המלצה להטיל היטל היצף על יבוא מלט מטורקיה וקפריסין

הממונה על היטלי סחר במשרד הכלכלה והתעשייה פרסם את המלצתו להטיל היטל היצף על יבוא מלט מטורקיה ומיוון. בעוד שבועיים יוחלט אם לאמץ את ההמלצה. התעשיינים: צעד נכון והכרחי בשל יבוא בתנאים לא הוגנים


13:04 ,20.04.2020 מאת: מערכת פורט2פורט

הממונה על היטלי סחר במשרד הכלכלה והתעשייה, דני טל, פרסם את ממצאי הבחינה מחדש של היטל היצף על יבוא צמנט פורטלנד אפור מטורקיה ומיוון, עם המלצה להגדיל את שיעור היטל ההיצף על יבוא מלט מיוון ומטורקיה.

 

ממצאי הבחינה מחדש העלו כי ההיטל הקיים בשיעור של 0.25% בלבד אינו מספיק כדי למנוע נזק לענף היצרני המקומי. יבוא בהיצף מוגדר כ"סחר לא הוגן" ולפי אמנת ההיצף של ה-WTO רשאית המדינה לגונן על השוק המקומי שלה כנגד יבוא בהיצף בדרך של הטלת היטל היצף, המשווה את מחיר היבוא למחיר המשקף תחרות הוגנת.

 

הממצאים הועברו לצדדים לחקירה, שיגישו את התייחסותם לוועדה המייעצת, אשר תתכנס עוד כ-14 יום. הוועדה המייעצת לשר תקיים שימוע פומבי לצדדים ולאחר מכן תעביר את המלצותיה לשר הכלכלה והתעשייה. במידה ומסקנותיה של הוועדה תהיינה כי התקיים היצף הגורם לנזק לתעשייה המקומית, יחליט השר אם להטיל היטל. החלטת שר הכלכלה והתעשייה טעונה אישור שר האוצר וועדת הכספים של הכנסת.

 

מדוברות משרד הכלכלה נמסר כי ״בשנה האחרונה סגר מפעל הרטוב את פעילות הכבשן והייצור של קלינקר המשמש חומר גלם לטחינת מלט והפך ליבואן הטוחן מלט מקלינקר מיובא. גם חברת נשר, אשר נתח השוק שלה הצטמצם משיעורים של 90% לפחות מ-50%, נפגעה מן היבוא בהיצף, נאלצה לפטר עובדים ולסגור חלק מפעילותה היצרנית לאחר שספגה הפסדים. מאידך, ירידת מחירי המלט בשנים האחרונות, לא התגלגלו לצרכן״.

 

נזכיר כי ביום 21.08.2019 הוחלט על פתיחה בהליך בחינה מחדש של צו היטלי סחר ואמצעי הגנה (היטל היצף על יבוא צמנט פורטלנד אפור מטורקיה ומיוון) (הוראת שעה), התשע״ט- 2019.

 

עיקרי הממצאים הינם כי ההיטל שהוטל אינו מספיק כדי למנוע נזק לענף היצרני המקומי, לפיכך המלצת הממונה הינה להגדיל את היטל היצף ליתרת תקופת הצו.

 

התעשיינים: צעד נכון והכרחי בשל יבוא בתנאים לא הוגנים

 

בעקבות המלצת הממונה על ההיטלים, דני טל, להטיל היטלי היצף על יבוא מלט, נמסר מהתאחדות התעשיינים: ״זהו צעד נכון והכרחי, שמעיד על מצבה הקשה של תעשיית המלט המקומית, בשל יבוא בתנאים לא הוגנים ומנוגדים לכללי הסחר העולמיים. מפעל אחד כבר הפסיק לייצר, ואילו השני סגר את אחד מאתרי הייצור וצמצם פעילות. המשך מגמה זו תחסל לחלוטין את ייצור המלט בישראל.

 

תמיד ובייחוד בימים אלו, המלצה זו מחדדת את הצורך בעצמאות תעשייתית ושמירה על היכולת האסטרטגית של ישראל לייצור מוצר חיוני כמלט. הדברים גם מקבלים משנה תוקף, על רקע העובדה שחלק משמעותי מיבוא המלט בהיצף הינו מתורכיה, אשר היחסים עמה אינם יציבים. תלות ביבוא מוצר חיוני ממדינה כזו, מהווה סכנה אסטרטגית.

 

החלטה זו גם תעביר מסר רחב יותר לתעשייה, האם הממשלה עומדת מאחורי הצהרותיה כי יש לשמור על עצמאות ייצורית בישראל. יש לציין כי זו הפעם השנייה אשר הדרג המקצועי במשרד הכלכלה והתעשייה ממליץ על הטלת היטלי היצף ואנו מקווים כי הפעם הממשלה תאמץ את ההחלטה״.