סימנט בתגובה להפגנת עובדי מפעל המלט הרטוב: שימוש ציני בעובדים

עובדי מפעל המלט הר-טוב הפגינו הבוקר וביקשו להטיל היטל היצף על יבוא מלט לישראל בעקבות המלצתו של הממונה על היטלי סחר במשרד הכלכלה והתעשייה. סימנט: תמנון המלט נשר מוליך שולל את גורמי הממשלה והרגולטורים השונים


14:22 ,12.09.2018 מאת: מערכת פורט2פורט

עובדי מפעל המלט הר-טוב קיימו הבוקר הפגנה מול משרד האוצר בה ביקשו להטיל היטל היצף על יבוא מלט לישראל.

 

נזכיר כי ביום 6.04.2017 הגישה חברת מלט הר טוב בע״מ תלונה על יבוא בהיצף של צמנט פורטלנד אפור מיוון וטורקיה, בהתאם לסעיף 21 לחוק היטלי סחר ואמצעי הגנה, התשנ״א-1991. ביום 18.05.2017 קבע הממונה על היטלי סחר, בהתאם להוראות סעיף 24 (א) לחוק, כי יש לכאורה יסוד לתלונה ופתח בחקירה. ביום 19.11.17 קיבל הממונה על היטלי סחר, בהתאם לסעיף 28(א) לחוק, החלטה מקדמית ולפיה למרות קיומו של יבוא במחירי היצף לכאורה והחליט כי אין מקום להטיל ערובה זמנית, וזאת משום שנכון למועד פרסומם של ממצאי הביניים לא הובאו בפני כל הפרמטרים הנדרשים לפי החוק על מנת להסיק מסקנות מבוססות ביחס לקיומו של נזק לענף היצרני המקומי ושיעורו.

 

הממונה על היטלי סחר במשרד הכלכלה והתעשייה, דני טל, פרסם ב-16 באוגוסט את ממצאי חקירת ההיצף ביבוא מלט מיוון וטורקיה עם המלצה להטיל היטל לחמש שנים אשר יגן על התעשייה המקומית מפני היבוא במחירי היצף. לדברי טל, גובה ההיטל הנע בטווח שבין 4-12$ לטון, יאפשר ליבואנים הקיימים להמשיך ולפעול בתנאי סחר הוגנים ותחרותיים אל מול היצרנים המקומיים. לדבריו, גדל בשנים האחרונות מספר היבואנים המייבאים מלט לישראל ממגוון מדינות לרבות יוון וטורקיה ולא צפוי מחסור במלט בשוק המקומי.

 

עם הגשת ממצאי החקירה צפויה הוועדה המייעצת לשר לקיים שימוע פומבי לצדדים לחקירה ולאחר מכן תעביר את המלצותיה לשר הכלכלה והתעשייה אשר יחליט אם להטיל היטל היצף. החלטת שר הכלכלה והתעשייה טעונה אישור שר האוצר וועדת הכספים של הכנסת.

 

סימנט: תמנון המלט נשר מוליך שולל את גורמי הממשלה והרגולטורים השונים

 

בעקבות ההפגנה שקיימו הבוקר כאמור עובדי חברת מלט הר-טוב מול משרד האוצר פרסמה חברה סימנט, יבואנית המלט הגדולה בישראל וחברת בת של מספנות ישראל, תגובה בה ציינה החברה כי ״עצוב לראות שמונופול נשר ממשיך לעשות שימוש ציני בעובדי הר-טוב על מנת להפעיל לחץ על מקבלי ההחלטות להטיל מס על הציבור בדמות היטל היצף במטרה לשמר את אחיזת התמנון שלו ולחנוק את התחרות במשק הישראלי. ההפגנה היא הצגה אחת גדולה היות והעסקתם, ותנאי עבודתם, של עובדי הר-טוב מובטחים לשנים קדימה בהסכם סודי שנחתם עם מונופול נשר. 

 

עדות נוספת לאחיזת התמנון של נשר במשק נחשפה רק בשבוע שעבר בקומבינת המלט עם חברות ענק בינלאומיות כמו רדימיקס והנסון שמטרתה להשיא רווחי עתק לא פרופורציונליים  לנשר על חשבון חניקת המשק ועל גב הצרכנים. בקומבינת המלט הבינלאומית נחשף גם כי תמנון המלט נשר מוליך שולל את גורמי הממשלה והרגולטורים השונים, לרבות ההגבלים העסקיים.

 

חברת סימנט תמשיך להגשים את היעדים שהציבו שרי האוצר והכלכלה של פתיחת השוק לתחרות לייבוא של מוצרי מלט איכותיים משורה ארוכה של מדינות, ולהורדת יוקר המחייה בישראל״.