מדד מנהלי הרכש לספטמבר: המשק היצרני חזר להתרחבות

עליית המדד היא ברובה תרומה של עלייה חדה ברכיב ההזמנות המקומיות שעלה ב-16.8 נקודות ועבר להצביע על התרחבות. המשק היצרני האמריקאי ממשיך בהתכווצות כמו גם המשק היצרני האנגלי


10:52 ,24.10.2019 מאת: מערכת פורט2פורט

מדד מנהלי הרכש של ארגון מנהלי הרכש ובנק הפועלים עלה בחודש ספטמבר ב-6 נקודות לרמה של 50.3 נקודות, רמה שקרובה לגבול המפריד בין התרחבות להתכווצות בפעילות ענף התעשייה. עליית המדד היא ברובה תרומה של עלייה חדה ברכיב ההזמנות המקומיות שעלה ב-16.8 נקודות ועבר להצביע על התרחבות. רכיב ההזמנות ליצוא עלה מעט החודש, אך רמתו מצביעה על התכווצות בפעילות מזה שבעה חודשים.

 

מדד מנהלי הרכש העולמי, שמפרסם בנק JPMorgan, מצביע מזה חמישה חודשים על התכווצות בפעילות התעשייתית. המדד עלה מעט בחודש ספטמבר לרמה של 49.5 נקודות, שעדיין משקפת התכווצות בפעילות. בארה״ב המדד ירד לרמה של 47.8 נקודות הרמה הנמוכה ביותר מאז יוני 2009. בגוש האירו, המדד מצביע מזה שמונה חודשים על התכווצות בפעילות, והחודש הגיע לרמה הנמוכה ביותר מאז אוקטובר 2012 - 45.7 נקודות.

 

כלכלני בנק הפועלים מציינים כי ״מדד מנהלי הרכש עלה החודש ורמתו קרובה לגבול המפריד בין התרחבות להתכווצות בפעילות ענף התעשייה. מלחמת הסחר בין ארה"ב לבין סין, והחששות מיציאה בלתי מוסדרת של בריטניה מהאיחוד האירופי, פוגעות בענף התעשייה בעולם. מנהלי הרכש בישראל סבורים כי תנאים גלובליים אלו יקשו על עליית היצוא, ורכיב ההזמנות ליצוא נמצא לכן מתחת לרמה ה-50 נקודות בשבעת החודשים האחרונים״.

 

רכיב ההזמנות המקומיות רשם החודש זינוק חד ורמתו שבה להצביע על התרחבות. יתכן שהרמה הנמוכה של רכיב זה בחודש שעבר הושפעה מחופשת הקיץ (למרות שמדובר במדד מנוכה עונתיות, חלק גדול מהמשיבים תלה את הירידה בהזמנות באוגוסט בחופשות).

 

הצמיחה במשק נמצאת במגמה של האטה. אם מנטרלים את השפעת מסי היבוא, הצמיחה עמדה ברבעון השני על 2.7%, זאת לעומת 3.0% ברבעון הראשון וכ-3.5% בשני הרבעונים הקודמים. אנו מעריכים כי האטה זו נובעת בעיקר מהרעה בתנאי הרקע הגלובליים״.

 

המשק היצרני האמריקאי ממשיך בהתכווצות

 

פעילות הכלכלית של המגזר היצרני בארה״ב ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות בעוצמה של ההתכווצות. כלל הכלכלה האמריקאית ממשיכה זה החודש ה-125 ברציפות להימצא במגמת התרחבות. החודש נמדד ערך של 47.8% לעומת ערך של 49.1% שנמדד בחודש הקודם, ירידה נוספת של 1.3% לעומת החודש הקודם. החודש כל הרכיבים המרכזיים והחשובים של המדד נמצאים בהתכווצות. החודש רק 3 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות בפעילותם הכלכלית.  

 

המשק היצרני האנגלי ממשיך במגמת התכווצות

 

הפעילות הכלכלית במשק היצרני הבריטי ממשיכה זה החודש החמישי ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה התמתנות בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ערך של 48.3% לעומת ערך של 47.4% אשר נמדד בחודש הקודם, עלייה של 0.9% לעומת החודש הקודם. החודש כל הרכיבים המרכזיים והחשובים של המדד נמצאים בהתכווצות. מנגד רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך החודש להימצא בהתרחבות.  

 

רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש הרביעי ברציפות להימצא בהתכווצות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות, אמנם מזערית, בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 47.9%, עליה של 0.2% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים כי ההתכווצות ברכיב זה נצפתה החודש בסקטור מוצרי ההשקעה והיא מיוחסת בעיקר לירידה בביקושים המקומיים וליצוא וזאת בעיקר עקב אי הוודאות הפוליטית והכלכלית.