רשות המסים: נפתחה מערכת הדיווחים ליישום חקיקת ה- FATCA

בהתאם לתקנות, על המוסדות הפיננסים להעביר את המידע הנדרש באמצעות מערכת ממוחשבת שמצויה באתר רשות המסים על 30 בספטמבר 2016


10:53 ,25.09.2016 מאת: מערכת פורט2פורט

ממשלות ישראל וארה"ב חתמו ביום 30 ביוני 2014 על הסכם לשיפור אכיפת מס בינלאומית ויישום הוראות חקיקת הFATCA - (Foreign Accounts Tax Compliance Act). ההסכם מסדיר את העברת המידע ל- IRS(רשות המס של ארה"ב), באמצעות רשות המסים בישראל, אשר תקבל את המידע מהגופים הפיננסיים בישראל. ביום 4 לאוגוסט 2016 אושרו תקנות מס הכנסה (יישום הסכם פטק"א), התשע"ו- 2016 בוועדת הכספים.

 

בהתאם לתקנות, על המוסדות הפיננסים להעביר את המידע הנדרש באמצעות מערכת ממוחשבת שמצויה באתר רשות המסים, עד ליום ה-20 לספטמבר 2016. המידע האמור יכלול נתונים לגבי חשבונות בבעלות תושבי או אזרחי ארה"ב כפי שזוהו על ידי המוסדות הפיננסיים לשנים 2014 ו-2015.

 

את העברת המידע יש לבצע רק לאחר רישום המוסד הפיננסי הישראלי המדווח באתר רשות המסים האמריקנית (IRS) וקבלת מספרGIIN  ולאחר רישום במס הכנסה על גבי טופס 940 - בקשה לרישום במערכת דיווחי ה-FATCA.

 

ביום 18 לספטמבר פרסמה רשות המסים הודעה על מתן אורכה להעברת המידע המוזכר לעיל, כנדרש בדין, עד ליום ה-30 לספטמבר 2016 וזאת לשם יישום החלטת בג"צ בעתירה 8886/15 אשר נדחתה על ידו.

 

בהמשך להודעת רשות המסים מיום 18 בספטמבר ליישום חקיקת ה- FATCA, רשות המסים מבקשת להודיע כי מערכת הדיווח לצורך יישום חקיקת ה-  FATCA נפתחה היום- 25.9.2016. מרשות המסים נמסר כי דיווחים בנדון ניתן לשדר באמצעות הפורטל  https://www.misim.gov.il/shlogfatca.