מכון התקנים חתם על מזכר הבנות בינלאומי

החתימה עם איגוד התקנים IEEE-Standard Association תספק מסגרת לעבודה בתחום ועדות בינלאומיות, תקנים ונראות


00:00 ,21.11.2012 מאת: מערכת פורט2פורט

מכון התקנים הישראלי ואיגוד התקנים IEEE-Standard Association חתמו על מזכר הבנות במטרה להרחיב את שיתוף הפעולה ולקדם אינטרסים הדדיים.

ההסכם מספק מסגרת לעבודה משותפת בתחום וועדות בינלאומיות, תקנים ונראות בינלאומית. החתימה על מזכר ההבנות התקיימה בתל אביב, בנוכחות מנכ"ל מכון התקנים הישראלי דני גולדשטין ונשיאת IEEE-SA קארן בארטלסון.

הIEEE-SA- מפתח תקני קונצנזוס באמצעות תהליך פתוח בתעשייה, שמביא לשיתוף בקהילת בעלי העניין. האיגוד מגדיר מפרטים ושיטות עבודה מומלצות, המבוססות על ידע ומדע טכנולוגי. לIEEE-SA למעלה מ-900 תקנים פעילים ועוד כ–500 הנמצאים בתהליך פיתוח.

"איגוד IEEE-SA ממשיך להרחיב את נוכחותו הגלובלית באימוץ ובקידום תקנים בין לאומיים ומעודד שיתוף פעולה עם תקנים של ארגונים אחרים ברחבי העולם", אמר מנכ"ל IEEE-SAקונסטנטינוס קרכליוס, "ההסכם שחתמנו עם מכון התקנים הישראלי יסייע בהרחבת התקינה בישראל. ההסכם יקדם את המטרה שלנו, לחיזוק שיתוף הפעולה, ויספק מסגרת גמישה לקידום הידע המשותף".

גולדשטין: "אנו מברכים על שיתוף הפעולה עם IEEE-SA, שלתקניו יש תרומה רבה לכלכלה העולמית. אין ספק שמדינת ישראל תוכל להיעזר בתקנים אלו על מנת לקדם את התעשייה הישראלית".