מה לאוניברסיטאות ומכוני מחקר ולפיקוח על היצוא הדו שימושי?

אוניברסיטאות ומכוני מחקר בישראל, חייבים בדיווח חצי שנתי למשרד הכלכלה על יצוא של חומרים או ידע הכוללים או קשורים לחומרים ופתוגנים מסוימים הכלולים באמנות הפיקוח הבינ״ל השונות. כבר מילאתם דו״ח?


11:23 ,05.02.2019 מאת: עמירם הלוי

לא רבים יודעים זאת, אבל אוניברסיטאות ומכוני מחקר בישראל, חייבים בדיווח חצי שנתי למשרד הכלכלה על יצוא של חומרים או ידע הכוללים או קשורים לחומרים ופתוגנים (מחוללי מחלה) מסוימים הכלולים באמנות הפיקוח הבינ״ל השונות. בעיקר מדובר באמנה הכימית CWC ובאמנה הביולוגית AG - אמנות שישראל אימצה ושילבה בחוק הישראלי.

 

רקע: המדינות המתועשות ובראשן ארה״ב ומדינות האיחוד האירופאי מקיימות משטרי פיקוח בינלאומיים בתחומי הנשק לסוגיו וכן פריטים דו-שימושיים (מוצרים המיועדים לשימוש אזרחי אך ניתן לעשות בהם שימוש צבאי). משטרים בינלאומיים אלה שהצטרפו אליהם מדינות נוספות, מיועדים למנוע רכישת נשק קונבנציונלי וכן טובין וטכנולוגיה דו-שימושיים בתחום הקונבנציונלי והן בתחום הלא קונבנציונלי על ידי מדינות או ארגוני טרור המהווים איום על היציבות והשלום העולמי על פי סעיף 4ב׳ לצו הפיקוח על יצוא חומרי אב״כ משנת 2004 (מצ״ב להלן) נדרשת ישראל לוודא יצוא חומרים ביולוגיים וכימיים ע״י אוניברסיטאות ומכוני מחקר לחו״ל.

 

גוף שהוא מוסד רפואי או מוסד להשכלה גבוהה, המייצא מישראל גורם ביולוגי, לרבות טכנולוגיה הקשורה לאותו גורם ביולוגי מיוצא או חומר כימי, כדי שישמש למטרות אבחון, טיפול רפואי או וטרינרי,   

מחקר רפואי או וטרינרי – חייב בפיקוח של משרד הכלכלה.

 

משמעות: מדי חצי שנה נדרשות האוניברסיטאות ומכוני המחקר ע״פ צו שר הכלכלה למלא דוח חצי שנתי ובו פירוט כל החומרים שיוצא לחו״ל וכל העברת ידע שבוצעה לחו״ל.

 

בניגוד לשאר החברות המייצאות במשק אשר נדרשות לאישור יצוא מראש, פה מדובר בדיווח של האוניברסיטאות בדיעבד. הסיבה היא שיצוא או החלפת ידע מעין זה, מתבצעת אך ורק בין אוניברסיטאות, והינה תהליך ארוך טווח, ואם הרגולטור מוצא סיבה לדאגה, ניתן תמיד לעצור את המהלך לפני סיומו.

 

בדו״ח מתבקשת האוניברסיטה לציין במדויק מיהו המדען השולח, מהו החומר או הפתוגן שאותו היא מייצאת, היכן הוא מפוקח ברשימות, לאיזה אוניברסיטה ומי החוקר בצד השני. לכן טוב יעשו אוניברסיטאות ומכוני המחקר והיישום השונים, החולקים ומשתפים ידע עם גופים דומים בחו״ל, אם יבדקו היטב, האם אחד מהחומרים הללו מופיע באחת האמנות הבינ״ל כחומר מפוקח, וידאגו לקבל אישור לכך מהרגולטור במשרד הכלכלה.

 

איפה בודקים: להלן קישור לרשימת החומרים/טכנולוגיות אב״כ המחייבים ברישיון יצוא.

 

מה צריך לבדוק?

 

תוספת ראשונה - סוגים של חומרי מקור

א.  פתוגנים של צמחים.

ב.  גורמים ביולוגיים, רשימת מקור.

ג.  פתוגנים של בעלי חיים.

ד.  ציוד וחומרים בתחום הגרעיני - רשימת מקור.

ה.  רשימה מס׳ 1 של כימיקלים לפי האמנה לפירוק נשק כימי.

 

תוספת שנייה - סוגים של חומרים דו-שימושיים

א.  מתקני הייצור וציוד הייצור הכימיים הדו-שימושיים.

ב.  חומרי מקור כימיים דו-שימושיים.

ג.  ציוד ביולוגי דו-שימושי.

ד.  ציוד, חומרים וטכנולוגיה נלווית, דו-שימושיים בעלי זיקה גרעינית.

 

אם יש לכם ספק שאלו את עמיל המכס שלכם.

 

 

עמירם הלוי שירת כציר כלכלי של ישראל ביפן, בהודו, בספרד ובאוסטרליה, והיה עד לאחרונה מנהל תחום ״פיקוח יצוא דו שימושי״ במשרד הכלכלה ושימש בתפקיד זה במשך 10 שנים. ליצירת קשר במייל ניתן לפנות לכתובת דוא״ל amiram59@gmail.com או באתר: http://www.ah-consultant.com/