אושר בממשלה: עידוד רכש ציבורי של תוצרת הארץ

הממשלה אישרה את הצעת המחליטים לעידוד רכש ציבורי של תוצרת הארץ וחיזוק התעשייה הישראלית עקב השלכות נגיף הקורונה. התעשיינים בתגובה: ״משרד האוצר הצליח להעביר החלטה ריקה. המשמעות היא שכספי המיסים שאנחנו משלמים ימשיכו לייצר מקומות תעסוקה מעבר לים


14:59 ,29.11.2020 מאת: מערכת פורט2פורט

הממשלה אישרה היום את הצעת המחליטים לעידוד רכש ציבורי של תוצרת הארץ וחיזוק התעשייה הישראלי, עקב השלכות נגיף הקורונה. להלן עיקרי ההחלטה: נוכח הקושי הכלכלי שנוצר במשק הישראלי עקב התפרצות נגיף קורונה החדש, והפגיעה במגזר העסקי בפרט, ועל מנת להאיץ את הכלכלה המקומית, לפעול להגברת כושר התחרותיות של המגזר העסקי, ולעודד רכש ציבורי של תוצרת הארץ באופן שאינו סותר את מחויבויותיה הבין-לאומיות של מדינת ישראל מכוח הסכמים ואמנות שעליהם חתמה, כל זאת מתוך הכרה בחשיבות קיומה של תעשייה מקומית משמעותית ומתפקדת, לטובת צמיחת המשק ושימור ויצירה של מקומות תעסוקה, בייחוד בתקופה זו.

 

הסדרת חובת מתן העדפה לתוצרת הארץ במכרזים מעורבים של רכש ציבורי שעניינם רכש מעורב של טובין ושירותים. מנגנון של העדפת תוצרת הארץ יחול במכרזי רכש טובין ובמכרזים מעורבים של הרשויות המקומיות, של התאגידים המקומיים ושל החברה למשק וכלכלה. מדיניות העדפת תוצרת הארץ בהסכמי רכש המבוצעים לטובת מערכת הבריאות. יוקם צוות בראשות החשב הכללי במשרד האוצר ובהשתתפות הממונה על התקציבים במשרד האוצר, המנהל הכללי של משרד הכלכלה והתעשייה. הצוות יבחן את המשמעויות וכלל ההיבטים הנדרשים של אפשרות קידומן של עד חמש תכניות ניסיוניות (״פיילוטים״), במכרזים מורכבים הכוללים התקשרויות משנה, שבאמצעותן תיבחן השפעה של מתן העדפה למציע אשר יתחייב כי היקף משמעותי של האמצעים לצורך ביצוע התחייבויותיו בהתאם למכרז יהיה מתוצרת הארץ.

 

הצוות יגיש דו״ח מסכם בתוך 90 ימים, לרבות תיקוני חקיקה, אם יידרשו. השקת קמפיין שעניינו עידוד הציבור לקניית מוצרים מהתעשייה המקומית יקום צוות בראשות החשב הכללי במשרד האוצר ובהשתתפות הממונה על התקציבים במשרד האוצר והמנהל הכללי של משרד הכלכלה והתעשייה, אשר יערוך מעקב אחר יישום חובת העדפה של תוצרת הארץ במכרזי רכש ציבורי, לרבות באמצעות ניתוחים כלכליים בנוגע לעלויות ולתועלות של יישומה וידווח לממשלה אחת לשנה בעניין. קיצור ימי אשראי ספקים במערכת הבריאות. תיקון החלטת ממשלה ״חיזוק כושר התחרות של התעשייה הישראלית״ – הארכת התוקף של הסעיפים בהחלטה אשר עוסקים בהעלאת הפריון, הטמעת ייצור מתקדם והרחבת היקף כלי הסיוע של מינהל סחר חוץ המסייעים בהגדלת הביקושים בחו״ל, כך שיחולו עד לסוף שנת 2021.

הפחתת מכס על מוצרים משלימים בתחום הטקסטיל בהוראת שעה עד לסוף שנת 2021 על מנת להפחית את עלויות הייצור ולהשוות את מצבם של היצרנים למצבם של היבואנים בתחום זה.

 

להנחות את מנהל הסוכנות לעסקים קטנים והבינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה, לפעול לטובת סיוע לעסקים קטנים ובינוניים לקידום הסחר המקוון וכן בהתאמות נדרשות לעסק בשל נגיף הקורונה, והכל בהתאם לנהלי הסוכנות. לצרוך יישום סעיף זה, יקצה משרד האוצר למשרד הכלכלה  והתעשייה סכום בהיקף של 75 מיליון שקל מתוך התקציב שאושר במסגרת סעיף 3ב (א2) (2) (ד) לחוק יסוד משק המדינה.

 

התעשיינים: החלטה ריקה

 

נשיא התאחדות התעשיינים על ההחלטה המקוצצת והצרה שאינה מעדיפה את תוצרת הארץ: ״האוצר ניצח בקרב הזה את התעשייה הישראלית והמשק כולו. החלטה ריקה שמשמעותה שכספי המיסים לא ייצרו מקומות תעסוקה בישראל״

 

נשיא התאחדות התעשיינים, ד״ר רון תומר, תקף בחריפות את החלטת הממשלה המקוצצת והצרה שעברה זה עתה ואינה נותנת כל העדפה לתוצרת הארץ ברכש ציבורי, אלא משמרת מצב קיים: ״משרד האוצר הצליח להעביר החלטה ריקה. המשמעות היא שכספי המיסים שאנחנו משלמים ימשיכו לייצר מקומות תעסוקה מעבר לים, בעוד בישראל יש מאות אלפים שאינם יכולים לסיים את החודש. הממשלה שוב הוכיחה ניתוק מהציבור הישראלי, אשר סבור שכל הרכש הציבורי צריך להיות מופנה למשק הישראלי- ללא ועדות, ללא חריגים וללא מעקפים.

 

לצערנו ההחלטה שהתקבלה רחוקה מזה ותוקפה יפוג ככל הנראה עם פירוק הממשלה. ההתאחדות לא תסכים לפשרות ריקות, ותמשיך לפעול בכל הכוח כדי לייצר העדפה אמיתית, בכל גופי הרכש הציבוריים ובכל שיטות המכרז באמצעות שינוי מהיר של החוק והתקנות״.