מכון הייצוא: 40% גידול בייצוא לטורקיה בחציון

טורקיה היא היעד ה-6 בגודלו של ישראל; סך הייצוא בחציון הראשון לשנת 2011 עמד על 950 מיליון דולר


00:00 ,23.08.2011 מאת: מערכת פורט2פורט

ייצוא הסחורות לטורקיה במחצית הראשונה של השנה עלה בכ-40% בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד והסתכם בכ-950 מיליון דולר. מה שמציב את טורקיה כיעד הייצוא השישי בגודלו של ישראל, כך על פי ניתוח היחידה הכלכלית במכון הייצוא.

מהנתונים עולה כי, עיקר הגידול בייצוא נובע מגידול חד בייצוא ענף הכימיקלים וזיקוקי נפט, המהווה כ 68% מסך היצוא לטורקיה. הענף עלה בשיעור של כ-55% בהשוואה למחצית המקבילה אשתקד והסתכם בהיקף של כ-650 מיליון דולר. בניכוי יצוא ענף זה מצטמצם שיעור הגידול ביצוא לטורקיה מכ-40% לכ-12% בלבד בהשוואה למחצית 2010.

יצוין כי, ברבעון השני של השנה נרשמה עלייה של 17% בייצוא בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד והוא הסתכם בכ-450 מיליון דולר, זאת לעומת עלייה של 73% בייצוא ברבעון הראשון של השנה לעומת תקופה מקבילה אשתקד שהסתכם בכ -500 מיליון דולר.

ענף דומיננטי נוסף המשפיע על היקפי היצוא לטורקיה הינו ענף המתכות המהווה כ-11% מסך הייצוא. במחצית 2011 עלה יצוא המתכות לטורקיה בשיעור של 34% בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד והוא הסתכם בלמעלה מ-100 מיליון דולר. בניכוי שני ענפי הייצוא העיקריים המהווים ביחד קרוב ל-80% מסך הייצוא למדינה, מתכווץ הגידול בייצוא לטורקיה בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד לגידול של כ-4% בלבד.

ענפי יצוא בולטים נוספים לטורקיה במחצית השנה הנוכחית היו יצוא המכונות והציוד שירד בשיעור של כ-9% להיקף של כ-28 מיליון דולר וייצוא מוצרי העץ, הנייר והריהוט שעלה בשיעור של כ-38% להיקף דומה של כ-28 מיליון דולר. שני ענפי הייצוא מהווים כ"א כ-3% מסך הייצוא לטורקיה.