לין: ״תזכיר צו יבוא אישי מזעזע מוסדות עולם״

לטענת איגוד לשכות המסחר תזכיר צו יבוא אישי ימוטט את כל מנגנוני ההגנה הקיימים כיום מפני יבוא פסול ופרוץ לישראל תוך הרס המגזר העסקי. עו״ד לין: אישור הצו יהרוס את כל היסודות על פיהם מבוצע היבוא המסחרי המוסדר והתקני לישראל


09:56 ,02.07.2018 מאת: מערכת פורט2פורט

איגוד לשכות המסחר הגיש ליועצת המשפטית של משרד הכלכלה את התייחסותו המקיפה לתזכיר חוק ׳צו יבוא אישי׳ שפרסם לאחרונה משרד הכלכלה. לדעת האיגוד, יישום תזכיר החוק הרסני למגזר העסקי הנורמטיבי - מסחר וייצור מקומי - ומהווה התפרקות של המדינה מהחובה החלה עליה להגן על הציבור. ״המדינה, באופן יזום, מעודדת את הציבור בישראל לרכוש מוצרים מעסקים בחו״ל כשהמשמעות היא פגיעה בכלכלת ישראל, בעסקים בישראל, בעובדים בישראל ובהכנסות המדינה״.

 

בפנייה עליה חתום עו״ד דן כרמלי, מנכ״ל איגוד לשכות המסחר, צוין כי כאשר מעודדים מתחרים מסוימים ומעניקים להם יתרון מובנה, לא ניתן לכנות עוד את המצב תחרות אלא מדובר באפליה פסולה. ״אנו מתנגדים לתזכיר הצו בנוסחו הנוכחי ומבקשים שהסוגיות בהקשר של יבוא אישי הנוגעות לבטיחות הצרכן וסביבתו, כמו גם השפעת הסרת החסמים על הקמעונאות בישראל, ייבחנו מחדש במסגרת הליך RIAמסודר, כנדרש בהתאם להחלטת הממשלה 2118, מאוקטובר 2014, תוך שיתוף גורמי המקצוע הרלוונטיים במשרדי הממשלה, מומחי בטיחות, מגזר עסקי, ארגוני צרכנים וארגונים נוספים הפעילים בנושאים של בטיחות צרכנים״. 

 

לדברי עו״ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, ״תזכיר צו יבוא אישי הוא אחד המהלכים הכי משמעותיים שאי פעם הועברו בישראל ויש להצטער על כך שלא ניתנה תקופת זמן מתאימה כדי לבחון כראוי את כל ההשלכות שיש לשינוי היסטורי ומרחיק לכת זה על תפקוד המגזר הקמעונאי ופעילות היבוא הקשורה אליו. איגוד לשכות המסחר רואה בדאגה רבה מגמה זו של נחרצות ואף בהילות בהעברת מהלך כה מרכזי המשפיע ישירות על המגזר שמייצר את מרבית מקומות התעסוקה במשק״.

 

לין: ״התזכיר נראה שה תמים אך למעשה הוא מזעזע מוסדות עולם. הוא מגדיר אפשרות לייבא 30 פריטים מאותו מוצר כייבוא אישי ובאותו משלוח עצמו או משלוחים אחריו ניתן לייבא עוד 30 פריטים ממוצר אחר מאותו סוג. אישור התזכיר במתכונתו הנוכחית ייצור מערכת מסחרית מקבילה, קלוקלת ופסולה, הקרויה ׳יבוא אישי׳, שתהרוס את כל היסודות על פיהם מבוצע היבוא המסחרי המוסדר והתקני לישראל״.

 

במסמך מתריע איגוד לשכות המסחר כי לציבור הישראלי צפויות סכנות בטיחותיות כתוצאה מהגדלת החשיפה ליבוא אישי באופן שאינו מפוקח, תוך שהמדינה מתנערת בצורה מוחלטת מאחריותה לבטיחות הציבור. ״ההגדרות הרחבות ליבוא אישי וההתייחסות החסרה לטענות שהעלינו יעודדו יבוא מסחרי בתחפושת של ׳יבוא אישי׳, תוך התחמקות מתשלום מסים, התחמקות מ׳חוקיות היבוא׳, ופגיעה באינטרסים ציבוריים של ביטחון, בטיחות ובריאות״.

 

על פי איגוד לשכות המסחר, בין היתר נדרש יהיה לבחון את הסוגיות הבאות: לבחון מחדש של הגדרת ׳כמות סבירה׳ והתאמתה לצרכיו של היחיד לתקופה קצובה תוך התייחסות בכלל זה למשלוחים נפרדים. לבחון אם ואילו דרישות רגולטוריות למוצר ניתן לפטור. להקים מנגנון אכיפה אפקטיבי שיבטיח שהדרישות המהותיות החיוניות לבטיחות הציבור יתקיימו גם ככל שמדובר ביבוא אישי. המנגנון צריך לכלול בין היתר, ביצוע בדיקות למוצרים מיבוא אישי לפי תכנית ניהול סיכונים שתנוהל על ידי המכס. מוצרים מיבוא אישי שלא יעמדו בדרישות שהוגדרו לא ייכנסו לישראל והמזמין שלהם ייקנס בהתאם.

 

בנוסף, יש לבחון מה ההשפעה הצפויה של הסרת חסמים נוספים מיבוא אישי באופן שיגביר את האפליה לטובת העסקים מחו״ל על חשבון העסקים המקומיים על הקמעונאות והתעסוקה בישראל. לטענת איגוד לשכות המסחר על משרד הכלכלה לצאת בקמפיין הסברה לציבור המזמינים מאתרים בחו״ל – איך ניתן לוודא שמוצר עומד בדרישות הרגולציה החיוניות? מה הסכנות הבטיחותיות ביבוא ממקור לא ידוע? ממה להיזהר ואיך? וכו׳. עוד מבקש האיגוד לבחון את ההשפעה הצפויה של הסרת חסמים נוספים מיבוא אישי באופן שיגביר את האפליה לטובת העסקים מחו״ל על חשבון העסקים המקומיים על הקמעונאות והתעסוקה בישראל.