מדד מנהלי הרכש: ירידה חדה ברכיב ההזמנות המקומיות

מדד מנהלי הרכש של ארגון מנהלי הרכש ובנק הפועלים ירד בחודש מאי ב-1.5 נקודות לרמה של 50.4 נקודות. עלייה בסיכון שהצמיחה תפחת במחצית השנייה של השנה. מדד מנהלי הרכש העולמי מצביע על התכווצות בפעילות התעשייתית


12:41 ,17.06.2019 מאת: מערכת פורט2פורט

מדד מנהלי הרכש של ארגון מנהלי הרכש ובנק הפועלים ירד בחודש מאי ב-1.5 נקודות לרמה של 50.4 נקודות. רכיבי ההזמנות מצביעים על התכווצות בפעילות בעוד רכיבי התפוקות והתעסוקה מצביעים על התרחבות מזה שמונה חודשים. ירידה חדה של 17.2 נקודות נרשמה ברכיב ההזמנות המקומיות, והוא עבר להצביע על התכווצות בפעילות. ההזמנות ליצוא נותרו זה החודש השלישי ברציפות מתחת לרמת ה-50 נקודות. רכיב תפוקות הייצור רשם החודש עלייה של 7.5 נקודות והגיע לרמה של 60.5 נקודות.

 

כלכלני בנק הפועלים: מדד מנהלי הרכש ירד החודש והוא קרוב כעת לגבול המפריד בין התרחבות להתכווצות בפעילות התעשייתית. רכיבי ההזמנות, הן המקומיות והן ליצוא, מצביעים על התכווצות ומשקפים את ההאטה שנרשמת בעולם בסקטור התעשייה, וכנראה גם האטה קלה בצמיחה בישראל.

 

האינדיקטורים הכלכליים בישראל שמפרסמת הלמ״ס מאותתים על האטה מסוימת בצמיחה, ובייחוד בענף התעשייה. בחודשים אפריל-מאי נרשמה ירידה חדה של 12% ביצוא התעשייתי לעומת החודשים פברואר-מרץ, כשירידות בולטות נרשמו בייצוא כימיקלים ותרופות. ההאטה המסתמנת בכלכלה העולמית, בשילוב של אי-ודאות פוליטית בישראל, ומדיניות פיסקאלית שתהיה מרסנת יותר בשנה הבאה, מעלים את הסיכון שהצמיחה תפחת במחצית השנייה של השנה.

 

מדד מנהלי הרכש העולמי, שמפרסם בנק JPMorgan עבר החודש להצביע על התכווצות בפעילות התעשייתית. המדד ירד בחודש מאי 2019 ב-0.6 נקודות לרמה של 49.8 נקודות, ורמתו כעת היא הנמוכה ביותר בשש וחצי השנים האחרונות. בארה"ב המדד ירד לרמה של 52.1 נקודות מ-52.8 נקודות. בגוש האירו זהו החודש הרביעי ברציפות שהמדד מצביע על התכווצות בפעילות התעשייתית, והחודש המדד הוסיף לרדת לרמה של 47.7 נקודות. בסין המדד נותר ללא שינוי ברמה של 50.2 נקודות.