מדד מנהלי הרכש: ירידה של 0.4% בספטמבר

מדד מנהלי הרכש עומד כיום על רמה של 50 נקודות. גם מדד מנהלי הרכש העולמי ירד לרמה של 52.2 נקודות. כלכלני בנק הפועלים: ירידת המדד בישראל עולה בקנה אחד עם רפיון במדדי הייצור בעולם


11:25 ,24.10.2018 מאת: מערכת פורט2פורט

מדד מנהלי הרכש של ארגון מנהלי הרכש ובנק הפועלים לחודש ספטמבר 2018 ירד ב-0.4 נקודות לרמה של 50 נקודות. רמת המדד היא על הגבול המפריד בין התרחבות להתכווצות בפעילות ענף התעשייה. רכיב ההזמנות ליצוא חזר להצביע על התרחבות, ורכיב ההזמנות המקומיות נמצא במגמת התרחבות מזה עשרה חודשים. מנגד, הרכיבים שבלטו לשלילה החודש הם התעסוקה ותפוקות הייצור, שהצביעו על התכווצות בפעילות.

 

מדד מנהלי הרכש העולמי, שמפרסם בנק JPMorgan ירד בספטמבר ב-0.4 נקודות לרמה של 52.2. המדד העולמי נמצא ברמתו הנמוכה ביותר מזה 21 חודשים. בארה״ב המדד ירד לרמה של 59.8 נקודות מרמה של 61.3 בחודש באוגוסט. בגוש האירו המדד ממשיך במגמת ההיחלשות, וירד החודש ל- 53.3 נקודות לעומת 60.6 נקודות בחודש דצמבר 2017. בסין המדד ירד ל-50.0 נקודות, הרמה הנמוכה ביותר מזה 16 חודשים.

 

כלכלני בנק הפועלים: ירידת המדד בישראל עולה בקנה אחד עם רפיון במדדי הייצור בעולם. ייתכן שמגמה זו הושפעה מהחששות ממלחמת הסחר, בעיקר בין ארה״ב לבין סין, שבפועל כבר הביאה להאטה מסוימת בסחר העולמי. נתוני הלמ״ס לפעילות ענף התעשייה מצביעים על חולשה מסוימת בחודשים האחרונים: העלייה בייצור התעשייתי הואטה מאוד בחודשים מאי-יולי, והיצוא התעשייתי ירד ברבעון השלישי בכ-3% לעומת הרבעון הקודם. ירידות בולטות נרשמו ביצוא רכיבים אלקטרוניים וביצוא כימיקליים, ומנגד, ביצוא התרופות נרשמת מגמת עלייה.

 

מדד מנהלי הרכש בישראל לחודש ספטמבר ממשיך זה החודש הרביעי ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות נוספת בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 50.0% לעומת ערך של 50.4% שנמדד בחודש הקודם (סדרת נתונים מנוכה עונתיות), ירידה של 0.4% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. החודש חלק מרכיבי המדד החשובים והמרכזיים עברו מהתרחבות להתכווצות וחלקם ההיפך. חשוב לציין שכמות ימי העבודה בחודש ספטמבר היה נמוך עקב חגי תשרי.