הוועדה לרפורמה במיסוי הבין-לאומי הגישה המלצותיה

הקמת הוועדה הינה חלק מאסטרטגיה כוללת של מנהל רשות המסים הנוכחי, שתכליתה לפשט את מערכת המס בישראל, הן על מנת להקל על הנישומים והן על מנת לייעל את הגבייה. הוועדה ממליצה בין היתר להרחיב את חובות הדיווח הקיימות


13:41 ,21.11.2021 מאת: מערכת פורט2פורט

הוועדה לרפורמה בתחום המיסוי הבין-לאומי הגישה את מסקנותיה למנהל רשות המסים בישראל, ערן יעקב. הוועדה מונתה על ידי יעקב מתוך רצון ליעל, לפשט ולייצר ודאות בתהליכים כגון קביעת מקום המושב של יחידים וחברות, חישוב מס יציאה לעוזבים את הארץ, מנגנוני ההקלה ממסי כפל, הטבות לעולים ותושבים חוזרים, מיסוי הכנסות ודיבידנדים שהופקו מחוץ לישראל, מיסוי פעילות של תושבי חוץ בישראל, מיסוי תושבי ישראל שהם בעלי השליטה בחברות זרות והתאמת המערכת בישראל לסטנדרטים בינלאומיים של מאבק בתכנוני מס והגברת השקיפות בין מדינות. כל זאת במטרה לצמצם מצבים של כפל מס, מחד, ולמנוע תכנוני מס הגורעים הכנסות מקופת המדינה, מאידך.

 

הקמת הוועדה הינה חלק מאסטרטגיה כוללת של מנהל רשות המסים הנוכחי, שתכליתה לפשט את מערכת המס בישראל, הן על מנת להקל על הנישומים והן על מנת לייעל את הגבייה. בראש הוועדה עמד סמנכ״ל בכיר לעניינים מקצועיים ברשות המסים, רו״ח רולנד עם-שלם, והיא כללה נציגים מרשות המסים ומינהל הכנסות המדינה לצד נציגים של הלשכות המקצועיות: לשכת עורכי הדין, לשכת רואי החשבון ולשכת יועצי המס. מסקנות הוועדה התקבלו במשותף על דעת כל חבריה.

 

בין עיקרי ההמלצות:

 

קביעת מקום המושב של יחיד: הוועדה ממליצה לקבוע חזקות חלוטות בדין, אשר בהתקיימן, יקבע אם יחיד הינו תושב ישראל או תושב חוץ.

 

הוועדה ממליצה לשנות את סעיף מס היציאה בדרך שימשיך לאפשר לנישום ליהנות, בנסיבות מסוימות, מאפשרות דחיית תשלום המס עד למועד המימוש בפועל של הנכסים אך יחד עם זאת יבטיח את אכיפת תשלום מס היציאה, בין היתר באמצעות דיווחים וערבויות שידרשו מהנישום. כמו כן, הוועדה המליצה על הוראות אנטי תכנוניות נוספות אשר מטרתם למנוע תכנוני מס שבאמצעותם נישום יעזוב את ישראל במטרה לחסוך מס במכירה העתידית ו/או יקטין את השווי של אותם נכסים לפני מכירתם בפועל.

 

הוועדה ממליצה גם להרחיב את חובות הדיווח הקיימות על מנת להגביר שקיפות ולקבל כלים שיאפשרו להילחם בתכנוני מס אגרסיביים.