רשות המסים: עלייה של 32.7% ביבוא כלי רכב באוקטובר

בתקופה ינואר - אוקטובר 2018 יבוא כלי רכב נוסעים הסתכם ב-227,528, עלייה של 28.3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. נרשמה עלייה של 16.3% בערך היבוא הכולל


12:12 ,06.11.2018 מאת: מערכת פורט2פורט

החטיבה לתכנון וכלכלה ברשות המסים פרסמה הבוקר נתונים אודות יבוא מוצרים בני קיימא עבור חודש אוקטובר 2018. מהנתונים עולה כי בחודש אוקטובר 2018 יובאו לארץ 21,637 כלי רכב פרטיים, עלייה של 32.7% בהשוואה ליבוא באוקטובר 2017, עקב החגים. יבוא רכב מסחרי הסתכם ב-693 כלי רכב בהשוואה ליבוא של 446 כלי רכב באוקטובר 2017, עלייה בשיעור של 55.4%.

 

בתקופה ינואר - אוקטובר 2018 יבוא כלי רכב נוסעים הסתכם ב-227,528, עלייה של 28.3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. העלייה הגבוהה מוסברת על ידי יבוא נמוך בתחילת שנת 2017 עקב הקדמת היבוא לדצמבר 2016 ועל ידי יבוא גבוה של כלי רכב נוסעים לאורך שלושת החודשים הראשונים בשנת 2018.

 

עוד נמסר מרשות המסים כי נתוני המגמה מצביעים על ירידה מתונה ביבוא כלי רכב נוסעים. סה״כ ערך כלל היבוא בחודש אוקטובר 2018 הסתכם בכ-6.7 מיליארד דולר, עלייה של 16.3% לעומת ערך היבוא באוקטובר 2017, עקב מיעוט ימי עבודה ויבוא נמוך של כלי רכב באוקטובר 2017. נתוני מגמה מצביעים על עליה מתונה בערך היבוא.