מדד מנהלי הרכש לחודש יולי: עלייה לרמה של 54.3 נקודות

החודש חלה עלייה משמעותית במדד הודות לעלייה ברכיבי הזמנות מקומיות, תפוקות הייצור ורכיבי התעסוקה. רכיב ההזמנות ליצוא שב להצביע על התכווצות לאחר חודשיים של התרחבות


11:17 ,17.08.2017 מאת: מערכת פורט2פורט

מדד מנהלי הרכש של בנק הפועלים וארגון מנהלי רכש ולוגיסטיקה בישראל לחודש יולי עלה ב-4.0 נקודות לרמה של 54.3 נקודות. רמת המדד מצביעה על התרחבות בפעילות התעשייתית. המדד נמצא מזה 13 חודשים מעל רמת ה-50 נקודות. מרבית רכיבי המדד עלו החודש ועלייה בולטת נרשמה ברכיב התעסוקה שעלה ב-10.1 נקודות לרמה של 66.3. רכיב הזמנות מקומיות עלה ב-6.6 נקודות לרמה של 62.1 נקודות ורכיב תפוקות הייצור חזר החודש להצביע על התרחבות. מנגד, רכיב ההזמנות ליצוא עבר החודש להצביע על התכווצות.

 

מדד מנהלי הרכש העולמי, שמפרסם בנק JPMorgan, עלה בחודש יולי 2017 לרמה של 52.7 נקודות. בארה"ב המדד ירד ב-1.5 נקודות לרמה של 56.3 נקודות ובגוש האירו המדד ירד ב-0.8 נקודות לרמה של 56.6 נקודות. בסין המדד עלה 0.7 נקודות לרמה של 51.1 נקודות.

 

כלכלני בנק הפועלים מציינים בסקירתם את מדד מנהלי הרכש כי החודש חלה עלייה משמעותית במדד הודות לעלייה ברכיבי הזמנות מקומיות, תפוקות הייצור ורכיבי התעסוקה. רכיב ההזמנות ליצוא ירד החודש ושב להצביע על התכווצות לאחר חודשיים של התרחבות.

 

האינדקטורים שמפרסמת הלמ"ס מצביעים גם הם על משק שצומח בקצב נאה, אך על דשדוש ביצוא התעשייתי. היצוא התעשייתי, ללא יהלומים, ירד בחודש יולי בשיעור חד של 14%, בין היתר בשל ירידה חדה ביצוא התרופות והרכיבים האלקטרונים. נתוני הצמיחה של המשק לרבעון השני, הצביעו על צמיחה סבירה של 2.7%, בהשפעת עליה בצריכה הפרטית ובהשקעות בענפי המשק. אנו מעריכים כי השיפור בתנאים הגלובליים יאפשר לישראל לצמוח בשיעורים שמתקרבים לפוטנציאל הצמיחה שלה במחצית השנייה של השנה.