יוטרון: צבר הזמנות בשווי 257 מיליון שקל

החברה נערכת להקמת החניונים ומגייסת כוח אדם בארה״ב בנוסף להגדלת מאמצי השיווק והפרסום בארה״ב. מתחילת השנה חתמה החברה על הסכמים להקמת חניונים אוטונומיים בהיקף מצטבר של כ-67.5 מיליון שקל


13:16 ,02.06.2019 מאת: מערכת פורט2פורט

חברת יוטרון, הנחשבת למובילה עולמית בשוק החניונים הרובוטיים האוטונומיים והמחסנים האוטומטיים, הנמצאת בשליטת קרן פימי, פרסמה נתונים כספיים לרבעון הראשון לשנת 2019.

 

הפיצול של פעילות תחום הפתרונות האוטומטיים מחברת יוניטרוניקס לחברת יוטרון הושלם ונכנס לתוקף בחודש מרץ השנה ופעילות זו מוצגת כפעילות מופסקת בדוחותיה של יוניטרוניקס. מהלך הפיצול מאפשר לשתי החברות מיקוד טוב יותר במנועי הצמיחה שלהן ושיפור ברווחיות ובמדדים הפיננסיים.

 

צבר ההזמנות של יוטרון ליום ה-1.3.2019 גדל לכ-257 מיליון שקל - גידול של 31% בהשוואה לצבר ההזמנות של החברה נכון לסוף 2018 וכ- 86% בהשוואה לצבר ההזמנות של החברה נכון לסוף 2017. הגידול בצבר ההזמנות מקורו בחתימת מספר הסכמים משמעותיים להקמת חניונים אוטומטיים בארה״ב מתחילת 2019 בהיקף מצטבר של כ-67.5 מיליון שקל המעידים על הביקוש הגובר לטכנולוגיה ולפתרונות האוטומטיים של יוטרון בשוק האמריקאי וכן ליתרונה התחרותי של החברה בשוק יעד זה. כחלק מהיערכותה של החברה להקמת החניונים ומקסום ההזדמנויות העסקיות, גייסה יוטרון כוח אדם והגדילה את מאמצי השיווק והפרסום בארה״ב.

 

חיים שני, מנכ״ל יוטרון, מסר כי ״יוטרון נמצאת בתנופת עשייה ונערכת למימוש צבר הזמנות בהיקף משמעותי של כ-257 מיליון שקל. החברה הצליחה לחתום על סדרת הסכמים להקמת חניונים אוטונומיים בשוק האמריקאי ואנו מזהים הזדמנות להמשך צמיחה מהירה בשוק זה. לשם כך בחרנו להשקיע בגיוס כוח אדם ולהגדיל את הוצאות השיווק והמכירה שלנו כדי לבסס ליוטרון מעמד מוביל בארה״ב לשנים קדימה. היערכות זו לביצוע הפרויקטים עליהם חתמנו, ואלו שאנו מקדמים בימים אלה, באה לידי ביטוי בגידול בהוצאות, אשר עם התחלת ההכרה המשמעותית יותר בהכנסות במהלך הרבעונים הקרובים בגין ההסכמים שנחתמו, תאפשר ליוטרון להקטין את שיעור ההוצאות מסך ההכנסות ולהציג רווחיות. המיקוד העסקי בפעילות הפתרונות האוטונומיים יאפשר לחברה לנצל טוב יותר את משאבי הניהול ואת יכולותיה העסקיים והטכנולוגיים ולמנפם לטובת השאת ערך למשקיעי החברה״. 

 

הכנסות פעילות הפתרונות האוטומטיים של יוטרון לרבעון הראשון של 2019 הסתכמו בכ-14.1 מיליון שקל בהשוואה להכנסות של כ-14.9 מיליון שקל ברבעון המקביל. יוטרון מעריכה כי צבר ההזמנות לרבות ההסכמים האחרונים שנחתמו יאפשר את צמיחת הפעילות במהלך הרבעונים הקרובים.   

 

הוצאות תחום פעילות הפתרונות האוטומטיים ברבעון הראשון של 2019 גדלו לכ-19.1 מיליון שקל בהשוואה להוצאות בהיקף של 15.2 מיליון שקל ברבעון המקביל. העלייה בהוצאות בתחום הפתרונות האוטומטיים נבעה בעיקר מגידול בכוח אדם לתמיכה בפרויקטים קיימים ולהיערכות לביצוע צבר הפרויקטים, גידול בעלות כוח האדם בארה״ב לרבות הוצאות שיווק ופרסום, הוצאות הנהלה וכלליות וכן הוצאות מימון (שערוך הפרשי שער) עקב ירידה בשער הדולר ברבעון הראשון.

 

ההפסד מפעילות תחום הפתרונות האוטומטיים, כפי שנכלל בדוחות יוניטרוניקס, לרבעון הראשון של 2019 הסתכם ב-5.5 מיליון שקל בהשוואה להפסד של כ-0.6 מיליון שקל ברבעון המקביל.

 

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בתחום פעילות הפתרונות האוטומטיים ברבעון הראשון של 2019 היה חיובי בהיקף של 2.5 מיליון שקל בהשוואה לתזרים שלילי של כ- 1.9 מיליון שקל ברבעון המקביל.