איגוד לשכות המסחר: הרשויות המקומיות מבקשות העלאות חריגות בארנונה

באיגוד לשכות המסחר דורשים כי הרשות המקומית תדאג כי כל תושבי הרשות יהיו מודעים לכוונה לבקש העלאה חריגה בכל דרך אפקטיבית. עו״ד לין: מדובר בזלזול בחוק ובניגוד גמור לנורמות של מנהל ציבורי תקין״


14:12 ,24.06.2019 מאת: מערכת פורט2פורט

איגוד לשכות המסחר מחריף את המאבק בהעלאת מס הארנונה, ומצביע על הרשויות המקומיות אשר אינן פועלות בדרך מספקת להגשים את תכלית החקיקה והנחיות משרד הפנים בעניין יידוע התושבים והעסקים בדבר כוונתן להגיש בקשה לאישור חריג.

 

כיום יש הוראות ספציפיות לרשויות המקומיות לפרסום הבקשות לאישורים חריגים המוגשות למשרד הפנים: על פי חוק ההסדרים במשק המדינה, תשנ״ג 1992: ״רשות מקומית רשאית להטיל ארנונה שלא בהתאם לאמור ברישה, ובלבד שקיבלה לכך אישור השרים; ושלחה, בטרם פנייתה לקבלת אישור השרים, לכל מחזיק בנכס שבשלו בכוונתה להטיל ארנונה שלא בהתאם לאמור.... בהודעה יצוין כי מועצת הרשות המקומית החליטה על שינוי סיווג או תת-סיווג, על העלאה או הפחתה, של סכום הארנונה הכללית, לפי העניין, וכי בכוונתה לפנות לשרים בבקשה לאישור כאמור״.

 

כמו כן על פי נוהלי משרד הפנים: ״לפני העברת הבקשה למשרד הפנים נדרשת הרשות המקומית להודיע לכל נישום באופן אישי בדבר כוונתה להגיש בקשה מעין זו״.

 

באיגוד לשכות המסחר דורשים כי הרשות המקומית תדאג כי כל תושבי הרשות יהיו מודעים לכוונה לבקש העלאה חריגה בכל דרך אפקטיבית, כמו באתר האינטרנט ובעיתונים את כל פרטי הבקשה לאישור חריג, כמו כן דורשים כי הבקשות יפורסמו באתר משרד הפנים עם הגשתן.  

 

עו״ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, ״אמצעי הפרסום כיום אינם מספקים. הפרסומים נעשים באופן שאינו מחלחל למודעות הציבורית. עובדה היא כי רק לאחר פרסומים מודעים של איגוד לשכות המסחר נוצרה מודעות חלקית. ממלאים את החובה באופן פורמלי ובעצם מתחמקים. נשגב מבינתנו מדוע במדינת ישראל של שנת 2019 עדיין נזקקים לבקשות על פי חוק חופש המידע על מנת לחלץ את המידע בדבר הבקשות החריגות במקום שכל רשות מקומית תפרסם באתר האינטרנט שלה ושמשרד הפנים, שמקבל את כל הבקשות במרוכז, יעלה גם הוא את המידע לאתר האינטרנט של המשרד. זהו שירות שחובה על משרד ממשלתי לספק לציבור״.

 

לין ציין כי ״אנו מודעים לעובדה שקיימים קווים מנחים להגשת בקשות לאישורים חריגים, אבל אין בהם כדי למנוע את שאיפת הרשויות לקבלת אישורים חריגים. במקום להתייעל, לחסוך ולעשות מאמצים משמעותיים של גבייה, חיסכון, התייעלות, מניעת תשלומים כמו תשלומי פנסיה לא חוקיים, הולכים לפתרון הקל ביותר, העלאת המסים לציבור ולמגזר העסקי, שגם כך נשחק תחת עול ההכבדות, שהארנונה מהווה חלק ניכר הימנו״.

 

״לא מקובל שבמדינת ישראל של שנת 2019 המידע אינו נגיש לציבור הרחב ולעסקים. המידע לא שייך לרשויות המקומיות ולמשרד הפנים. המידע שייך לציבור. מדובר בזלזול בחוק ובניגוד גמור לנורמות של מנהל ציבורי תקין״.

 

כידוע, מבדיקת איגוד לשכות המסחר, המבוססת על מידע שהתקבל ממשרד הפנים, לא פחות מ- 65 רשויות מקומיות הגישו בשנת 2019 בקשות שהמשמעות הכלכלית המצטברת שלהן היא ייקור מס הארנונה (גם כאשר בחלק מהבקשות נכללות הפחתות), ביניהן ניתן למצוא את רעננה, ראש העין, נשר, רמלה וזיכרון יעקב. שווי ההעלאות עומד על כ- 91.7 מיליון שקל.

 

מהבדיקה עולה כי סה״כ הוגשו 97 בקשות של העלאות, הפחתות ושינויי סיווג לעסקים ולמגורים. כאשר, שווי הבקשות להפחתות עומד על כ-19.7 מיליון שקל.