ריבית בנק ישראל ליולי תיוותר ברמה של 3.25%

נגיד בנק ישראל, סטנלי פישר, החליט להותיר את הריבית על כנה בכדי לרסן את האינפלציה ולתמוך בהמשך הצמיחה תוך שמירה על יציבות פיננסית. עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר: ההחלטה נכונה


00:00 ,28.06.2011 מאת: מערכת פורט2פורט

על פי הודעה של בנק ישראל, הנגיד סטנלי פישר, ישאיר את הריבית בחודש יולי 2011 על כנה. ההחלטה להותיר את הריבית לחודש יולי 2011 ברמה של 3.25% עקבית עם התהליך של החזרת הריבית לסביבת ריבית "נורמלית" שנועד לבסס את האינפלציה בתוך תחום היעד ולתמוך בהמשך הצמיחה תוך שמירה על היציבות הפיננסית. כך עולה מההודעה של בנק ישראל.

עוד עולה כי, "במחצית הראשונה של השנה הועלתה ריבית בנק ישראל בצורה משמעותית. במקביל ננקטו צעדים על ידי בנק ישראל ומשרד האוצר בשוק הדיור ובנוסף, בחודשים האחרונים חל תיסוף בשקל ונרשמה ירידה במחירי הסחורות. השפעתם של אלה על האינפלציה צפויה לבוא לידי ביטוי בהמשך.

עוד נמסר כי, האינפלציה בהסתכלות על 12 חודשים אחורנית מוסיפה להיות גבוהה, 4.1%. מאידך, בצפיות לאינפלציה של החזאים ואלו הנמדדות משוק ההון נרשמו בחודש האחרון ירידות והן כעת נמוכות במעט מהגבול העליון של יעד האינפלציה. שלושת המדדים האחרונים שהתפרסמו אינם גבוהים מהתוואי העונתי העקבי עם עמידה ביעד האינפלציה.

אינדיקטורים שנוספו החודש מצביעים על המשך העלייה בפעילות הכלכלית והציפייה היא כי העלייה בפעילות תימשך גם ברביע השני אם כי בקצב מתון יותר. יחד עם זאת, גובר החשש מפני התמתנות בצמיחה בארה"ב והחרפת סיכוני החוב באירופה וההשלכות שיש לכך על המשק הישראלי.

כמו כן, הקצב השנתי של עליית מחירי הדירות ממשיך להיות גבוה; ב-12 החודשים האחרונים עלו מחירי הדירות ב-15.3%. יחד עם זאת, השפעת העלאת הריבית, הצעדים של בנק ישראל בתחום המשכנתאות והצעדים שנקט משרד האוצר במיסוי על נדל"ן, יחד עם המשך הגידול במספר התחלות הבניה, צפויים לבוא לידי ביטוי במחירי הדירות במהלך השנה הקרובה .

עוד ציינו כי, ריביות הבנקים המרכזיים במשקים המפותחים המובילים עדיין נמצאות ברמות נמוכות וצפויות להישאר כך גם בחודשים הקרובים. על רקע האצת האינפלציה במשקים מהירי צמיחה, מספר בנקים מרכזיים המשיכו גם החודש בהעלאות ריבית. אולם, החשש מפני התמתנות בצמיחה בארה"ב והחרפת סיכוני החוב באירופה הובילו לצפיות להאטה בקצב העלאות הריבית במשקים אחרים.

בתגובה לכך, אמר עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר כי, "החלטת הנגיד להשאיר את הריבית על כנה הינה החלטה נכונה בהתחשב בשיעורי הריבית המקובלים כיום במדינות המערב. כך לדוגמא, ארה"ב בה שיעור הריבית עומד על  0.25%, בריטניה בה שיעור הריבית הוא 0.5% ובאיחוד האירופאי- 1.25%."