רשות המסים: עלייה של 35% ביבוא כלי רכב מסחרי

בחודש מרץ 2021 נרשם יבוא בהיקף של 21,183 כלי רכב פרטיים לעומת 28,570 במרץ 2020, ירידה בשיעור של 25.9%. בחודשים ינואר-מרץ 2021 הסתכם יבוא כלי רכב מסחרי ב-3,215 כלי רכב


13:31 ,12.04.2021 מאת: מערכת פורט2פורט

החטיבה לתכנון וכלכלה ברשות המסים פרסמה הבוקר נתונים יבוא מוצרים בני קיימא בחודש מרץ. בחודש מרץ 2021 נרשם יבוא בהיקף של 21,183 כלי רכב (פרטיים) לעומת 28,570 במרץ 2020, ירידה בשיעור של 25.9%. יבוא רכב מסחרי הסתכם ב-792 כלי רכב לעומת 1,051 במרץ 2020, ירידה של 24.6%. הירידה ביבוא כלי רכב נובעת מיבוא גבוה במרץ 2020 עקב ההנחייה שניתנה לפינוי מחסני רישוי בנמלים לצורך קליטת סחורות חיוניות במצב חירום.

 

יבוא במרץ 2021 הנו בהיקף דומה לחודש ממוצע רגיל, זאת למרות שמדובר בחודש עם מעט ימי עבודה ולאחר הקדמת יבוא בדצמבר 2020 ערב עדכון נוסחת מיסוי ירוק והעלאת מס הקנייה על רכב היברידי. תופעה זו מוסברת בין היתר בשל מחסור כלל עולמי בייצור חלקים לרכב, בעקבות המשבר, שהשפיעו על אספקת כלי הרכב ב- 2020.

 

בחודשים ינואר-מרץ 2021 הסתכם יבוא כלי רכב נוסעים ב- 54,418 לעומת 60,017 בתקופה מקבילה אשתקד, ירידה של 9.3%. יבוא כלי רכב מסחרי עלה באחוז משמעותי של 35.4% בתקופה זו והגיע להיקף של 3,215. העלייה הגבוהה ביבוא רכב מסחרי מוסברת בחלקה על ידי עלייה בביקושים לרכבי היסעים.

 

נתוני המגמה מצביעים על עלייה ביבוא כלי רכב נוסעים החל מיולי 2020.

 

סה״כ ערך כלל היבוא בחודש מרץ 2021 הסתכם בכ-7.1 מיליארד דולר, עלייה של 26% לעומת ערך היבוא במרץ 2020. הגידול נובע מיבוא של מספר נכסי השקעה בסכומים משמעותיים.

 

נתוני מגמה מצביעים על עלייה מתונה בערך יבוא החל מיולי 2020.

 

מנתוני פברואר 2021 עולה כי נמשכת הירידה בכמויות שיווק בנזין וסולר, בהשוואה לפברואר 2020, שהיה חודש רגיל טרום המשבר, ונרשמה ירידה בשיעור של 30.8% ו- 13.3% בהתאמה.