אוריין רכשה את פעילות השילוח של י. ססובר

מדיווח של אוריין לבורסה עולה כי, בתום משא ומתן שהחל בחודש מרץ, הושג הסכם לפיו תרכוש החברה את פעילות סוכן המכס והשילוח של י. ססובר ב-12.8 מיליון שקלים. י. ססובר תמשיך לשמש כסוכן אוניות ובעל השליטה בה, גדי ססובר, ישמש יועץ לאוריין בתחום הנרכש


00:00 ,13.06.2011 מאת: מערכת פורט2פורט

על פי דיווח לבורסה, חברת השילוח אוריין רכשה חלק מפעילותה של י. ססובר בע"מ, העוסקת בתחומי סוכן מכס והשילוח. לפי הדיווח, מטרת ההתקשרות בהסכם הינה הרחבת פעילותה הקיימת של אוריין תוך שילוב הפעילות שתירכש בפעילות הקיימת של החברה.

ניהול המשא ומתן על ההסכם, אושר על ידי דירקטוריון אוריין עוד בישיבתו מיום ה-17 למרץ ולאחר מכן, ב-30 למאי, הוסמך חן למדן, מנכ"ל אוריין ובעל השליטה בה, להשלים את המשא והמתן ולחתום על ההסכמים. הדירקטוריון החליט לעכב את פרסום דבר ניהול המו"מ עד למועד חתימת ההסכם בכדי לא לפגוע בהוצאתה לפועל של העסקה או להרע באופן ממשי את תנאיה.

עוד נמסר כי, י. ססובר הינה חברה פרטית אשר הוקמה בשנת 1956 ומעסיקה כ-80 עובדים. אוריין תרכוש את פעילות החברה בתחומי סוכן המכס והשילוח, הכוללים מתן שירותי סוכן מכס בייבוא ובייצוא, שילוח מטענים בים, באוויר וביבשה, לרבות תיאום הובלות ושילוח בינלאומי בים, באוויר וביבשה, והעמדת שירותים נלווים ללקוחות, הכוללים שחרור מטענים מרשות המכס בייבוא ובייצוא, ביטוח מטענים, הובלה יבשתית ומתן אשראי ללקוחות. מלבד הפעילות הנרכשת למוכרת פעילות שאינה נרכשת על ידי אוריין, במסגרתה משמשת כסוכן אוניות.

בתמורה לפעילות הנרכשת ולמניות הנרכשות במסגרת ההסכם תשלם אוריין לי. ססובר סך של 12.8 מיליון שקלים בתוספת הפרשי הצמדה. בגין הרכוש הקבוע תשלם אוריין למוכרת במועד השלמת ההסכם סך נוסף של כ-

500 אלף שקלים.

עוד עולה מהדו"ח כי, מחזור ההכנסות מהפעילות של י.ססובר שעתה נרכשת בידי אוריין הסתכם בשנת 2009 בכ-17.4 מיליון שקלים ובשנת 2010 בכ-18.6 מיליון שקלים. הרווח לפני מס בקשר עם הפעילות הנרכשת הסתכם בשנת 2009 בכ-1 מיליון שקלים ובשנת 2010 בכ-1.1 מיליון שקלים.

לפי הצהרות י. ססובר לאוריין, עד למועד השלמת ההסכם, בכוונתה לסיים את העסקתם של עובדיה הקשורים לפעילות הנרכשת, בהתאם להסכם אוריין רשאית, אך לא חייבת, להעסיק את מי מהעובדים הללו.

במקביל, נחתם הסכם בין אוריין לבעל השליטה ומנכ"ל י. ססובר, גדי ססובר, הסכם אי תחרות, מתן שירותי ייעוץ ומכר מוניטין של ססובר, במסגרתו מתחייב ססובר שלא לעסוק בתחומי הפעילות שנרכשה ממנו וכן לא להתחרות בחברה לצמיתות, למעט עיסוק בפעילות סוכן האוניות. בנוסף, קובע הסכם הייעוץ כי במשך תקופה של 24 חודשים, יעמיד ססובר לחברה שירותי ייעוץ בכדי לסייע לה בקליטת הפעילות הנרכשת ובמעבר והתאקלמות העובדים שיעברו, ככל שיעברו, מהמוכרת לאוריין.

 

כמו כן, קובע הסכם הייעוץ כי במועד השלמת ההסכם ובמשך כל תקופת הייעוץ ימונה ססובר לכהן כסגן נשיא החברה. בעבור כך, תשלם החברה לססובר 3.2 מיליון שקלים בתוספת מע"מ ותשלום דמי ייעוץ חודשיים.

עוד צוין כי, כחלק מהרכישה של פעילות סוכן המכס והשילוח, תרכוש אוריין גם את אחזקותיה של י. ססובר בעמיטל דאטה, או.סי.איי מטענים ו אייר קונסולידיטורס ישראל. כמו כן, החברה אינה צופה בשלב זה השקעות מהותיות מיידיות בפעילות הנרכשת לאחר רכישתה.