רשות המסים: עלייה של 58.4% ביבוא כלי רכב בספטמבר

בחודש ספטמבר נרשם יבוא כלי רכב פרטיים בהיקף של 17,611 לעומת 11,121 כלי רכב בספטמבר אשתקד. מתחילת השנה יובאו 196,271 כלי רכב – ירידה של 4.7% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. מס הקנייה בגין יבוא הרכבים עמד על 7.3 מיליארד שקל


11:25 ,07.10.2019 מאת: מערכת פורט2פורט

החטיבה לתכנון וכלכלה ברשות המסים פרסמה הבוקר את הנתונים אודות יבוא מוצרים בני קיימא עבור חודש ספטמבר. 

 

מהנתונים עולה כי בחודש ספטמבר 2019 נרשם יבוא כלי רכב פרטיים בהיקף של 17,611 לעומת 11,121 כלי רכב בספטמבר 2018, עלייה בשיעור של 58.4%. יבוא רכב מסחרי עלה ב-19.9% והגיע ל-867 כלי רכב לעומת 723 כלי רכב בספטמבר 2018. ביבוא משאיות וטרקטורים נרשמה עלייה של 14.5% כאשר בספטמבר הנוכחי נרשם יבוא של 10,319 כלי רכב לעומת 9,009 כלי רכב בספטמבר אשתקד. העלייה ביבוא כלי רכב נובעת מיבוא נמוך בספטמבר 2018 עקב החגים. הכנסות המדינה בגין מס קנייה על רכבים אלה עמדה בתקופה זאת (ינואר עד ספטמבר) על סך של 7.31 מיליארד שקל - זאת לעומת הכנסות של 8.04 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד – ירידה של 9%.

 

בחודשים ינואר-ספטמבר 2019 הסתכם יבוא כלי רכב נוסעים ב-196,271 בהשוואה ל- 205,891 בתקופה מקבילה אשתקד, ירידה של 4.7%. יבוא כלי רכב מסחרי ירד ב-8.6% בתקופה זו והגיע להיקף של 7,415. בתחום יבוא משאיות וטרקטורים נרשם יבוא של 1,011 כלי רכב לעומת 682 כלי רכב בספטמבר אשתקד – עלייה של 48.2%. נציין כי ההכנסות המדינה של מס קנייה על רכבים אלה הגיע בספטמבר לסך של 702 מיליון שקל – זאת לעומת הכנסה של 448 מיליון שקל בספטמבר אשתקד.

 

הירידה ביבוא רכב נובעת מיבוא מתון יחסית בתחילת שנת 2019 לעומת יבוא גבוה בתחילת 2018, לאחר האטה ביבוא כלי רכב בשנת 2017. מרשות המסים נמסר כי נתוני המגמה מצביעים על עלייה מתונה ביבוא כלי רכב נוסעים.

 

מרשות המסים נמסר כי סה״כ ערך כלל היבוא בחודש ספטמבר 2019 הסתכם ב-5.3 מיליארד דולר - עלייה של 17.9% לעומת ערך היבוא בספטמבר 2018. העלייה הגבוהה נובעת מיבוא נמוך בספטמבר 2018 עקב מספר ימי עבודה מועט. נתוני מגמה מצביעים על יציבות בערך היבוא.

 

נציין כי הכנסות מס קנייה של המדינה בגין יבוא דלק הגיעו במהלך ינואר – ספטמבר 2019 לסך של 509.8 מיליון שקל – זאת לעומת הכנסות של 558.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.