הבירוקרטיה השתפרה קמעה ב-2013, אבל עדיין רחוקה מלהשביע רצון

ממוצע מדד הבירוקרטיה של איגוד לשכות המסחר עומד על 6.87. במקום הראשון (שוב): משרד התחבורה, שהוא גם המשרד שמטפל הכי מהר בפניות. במקום האחרון (שוב): מערכת בתי המשפט


11:55 ,12.02.2014 מאת: מערכת פורט2פורט

מסיכום שנת 2013 של מדד הביורוקרטיה של איגוד לשכות המסחר, המתפרסם אחת לרבעון ומבוצע באמצעות חברת SQ "השביל שלך להצלחה", עולה כי לאורך זמן קיימת מגמה חיובית של שיפור בבירוקרטיה שחווים העסקים בישראל.

 

מדד הביורוקרטיה בודק את איכות השירות לעסקים במשרדי הממשלה ובגופים הממשלתיים השונים. המדד מורכב מארבעה קריטריונים: זמינות נציגים, זמן הטיפול בפנייה, יחס אישי ואיכות הפתרונות. המדד בוחן גם תהליכים המתרחשים במשרדים כגון הנפקת רישיונות, הוצאת/חידוש דרכון, תשלומים למשרדים ועוד.

 

יצוין ששנת 2013 נפתחה עם שיפור במגמת מדד הבירוקרטיה. בסיכום שנה, עומד המדד על ציון 6.87.

 

נשיא איגוד לשכות המסחר עו"ד אוריאל לין: "על שרי המשרדים ובעיקר המנכ"לים להפשיל שרוולים ולעשות מאמץ מרוכז ושיטתי להפחתת נטל הביורוקרטיה המוטל על המגזר העסקי והציבור בכללו. צמצום עול הביורוקרטיה הוא מהלך לא-תקציבי ותרומתו לצמיחת המשק, לצמצום העלויות ולשיפור יחסי השלטון עם המגזר העסקי, היא מכרעת. על הציבור להעריך ולבחון את שרי הממשלה והמנכ"לים גם על פי מידת יכולתם לצמצום נטל הביורוקרטיה בישראל במשרדים שעליהם הם אחראים".

 

מנכ"ל SQ שי חיון: "אחרי שש שנות מדידה של ביורוקרטיה, ניתן להצביע על מגמה של שיפור ואף לציין לטובה של משרדים שחצו את רף ציון ה-7 במדד, כמו משרד התחבורה, משרד הכלכלה והמוסד לביטוח לאומי. יחד עם זאת, הרמה עדיין רחוקה מלהשביע רצון. ציון המדד נמוך משמעותית מהרמה שאותה מודדת SQ בארגונים במגזר העסקי, שם הרמה הממוצעת ב-2013 עומדת על 8.4".

 

במקום הראשון נמצא משרד התחבורה, שהוא הגוף הממשלתי הנוח ביותר למגזר העסקי במסגרת המדד (ציון 7.23). המשרד סיים את 2012 עם התואר "המשרד הנוח לעסקים" ושומר על התואר במהלך 2013. לאורך זמן, נראה כי משרד זה הפנים את ביקורתו של המגזר העסקי ופעל להשגת שיפור.

 

במקום שני משרד הכלכלה והמסחר, עם ציון של 7.02. בהסתכלות שנתית, המשרד שומר על רמת השירות שאפיינה אותו בשנת 2012 אז עמד ציונו על 7.08.

 

במקום השלישי הביטוח הלאומי, עם ציון מדד של 6.83. המשרד שומר על המקום השלישי גם בשנת 2013. עם זאת, המשרד לא שמר על הציון שהושג בשנת 2012, אז ציונו עמד על 7.06.

 

מקום הרביעי משרד הפנים, עם ציון של 6.79. המשרד השיג שיפור ביחס לציון המדד שהעניקו העסקים למשרד בשנת 2012, אז עמד הציון על 6.60.

 

במקום חמישי משרד הבריאות, עם ציון מדד של 6.76. המשרד מציג יציבות בשירות (בשנת 2012 ציון המשרד עמד על 6.73) ושומר על המקום החמישי.

 

במקום השישי משרד האוצר, עם ציון מדד של 6.76. בשנת 2012 המשרד הציג מגמה מעורבת בשירות ולאורך השנה נע סביב הממוצע הכללי של המדד (6.73). בשנת 2013 יציבות בשירות שמעניק המשרד לעסקים.

 

במקום שביעי מערכת בתי המשפט, שתופסת את המקום האחרון במדד, עם ציון מדד של 6.47. מאז הצטרפה למדידה בשנת 2011 מערכת בתי המשפט תפסה בקביעות את המקום האחרון מבין במשרדים המשתתפים במדד הבירוקרטיה. עם זאת ניתן לראות כי כל שנה חל שיפור במדד. ציון המשרד אומנם עדיין לא גבוה, אך השיפור הינו בהחלט בשורה.

 

פגיעת הביורוקרטיה בעסקים

מנתוני מדד הבירוקרטיה עולה כי כ-38% מבעלי העסקים בישראל סבורים כי הביורוקרטיה במשרדי הממשלה פוגעת במידה רבה עד רבה מאוד בעסקים שלהם. כאשר הבירוקרטיה של משרד הבריאות הכי פוגעת העסקים. בעלי העסקים נשאלו עד כמה הבירוקרטיה פוגעת בעסקים, הממצאים מראים כי מעל 40% מבעלי העסקים דיווחו כי התהליכים מול משרד הבריאות (46.7%), מערכת בתי המשפט (44.5%) ומשרד הפנים (41.6%) פוגעים בעסקים במידה רבה או רבה מאוד.

 

לפי נתוני המדד בשנת 2013, 39.1% מאנשי העסקים אמרו כי משרד האוצר בעסקיהם, 34.5% מבעלי העסקים טענו כי בבטל"א פוגע בעסקם, 34.1% מבעלי העסקים בישראל סבורים כי הביורוקרטיה במשרד הכלכלה פוגעת במידה רבה עד רבה מאוד בעסקים שלהם ו- 29.7% מבעלי העסקים בישראל הלינו נגד משרד התחבורה.

 

התהליכים שהכי פוגעים בעסקים בשנת 2013: פניות בנושא תוכניות בנין ועיר מול משרד הפנים, יבוא מזון והנפקת אישורים לייבוא, ייצוא ושיווק אביזרים מול משרד הבריאות. טיפול בנושאי עובדים, יחסי עבודה וחוקי עבודה מול משרד הכלכלה.

 

 

איזה משרד מבזבז הכי הרבה זמן?

מדד הביורוקרטיה מגלה כי נושא הסחבת וזמן הטיפול הם גורם הביורוקרטיה העיקרי. להערכת העסקים - הזמן הסביר הממוצע לטיפול בפנייה הינו כשלושה שבועות (3.3), בעוד שזמן הטיפול בפועל עומד על כעשרה שבועות (10.1).

 

נתוני המדד מעלים כי לאורך זמן הגורם המתהדר בתואר מבזבז הזמן הגבוה ביותר הינה מערכת בתי המשפט, עם זמן שיא של 26.6 שבועות (כחצי שנה) לטיפול בעסקים הפונים אליה. לשם השוואה, במגזר העסקי סבורים כי זמן הטיפול בעסקים צריך לארוך פחות משלושה חודשים (עד 9 שבועות).

 

זמן טיפול ארוך ניתן לראות גם במשרד הפנים, שם זמן הטיפול הממוצע עומד על 11.3 שבועות בעוד זמן הטיפול הסביר עומד על 4.03, הבדל של כשבעה שבועות.

 

גם במשרד הכלכלה (התמ"ת) משך הטיפול הממוצע אורך 10.3 שבועות, שישה שבועות יותר מהזמן הנתפס כסביר בעיני בעלי העסקים.

 

משך הטיפול במשרד הבריאות אורך בממוצע 9.65 שבועות בעוד הזמן הסביר לטיפול קצר בשליש ועוד על 3.3 בלבד.

 

בפנייה לביטוח לאומי זמן הטיפול אורך 6.27 שבועות, כחמישה שבועות יותר מהזמן הנתפס כסביר לטיפול בפניה (1.51).

 

במשרד האוצר זמן הטיפול בפועל עומד על כשישה שבועות (5.95) לעומת הזמן הנתפס כסביר לטיפול העומד על 1.42 שבועות. המשרד עשה שיפור משמעותי מאז נתוני 2010 בהם עמד המשרד על זמני טיפול של 10 שבועות ומעלה.

 

משרד התחבורה מעניק את הטיפול הכי יעיל בפניות בעלי העסקים - זמן הטיפול בפועל עומד על 4.22 שבועות לעומת 1.472.86 שבועות שהינו זמן סביר לטיפול בעיני העסקים. במשרד התחבורה זמן הטיפול הקצר ביותר וכך גם הפער בין זמן הטיפול בפועל לזמן הנתפס כסביר בעיני בעלי העסקים.