סקר פרוגרמה: כ-50% מהארגונים מנהלים את הרכש על פי צורך עכשווי

הסקר התבצע בקרב 60 מנהלי רכש ממגוון ארגונים שונים כגון מתחום ההייטק, התעשייה ותחום השירותים. רק כמחצית ממנהלי הרכש דווחו על מדידת חסכון בין המחירים. פרוגרמה: פוטנציאל החיסכון מביצוע רכש ע״פ תכנית ארוכת טווח אינו ממומש


11:09 ,27.03.2019 מאת: מערכת פורט2פורט

50% מהחברות מנהלות את הרכש הארגוני על פי הצורך העכשווי ודרישות המתקבלות מעת לעת. כך עולה מסקר מנהלי רכש בישראל לשנת 2019 שביצעה חברת הייעוץ פרוגרמה מבית מטריקס. עוד עולה מהסקר כי כשליש ממחלקות הרכש כלל לא מעורבות בהגדרת מפרטי הרכש, כך שיכולת השפעת הרכש מצטמצמת לתנאים המסחריים.

 

הסקר התבצע בקרב 60 מנהלי רכש ממגוון ארגונים שונים בהם כשליש מתחום ההייטק, שליש מהתעשייה וכשליש מתחום השירותים. במסגרת הסקר נשאלו מנהלי הרכש על העבודה השוטפת והקשר היומיומי שלהם עם מחלקות הארגון השונות. מעל 90% ממנהלי הרכש השיבו כי המחיר ואיכות השירות או איכות הפריטים הנרכשים הם הפרמטרים המובילים בקבלת ההחלטות לרכישה. זמן האספקה אף הוא פרמטר חשוב אולם רק 60% ציינו אותו כפרמטר מרכזי נוסף בבחירת ספק או מוצר לרכישה. פרמטרים נוספים שצוינו כחשובים אך בעדיפות נמוכה יותר הינם: אחריות, חדשנות וזמינות.

 

ביחס למיקום הרכש בארגון, ולעצמאות ארגון הרכש, כשני שליש מהארגונים הרכש מבוצע רק על ידי מחלקת הרכש. נתון זה גבוה ביחס למחקרים וסקרים מקבילים בעולם בהם רק כמחצית מהארגונים הינם בעלי רכש ישיר ריכוזי וכ-40% בעלי רכש עקיף ריכוזי. בהיבט זה ניכר כי קבוצת המשיבים לסקר מייצגת ארגוני רכש מתקדמים ברמה הניהולית ביחס למקובל בעולם.

 

באשר למדידת חיסכון, רק כמחצית ממנהלי הרכש דווחו על מדידת חסכון בין מחיר מושג למחיר העלות כיום. כשליש מודדים חסכון בין מחיר לפני ואחרי משא ומתן וכ-10% דיווחו על אי מדידת חסכון כלל. ממחקרים מקבילים בחו״ל עולה כ-30% מארגוני הרכש בחברות לא מודדים חיסכון כלל, כך שגם בהיבט זה משתתפי הסקר מנהלים מערכי רכש מתקדמים. עם זאת מעל 80% ממנהלי הרכש אינם מבצעים בארגון שלהם הערכת ספקים רבעונית, חלקם גם לא שנתית.

 

בשאלה פתוחה, מעל 40% ממנהלי הרכש העידו על אתגרים בתחום מיצוב מערך הרכש, תהליכי הרכש בארגון וסמכויות מערך הרכש למול בעלי התקציב בארגון.

 

מפרוגרמה נמסר: ״בפרויקטים שביצענו בהם תכנית ארוכת טווח לחסכונות, כולל Spend-Analysis, חברות חסכו 7-16% מההוצאות שנבחנו. בחברות אחרות, עיצבנו את מבנה מערך הרכש ותהליכי הרכש באופן שישיא את יכולות הרכש להביא ערך וחסכון לארגון״.

 

פרוגרמה היא חברה בינ״ל ליעוץ ניהולי ותכנון המתמחה בתחום ניהול שרשרת האספקה, רכש, תפעול, לוגיסטיקה, מודלים אנליטיים ואוטומציה.