יוזמה ישראלית הובילה למסמך תקינה בינלאומי

המסמך מביא מתודולוגיה חדשה למדידת טכנולוגיות לפי צריכה וייצור של משאבי מים, אנרגיה וקרקע/מזון


11:17 ,10.12.2014 מאת: מערכת פורט2פורט

ארגון התקינה הבינלאומי (ISO) פרסם את מסמך התקינה ISO/IWA 13 בנושא יעילות משאבים (MRP).

 

במסמך יש מתודולוגיה חדשה למדידת טכנולוגיות לפי הצריכה והייצור של שלושת המשאבים החשובים: מים, אנרגיה וקרקע/מזון. המסמך נכתב במסגרת סדנה שנערכה בתל אביב באוקטובר 2013 ביוזמת ישראל ובהשתתפות ניגריה, דרום אפריקה, ברזיל ומקסיקו.

 

מתודולוגיית ה-MRP המאפשרת ניצול מרבי של המשאבים החשובים, כמו גם יעילות כלכלית, משקפת את ההבנה הגוברת בעולם, כי קיימת תלות בין המשאבים, וכי דרושה חשיבה מערכתית לזיהוי הסינרגיות והחליפין ביניהם.

 

מסמך התקינה הוא פרי יוזמה ראשונית, שתתפתח לתקנים בינלאומיים, שיציעו מבחן אחיד לבחינת פרויקטים וכדאיותם על סמך שלושת המשאבים. כך תוכל המתודולוגיה לשמש מהנדסים, יועצים, יזמים, חוקרים, משקיעים, גופים ממשלתיים וגופים חוץ-ממשלתיים בקידום ההכרה הבין-לאומית בפיתוח מדיניות יעילה וחסכונית.

 

מסמך התקינה נכתב על פי טיוטה שפיתחו חברי ועדת היגוי ישראלית, שהתכנסו במכון התקנים במסגרת התוכניות לקידום תקינה בינלאומית בתחומי המים והאנרגיה, הפועלות במכון התקנים תחת התוכנית הממשלתיתIsrael NewTech  לקידום תעשיות המים והאנרגיה המתחדשת.

 

בוועדה, שאת הקמתה יזם ברק יקותיאלי, מנכ"ל חברת אקוויט,  לקחו חלק נציגי אקדמיה, חברת החשמל לישראל, חברת המים הלאומית מקורות, המשרד להגנת הסביבה, משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים וחברות פרטיות.

 

מסמך התקינה בנושא מתודולוגיית ה-MRP הוצג על ידי נציג משרד הכלכלה הישראלי בכנס הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי, OECD, שנערך בפריז. בכנס הובע במסמך עניין רב, ואף מדינות שלא לקחו חלק בהכנתו מעוניינות כעת לאמצו.