נחתמה אמנה למניעת כפל מס עם פנמה

האמנה מבוססת על מודל של ה-OECD ולפיה חברה שתעסוק בפרויקט בנייה שייקח למעלה מתשעה חודשים במדינה אחרת תחויב בה במס


00:00 ,12.11.2012 מאת: מערכת פורט2פורט

מדינת ישראל חתמה על אמנה למניעת כפל מס עם פנמה.

האמנה מכילה סעיף החלפת מידע בין רשויות המסים של שתי המדינות, המבוסס על אמנת המודל של ארגון ה-OECD. שיעורי ניכוי המס במקור במדינה שבה מבוצע התשלום (מדינת המקור) נקבעו ל-15% מתשלומי ריבית, דיבידנד ותמלוגים.

כמו כן, חברה שתעסוק בביצוע פרויקט בנייה במדינה האחרת, תחויב בה במס רק אם הפרויקט יימשך מעל לתשעה חודשים.

בראש צוותי המשא ומתן הישראלי לדיונים עמדה עו"ד טליה דולן-גדיש, היועצת המשפטית למינהל הכנסות המדינה, והשתתפו בו רו"ח רבקה לפינר, סגנית בכירה לממונה על הכנסות המדינה, רו"ח (עו"ד) שרון אהרוני מנהל היחידה למיסוי בינלאומי ברשות המסים, ועו"ד נועם קוט מהלשכה המשפטית של רשות המיסים.

האמנה תיכנס לתוקף לאחר סיום הליכי האשרור בשתי המדינות.