סימנט עותרת נגד היטל ההיצף על המלט

טוענת בעתירתה לבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים כי ההחלטה בלתי חוקית ונוגדת הסכמים בינ״ל, וכי ההחלטה נועדה ״לפתוח את הדלת״ להעלאת ההיטל וחסימת היבוא


14:47 ,16.05.2019 מאת: מערכת פורט2פורט

חברת סימנט הגישה אתמול עתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים נגד שר הכלכלה והתעשייה, הממונה על היטלי סחר במשרד הכלכלה, נשר מפעלי מלט ישראליים, ומלט הר טוב  בבקשה לבטל את החלטת השר מיום 4.4.19, להטלת היטל היצף בשיעור של 0.25% על יבוא צמנט פורטלנד אפור מיוון וטורקיה.

 

בעתירה טוענת סימנט כי למרות ששיעור ההיטל נראה לא דרמטי ואף זניח (0.25%), הרי שביסוד החלטת השר מצויה הסכמה מראש ״לפתוח את הדלת״ להעלאת ההיטל כבר בחודשים הקרובים בלא חקירה חדשה, כשהובטח לוועדת הכספים של הכנסת כי כך ייעשה.

 

סימנט טוענת כי הדבר עולה מדברים מפורשים שנאמרו בדיון האחרון בכנסת, שם הורה יו״ר ועדת הכספים לממונה על היטלי סחר לפתוח מיד בפרוצדורה להעלאת ההיטל, בד בבד עם האישור שנתנה הוועדה ב 25.3.19 להיטל עליו החליט השר. ואכן, מתברר כי למרות שהיטל ההיצף נכנס לתוקף רק לפני שבועות אחדים - כבר הוציא הממונה על היטלי סחר דרישות בגדר ״בחינה מחדש״ של גובה ההיטל, פרוצדורה אשר אמורה באופן רגיל להתבצע רק שנה מיום תחילת ההיטל.

 

מן העתירה עולה תמונה לפיה החלטת השר התקבלה בניגוד לחוק ולהסכמים הבינ״ל עליהם חתומה מדינת ישראל - באיחור של חודשים אחר המועד האחרון לקבלתה ובניגוד מוחלט לעמדת הוועדה המייעצת המקצועית לפי חוק היטלי סחר, המליצה מפורשות ופה אחד לא להטיל שום היטל.

 

בעתירה טוענת סימנט כי עמדת הוועדה לא להטיל כל היטל ניתנה על ידי הדרג המקצועי הבכיר של משרדי האוצר והכלכלה, לאחר שימוע ולאחר קבלת עמדת הממונה על התחרות, אשר קבעה מפורשות ששחיקת המחיר המונופוליסטי של נשר הינה דבר רצוי וחיוני למשק. סימנט טוענת כי אין תקדים למצב בו שר הכלכלה נוהג בניגוד מוחלט לעמדת חד משמעית ופה אחד של הוועדה המייעצת שלא להטיל היטל.

 

סימנט טוענת כי כל ההליך של הטלת ההיטל בוצע בצורה לקויה ומעוותת, החל משלב פתיחת החקירה שבוצע שלא כדין וכלה בממצאי הממונה בתום החקירה, עליהם התבסס השר ואשר לוקים מיסודם. סימנט מצביעה על האבסורד שבקביעה כי קיים יבוא בהיצף כאשר מלט מיובא מקפריסין באותם מחירים ממש וכלפיו לא נטענה כל טענת היצף. התמונה הכללית המתקבלת היא של החלטה שגויה, הסותרת חזיתית עמדת וועדה שניתנה פה-אחד, מנוגדת להוראות וכוונת החוק ויוצרת חוסר ודאות הרסני בשוק.