 2015-ינואר 2016 ב-21.4% בחישוב שנתי (עלייה של 1.6% בממוצע לחודש). עיקר העלייה היתה ביבוא כלי תחבורה, שעלה ב-55.4% בחישוב שנתי (עלייה של 3.7% בממוצע לחודש). יבוא מוצרים לצריכה שוטפת (תרופות, מזון ומשקאות, הלבשה והנעלה) עלה ב-8.0% בחישוב שנתי בנובמבר 2015-ינואר 2016.

 

יבוא יהלומים (גולמיים ומלוטשים נטו) הסתכם בחודש ינואר 2016 ב-1.7 מיליארד שקל, לעומת 1.4 מיליארד ש"ח בחודש המקביל של שנת 2015.

 

יבוא חומרי אנרגיה (דלק גולמי, תזקיקים ופחם), הסתכם בחודש הראשון של השנה ב-1.6 מיליארד שקל, נמוך ב-37.4% בהשוואה לאותו חודש אשתקד.

 

יצוא הסחורות

79% מיצוא הסחורות בחודש ינואר היה יצוא תעשייתי, כרייה וחציבה (למעט יהלומים), 19% יצוא יהלומים ו-2% יצוא חקלאי, ייעור ודיג.

 

היצוא התעשייתי, כרייה וחציבה (למעט יהלומים) עלה בנובמבר 2015- ינואר 2016 ב-5.5% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 2.4% בחישוב שנתי, בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2015.

 

פירוט נתוני המגמה של היצוא התעשייתי לפי העוצמה הטכנולוגית

יצוא תעשיות טכנולוגיה עילית (המהווה כ-53% מכלל היצוא התעשייתי, למעט יהלומים) עלה בנובמבר 2015-ינואר 2016, על פי נתוני המגמה, ב-5.6% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 10.1% בחישוב שנתי באוגוסט-אוקטובר 2015. נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על עלייה ביצוא ענף ייצור תרופות.

 

יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית (29% מכלל היצוא התעשייתי) עלה ,על פי נתוני המגמה, ב-19.3% בחישוב שנתי בנובמבר 2015- ינואר 2016, בהמשך לעלייה של 1.5% בחישוב שנתי באוגוסט-אוקטובר 2015. נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על עלייה של 27.4% ביצוא ענף ייצור כימיקלים ומוצריהם בחישוב שנתי (עלייה של 2.0% בממוצע לחודש).

 

יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת מסורתית (11% מכלל היצוא התעשייתי) ירד בשלושת החודשים האחרונים ב-16.3% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 17.9% בחישוב שנתי, בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2015. נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על ירידה של 18.9% ביצוא ענף ייצור מוצרי מתכת בהרכבה, מכונות וציוד ומכשירי חשמל ביתיים, בחישוב שנתי.

 

בחודשים נובמבר 2015-ינואר 2016 ירד יצוא תעשיות טכנולוגיה מסורתית (7% מכלל היצוא התעשייתי), ב-5.7% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 8.4% בחישוב שנתי, בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2015. נתוני היצוא לפי ענף מראים על ירידה של 12.2% ביצוא ענף ייצור מוצרי עץ.

 

יצוא יהלומים נטו (מלוטשים וגולמיים) הסתכם בינואר 2016, לפי נתונים מקוריים, ב-3.3 מיליארד שקל, לעומת 3.1 מיליארד ש"ח בחודש המקביל בשנת 2015.

 

היצוא החקלאי, ייעור ודיג הסתכם ינואר 2016 ב-0.4 מיליארד שקל (נתונים מקוריים), ירידה של 28.6% בהשוואה לחודש המקביל ב-2015. יצוא גידול יבולים עונתיים ירד ב-39.6% באותה תקופה.