גידול של 43% ברווח לפני מסים של אוריין ב-2015

הכנסות החברה בשנה עמדו על 148 מיליון דולר. ברבעון האחרון של 2015 גדל הרווח הנקי של אוריין ב-56% ועמד על 1.3 מיליון דולר


11:27 ,30.03.2016 מאת: מערכת פורט2פורט

הרווח הנקי של קבוצת הלוגיסטיקה והשילוח הבינלאומי אוריין ברבעון הרביעי של 2015 זינק ב-56% והסתכם בכ-1.3 מיליון דולר.

 

הכנסות החברה ברבעון הסתכמו ב- 35.4 מיליון דולר, לעומת כ-40 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2014.

 

ההכנסות ממגזר היבוא קטנו ב-13% והסתכמו ב-16.2 מיליון דולר, לעומת 18.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון נובע בעיקר מירידת מחירי  ההובלה האווירית והימית.

 

ההכנסות ממגזר היצוא ברבעון הסתכמו ב-8.3 מיליון דולר בהשוואה ל-11 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הירידה נובעת בעיקר מקיטון בפעילויות היצוא האווירי והיצוא הימי.

 

הרווח התפעולי ברבעון הרביעי עלה ל-1.7 מיליון דולר לעומת 1.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

 

הרווח הגולמי ברבעון הרביעי גדל ב-6.2% והסתכם ב-3.7 מיליון דולר, לעומת רווח גולמי של 3.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי במגזר היבוא הסתכם ברבעון הרביעי ב-2 מיליון דולר, בדומה לרבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי במגזר היצוא ברבעון הסתכם ב-1.6 מיליון דולר בהשוואה ל-1.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

 

בשנת 2015 עמדו הכנסות החברה על 148 מיליון דולר, לעומת 165.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

 

ההכנסות ממגזר היבוא הסתכמו בשנה ב-68.8 מיליון דולר, קיטון של 13%, לעומת הכנסות של 79.2 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה נובעת מירידת מחירי ההובלה האווירית והימית.

 

ההכנסות ממגזר היצוא הסתכמו ב-29.5 מיליון דולר לעומת 35.6 מיליון דולר בשנת 2014. הירידה נובעת בעיקר מקיטון במחזורי היצוא האווירי והיצוא הימי.

 

הרווח התפעולי בשנת 2015 גדל ב-31% הסתכם ב-5.7 מיליון דולר, לעומת 4.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

 

הרווח הגולמי בשנה הסתכם ב-13.4 מיליון דולר, לעומת רווח גולמי של 12.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הגולמי במגזר היבוא הסתכם ב-7.3 מיליון דולר, לעומת רווח גולמי של 7.7 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הגולמי במגזר היצוא הסתכם ב-5.5 מיליון דולר, בהשוואה ל-5.7 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

 

אוריין סיימה את שנת 2015 עם גידול של 43% ברווח לפני מסים, שהסתכם בכ-6.3 מיליון דולר, לעומת 4.4 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

 

ההון העצמי של אוריין, נכון ל-31 בדצמבר 2015, הסתכם ב-33.7 מיליון דולר ומהווה 42% מסך המאזן. החברה חילקה דיבידנד בגין 2015 בהיקף כולל של כ-9 מיליון שקל.

 

מנכ"ל אוריין חן למדן: "החברה מסכמת את שנת 2015 ומציגה שיפור ברווחיות, הנובע ממספר מהלכים שביצענו השנה, דוגמת המשך מגמת טיוב הלקוחות, צמצום בתקני כוח אדם והתייעלות תפעולית בדגש על קווי הפצה, עלייה בשיעורי התפוסה של מגזר האחסנה, תוך הגדלת שטח האיחסון והתייעלות תפעולית. אנו ממשיכים לנקוט בשורה של פעולות התייעלות ושיפורים טכנולוגיים על מנת לשמור על פסי רווחיות".