רשות המסים: עלייה של 15.1% ביבוא כלי רכב

בחודשים ינואר-אוגוסט 2020 הסתכם יבוא כלי רכב נוסעים ב- 120,548 לעומת 180,409 בתקופה מקבילה אשתקד, ירידה של 33.2%. יבוא כלי רכב מסחרי ירד ב-27.9% בתקופה זו והגיע להיקף של 4,718


12:48 ,07.09.2020 מאת: מערכת פורט2פורט

החטיבה לתכנון וכלכלה ברשות המסים פרסמה אמש את נתוני יבוא מוצרים בני קיימא עבור חודש אוגוסט. על פי הנתונים, בחודש אוגוסט 2020 נרשם יבוא כלי רכב (פרטיים) בהיקף של 18,225 לעומת 15,836 כלי רכב באוגוסט 2019. העלייה בשיעור של 15.1% מוסברת ע״י יבוא כלי רכב נמוך באוגוסט 2019 עקב הקדמת היבוא במרץ 2019 ערב עדכון נוסחת מיסוי ירוק שתחולתה מ-1.4.2019. בהשוואה ליבוא ממוצע בחודש רגיל, זוהי כמות נמוכה של כלי רכב פרטיים. עם זאת, כמות זו גבוהה לעומת יולי 2020 ונמצאת במגמת עליה. יבוא רכב מסחרי הסתכם ב – 645 כלי רכב לעומת 730 כלי רכב באוגוסט 2019, ירידה של 11.6%.

 

בחודשים ינואר-אוגוסט 2020 הסתכם יבוא כלי רכב נוסעים ב- 120,548 לעומת 180,409 בתקופה מקבילה אשתקד, ירידה של 33.2%. יבוא כלי רכב מסחרי ירד ב-27.9% בתקופה זו והגיע להיקף של 4,718. הירידה הגבוהה מוסברת בעיקר על ידי הקדמה של יבוא כלי רכב בחודש דצמבר 2019 ערב עדכון מס הקנייה על כלי רכב היברידי ועל ידי צמצום הפעילות במשק החל מאמצע מרץ 2020.

 

סה״כ ערך כלל היבוא בחודש אוגוסט 2020 הסתכם בכ-5.5 מיליארד דולר - ירידה של 7% לעומת ערך היבוא באוגוסט 2019. הירידה מתונה יותר מאשר בחודשים קודמים מצביעה על התאוששות הדרגתית ביבוא. נתוני מגמה מצביעים על התייצבות מסוימת ביבוא.

 

נתונים על ייצור מקומי של דלקים מוצגים עד חודש יולי 2020 הואיל וחברות הדלק נדרשות בדווח חודש לאחר סיום החודש המדווח, ייצור בנזין וסולר נמצא בירידה בחודש יולי בשיעור של 9.1% ו-12% בהתאמה. גם במצטבר בייצור דלק נרשמה ירידה של 15.1% ו-12.1% בהתאמה. הירידה נובעת מצמצום הפעילות של המשק החל מחודש מרץ וטרם חזרתו המלאה לשגרה.