ארגון התאגידים: אפליה פסולה בין דואר ישראל לסוכני המכס באכיפת הדינים ביבוא ושחרור טובין

הארגון פנה באמצעות עו״ד שמואל גרוסמן ואלעד לוינגר לשר התקשורת ולראש מינהל המכס ודרש להחיל על דואר ועל סוכני המכס שוויוניות מלאה בהתייחס להליכי היבוא ושחרור הטובין. טוען בנוסף: חוסר האכיפה מיטיב עם הדואר ופוגע בתחרות


12:25 ,10.09.2017 מאת: מערכת פורט2פורט

ארגון התאגידים של סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים, באמצעות עורכי הדין שמואל גרוסמן ואלעד לוינגר, פנה ביום חמישי האחרון לשר התקשורת מר איוב קרא ולראש מינהל המכס מר אבי ארדיטי, בדרישה להסיר את האפליה הפסולה והבלתי חוקית המתקיימת בין חברת הדואר לבין סוכני המכס בשחרור טובין המיובאים במסגרת הסחר המקוון.

 

לטענת ארגון התאגידים, אין אוכפים על חברת הדואר את הדינים והנהלים הנאכפים על סוכני המכס בהתייחס להליך ההתרה המכסי ומכך נובעת האפליה. לדוגמה, בעוד סוכני המכס נדרשים לעריכה והגשה של רשימוני יבוא, תוך נשיאה באחריות לתקינותם ולמוצהר בהם, פטורה חברת הדואר מהגשתם.

 

לטענת ארגון התאגידים, האפליה הפסולה גורמת לפגיעה קשה בשני היבטים מהותיים. האחד: פגיעה באכיפת דיני היבוא שמשמעותה פגיעה בחוקיות היבוא, והפסד ממשי של מסי יבוא עקב היעדר אכיפה ופיקוח אפקטיביים על הליך שחרור הטובין על ידי חברת הדואר.

 

השני: פגיעה קשה ובלתי הוגנת ביכולת התחרות של סוכי המכס מול חברת הדואר, בטיפול בשחרור והתרת טובין מיובאים.

 

מכתבם של עורכי הדין גרוסמן ולוינגר בא בעקבות פרסום מסמך של רשות ההגבלים העסקיים שאף הוא קובע כי קיימת תת אכיפה של חוקיות היבוא וגביית מסים חלקית מאד כאשר השילוח מתבצע באמצעות הדואר, לעומת חברות הבלדרות, והדבר מייצר יתרון תחרותי לדואר ופוגם באופן משמעותי ביכולת האכיפה.

 

ארגון התאגידים דורש להחיל על חברת הדואר ועל סוכני המכס שוויוניות מלאה בהתייחס להליכי היבוא ושחרור הטובין, תוך הימנעות ממתן "הקלות" כלשהן לחברת הדואר שאינן ניתנות לסוכני המכס, לרבות באכיפת הדינים או הנהלים או כל יחס מפלה אחר.