רשות המסים: עלייה של 27.8% ביבוא רכבים בתשעת החודשים הראשונים של 2018

בחודש ספטמבר 2018 נמסרו 11,121 כלי רכב פרטיים, ירידה של 17.7% בהשוואה לנתוני ספטמבר 2017 וזאת עקב מיעוט ימי עבודה. בין ינואר וספטמבר נמסרו כ-206 אלף כלי רכב פרטיים


11:31 ,14.10.2018 מאת: מערכת פורט2פורט

החטיבה לתכנון וכלכלה ברשות המסים פרסמה לאחרונה נתונים עבור יבוא מוצרים בני קיימא בחודש ספטמבר. מהנתונים עולה כי בחודש ספטמבר 2018 יובאו לארץ 11,121 כלי רכב פרטיים, ירידה של 17.7% בהשוואה ליבוא בספטמבר 2017 עקב מיעוט ימי עבודה. יבוא רכב מסחרי הסתכם ב-723 כלי רכב בהשוואה ליבוא 700 כלי רכב בספטמבר 2017, עלייה בשיעור של 3.3%. נבהיר כי המינוח המדויק הינו ״מסירות״ שכן נתונים אלו מציינים את מספר הרכבים ששוחררו לאחר תשלום מסי הקנייה ולא בנתונים המציינים את מספר כלי הרכב שנפרקו מהאניות בנמלים ישראל במהלך ספטמבר.

 

בתקופה ינואר - ספטמבר 2018 מסירות כלי רכב נוסעים הסתכם ב-205,891, עלייה של 27.8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. העלייה הגבוהה מוסברת על ידי מספר מסירות נמוך בתחילת שנת 2017 עקב הקדמת היבוא לדצמבר 2016 ועל ידי יבוא גבוה של כלי רכב נוסעים לאורך שלושת החודשים הראשונים בשנת 2018. מרשות המסים נמסר כי נתוני המגמה מצביעים על ירידה מתונה ביבוא כלי רכב נוסעים.

 

עוד נמסר מרשות המסים כי סה״כ ערך כלל היבוא בחודש ספטמבר 2018 הסתכם בכ-4.5 מיליארד דולר - ירידה של 10% לעומת ערך היבוא בספטמבר 2017 עקב מיעוט ימי עבודה. נתוני מגמה מצביעים על ירידה מתונה בערך היבוא.