יוניטרוניקס: הרווח הנקי ב-2018 עמד על 10.2 מיליון שקל

מתחילת 2019 חתמה יוטרון על ארבעה הסכמים חדשים להקמת חניונים אוטונומיים בניו יורק בסכום כולל של כ-67.5 מיליון שקל; צבר ההזמנות הגיע לשיא של כ- 257 מיליון שקל. חיים שני, מייסד ומנכ״ל יוניטרוניקס: המשך צמיחה בשני מגזרי הפעילות


14:05 ,28.03.2019 מאת: מערכת פורט2פורט

חברת יוניטרוניקס, מובילה עולמית בשוק מוצרי האוטומציה, וחברת יוטרון, מובילה עולמית בשוק החניונים הרובוטיים האוטונומיים והמחסנים האוטומטיים, הנמצאות בשליטת קרן פימי, פרסמו את תוצאותיהן לרבעון הרביעי ולשנת 2018. התוצאות משקפות גידול מתמשך בהכנסות, לצד שיפור חד ברווחיות וברווח הנקי.

 

חיים שני, מייסד ומנכ״ל יוניטרוניקס: ״תוצאות 2018 מציגות המשך צמיחה בשני מגזרי הפעילות, מגזר המוצרים ומגזר הפתרונות האוטומטיים, תוך גידול ניכר ברווח וברווחיות. מגזר הפתרונות האוטומטיים (אשר פוצל ליוטרון) עבר השנה לרווח תפעולי והביקוש הגובר לפתרונות החניונים האוטונומיים, כמו גם היתרונות התחרותיים שלנו ומספר והיקף הזכיות עליהם אנו מדווחים בשוק האמריקאי, מעידים על כדאיות ועיתוי החלטתנו לפיצול הפעילויות ומתן האפשרות למשקיעים ליהנות מהשאת ערך בשתי החברות הציבוריות״.       

 

״הפעילויות השיווקיות בהם נקטנו השנה במגזר המוצרים והשקת מוצרים חדשים תרמו לגידול בהיקף הפעילות ולשמירה על רמת הרווחיות הגבוהה במגזר זה. אנו מעריכים כי עיקר השפעתן של פעולות אלו יבוא לידי ביטוי ב-2019 ובשנים הקרובות. יוניטרוניקס, כיום לאחר הפיצול, הינה חברה רווחית וצומחת המתבססת על יתרונות טכנולוגיים מובהקים במוצרי הבקרים ותדע לחלק דיבידנדים למשקיעים. פעילות הפתרונות האוטומטיים של יוטרון מציגה שיא בהיקף ההסכמים החתומים בשוק האמריקאי ובעלת אופק לצמיחה מהירה״.

 

ההכנסות של יוניטרוניקס (המאחדת את שתי הפעילויות) ב-2018 גדלו בכ-9% לכ-202 מיליון שקל, לעומת הכנסות של כ- 185 מיליון שקל ב-2017. ברבעון הרביעי של 2018 גדלו ההכנסות בכ-9% לכ-57 מיליון שקל, לעומת הכנסות של כ- 52.2 מיליון שקל ברבעון הרביעי של 2017.

 

הכנסות 2018 משקפות צמיחה של כ- 35.5% בתוך שנתיים ומעידות על הצמיחה והביקוש הגובר לפתרונות החברה בשני מגזרי הפעילות הן בתחום הפתרונות האוטומטיים והן בתחום המוצרים.

 

הכנסות מגזר המוצרים הסתכמו ב-2018 בכ-135 מיליון שקל, כ-67% מסך הכנסות החברה, וגדלו בכ-11.8 מיליון שקל לעומת הכנסות של כ- 123.2 מיליון שקל ב-2017. העלייה בהיקף מכירות המוצרים נובעת מגידול בפעילות שיווקית במספר שווקים נבחרים בעולם ומהשקת מוצרים חדשים.

 

הכנסות מגזר פתרונות אוטומטיים (שפוצלו לחברת יוטרון) הסתכמו ב-2018 בכ-66.7 מיליון שקל, כ-33% מסך הכנסות החברה, וגדלו בכ-5.3 מיליון שקל לעומת הכנסות של כ- 61.4 מיליון שקל ב-2017. העלייה בהיקף ההכנסות נובעת עלייה במספר והיקף הפרויקטים בביצוע בארה״ב.     

 

ב-2018 דיווחה יוטרון על הסכמים משמעותיים להקמת חניונים רובוטיים בערים בוסטון ויוסטון בארה״ב בהיקף מצטבר של כ-108.7 מיליון שקל וכן הסכם להקמת מערכת אחסון אוטונומית עבור לקוח בישראל בהיקף של כ-12.5 מיליון שקל. מאז תחילת 2019 חתמה יוטרון על ארבעה הסכמים חדשים להקמת חניונים אוטונומיים בניו יורק בסכום כולל של כ- 67.5 מיליון שקל.

 

החברה מדווחת כי נכון ליום ה-31.12.2018 גדל צבר ההזמנות לכ-196 מיליון שקל בהשוואה לצבר הזמנות בהיקף של כ-138 מיליון שקל בסוף 2017. מתוך צבר ההזמנות, נכון לסוף 2018, כ-91% מקורו בהזמנות בתחום החניונים האוטומטיים. כ-90 מיליון שקל מתוך צבר ההזמנות צפויים להיות מוכרים כהכנסות ב-2019. ליום ה-17.3.2019 גדל צבר ההזמנות לכ-257 מיליון שקל. הגידול החד בצבר ההזמנות נובע מקצב קבלת ההזמנות לביצוע עבור פרויקטים חדשים.     

 

לאחר תקופת הדוח הועברה פעילות החברה בתחום הפתרונות האוטומטיים לחברת יוטרון בע"מ, חברה אחות של יוניטרוניקס. המהלך האסטרטגי לפיצול הפעילות הושלם, והחל ב-14.3.2019 נסחרות שתי החברות - יוניטרוניקס ויוטרון בנפרד. מהלך הפיצול הינו מהלך אסטרטגי שיאפשר מיקוד טוב יותר במנועי הצמיחה ושיפור הרווחיות של שתי החברות.

 

הרווח הגולמי של יוניטרוניקס ב-2018 הסתכם לכ-73.6 מיליון שקל, גידול של כ-33% בהשוואה לכ-55.4 מיליון שקל ב-2017.

 

הרווח התפעולי של יוניטרוניקס ב-2018 הסתכם בכ-15.6 מיליון שקל, זינוק של כ- 76% לעומת רווח תפעולי של כ- 8.9 מיליון שקל ב-2017. השיפור ברווחיות התפעולית נובע מהצמיחה בהכנסות והשיפור ברווח וברווחיות הגולמית ומחסכון בעלויות הייצור בשני מגזרי הפעילות והושג במקביל לגידול בהוצאות המכירה והשיווק בעיקר בתחום המוצרים.

 

הרווח הנקי ב-2018 הסתכם בכ-10.2 מיליון שקל, גבוה פי כ- 10 מרווח נקי של כ-1 מיליון שקל ב-2017.