שר האוצר חתם על צו לפתיחת משק החלב לייבוא במטרה להגביר את התחרות בענף

שטייניץ: "פתיחת ענף מוצרי החלב לייבוא תעודד תחרות ותוביל להוזלת מחירים לצרכן". בהתאם להמלצות "ועדת קדמי", אומץ מתווה לפתיחת שוק החלב לייבוא, אשר מפחית שיעור המכס החל היום ביבוא גבינות קשות באופן מדורג מ-70% ל-20% אך לא פחות מ- 5.6 ₪ לק"ג ולא יותר מסכום ה


00:00 ,03.08.2011 מאת: מערכת פורט2פורט

שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, חתם על צו להפחתת המכס על יבוא גבינות קשות, במטרה לפתוח את שוק החלב לייבוא, להגדיל את מגוון הגבינות הקשות וליצור תחרות יעילה בענף שתוזיל את המחיר לצרכן הסופי. חתימה על צו זה, באה כחלק ממתווה כולל שמטרתו ייעול משק החלב בישראל, ובהתאם למסקנות ועדת המשנה לבדיקת שוק החלב (ועדת קדמי) שאומצו על ידי ראש הממשלה ושר האוצר.

נזכיר, כי ענף החלב ומוצריו בישראל מושתת בעיקרו על יצור מקומי של חלב. רוב היצור המקומי (כ-80%) מורכב ממוצרי חלב ניגר, תוצרת ניגרת, מעדנים, יוגורטים וגבינות רכות, כאשר הגבינות הקשות מהוות כ- 20% מהיצור המקומי.

בהתאם להמלצות "ועדת קדמי", אומץ מתווה לפתיחת שוק החלב לייבוא, אשר מפחית שיעור המכס החל היום ביבוא גבינות קשות באופן מדורג מ-70% ל-20% אך לא פחות מ- 5.6 ₪ לק"ג ולא יותר מסכום המכס החל היום, כמפורט בטבלה להלן.

מועד התחולה

שיעור המכס

עד סוף שנת 2011

70% אך לא פחות מ-5.6 שקלים חדשים לק"ג

ולא יותר מסכום המכס טרם השינוי

1.1.2012 – 31.12.2012

60% אך לא פחות מ-5.6 שקלים חדשים לק"ג

ולא יותר מסכום המכס טרם השינוי

1.1.2013 – 31.12.2013

50% אך לא פחות מ-5.6 שקלים חדשים לק"ג

ולא יותר מסכום המכס טרם השינוי

1.1.2014– 31.12.2014

40% אך לא פחות מ-5.6 שקלים חדשים לק"ג

ולא יותר מסכום המכס טרם השינוי

1.1.2015– 31.12.2015

30% אך לא פחות מ-5.6 שקלים חדשים לק"ג

ולא יותר מסכום המכס טרם השינוי

1.1.2016– 31.12.2016

**20% אך לא פחות מ-5.6 שקלים חדשים לק"ג

ולא יותר מסכום המכס טרם השינוי

 

**סכום המכס משנת 2016 ואילך יקבע על ידי שר האוצר בהתייעצות עם שרי החקלאות והתמ"ת בהתאם לניצול המכסות עד 2015 כולל.

במקביל ,יופחת את שיעור המכס החל על יבוא גבינות קשות לישראל במסגרת מכסה באופן מיידי ל- 20% והכמות שבמכסה תוגדל בהדרגה בפרישה על פני חמש שנים עד לשנת 2016, כמפורט להלן.

מועד התחולה

כמות במכסה (בטון)

שיעור המכס

עד סוף שנת 2011

1,500

20%

1.1.2012 – 31.12.2012

3,000

1.1.2013 – 31.12.2013

4,500

1.1.2014– 31.12.2014

6,500

1.1.2015– 31.12.2015

7,500

יצוין, כי בנוסף לאמור, קיימות מכסות הפוטרות גבינות קשות ממכס במסגרת הסכמי סחר בינ"ל.

במהלך התקופה המדורגת, תיבחן השפעת הפחתת המכסים על ענף החלב ומוצריו. נדגיש, כי מאחר ויבוא גבינות קשות למדינת ישראל עד כה היה שולי, הפסד הכנסות המדינה ממסים זניח.

שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, ציין כי "פתיחת ענף מוצרי החלב לייבוא תעודד תחרות ותוביל להוזלת מחירים לצרכן הסופי. המהלך יתרום הן לרווחת הצרכנים והן לכלכלת ישראל".