היתר הפליטה לאסדת לוויתן נכנס לתוקף

המשרד להגנת הסביבה: הזרמת הגז הטבעי מלוויתן היא שלב הכרחי לקראת סגירת היחידות הפחמיות המזהמות בתחנת הכוח אורות רבין ובהפחתת שימוש בדלקים מזהמים במשק האנרגיה


13:11 ,06.11.2019 מאת: מערכת פורט2פורט

המשרד להגנת הסביבה מעדכן כי היום (ד׳) הושלם ונכנס לתוקף היתר הפליטה לאסדת לוויתן, המופעלת על ידי חברת נובל אנרג׳י מדיטרניאן לימיטד, בהתאם להוראות חוק אוויר נקי, התשס״ח – 2008. היתר הפליטה מציב תנאים ומגבלות מחמירות על הפליטות לאוויר, במטרה להביא לצמצום ומניעה של זיהום האוויר. ב-16 באוקטובר ניתן על-ידי הוועדה הבין-משרדית שמוביל המשרד היתר ההזרמה לים.

 

הזרמת הגז הטבעי מאסדת לוויתן היא שלב הכרחי בדרך לסגירת היחידות הפחמיות המזהמות בתחנת הכוח אורות רבין (יחידות 1-4), ובהפחתת שימוש בדלקים מזהמים במשק כולו. כניסת הגז הטבעי לישראל, תוך הגדלת ההסתמכות של משק האנרגיה על אנרגיות מתחדשות, אגירת אנרגיה והתייעלות אנרגטית, תוביל לשיפור איכות האוויר במדינה כולה ולשיפור בריאות הציבור.

 

לפי המשרד להגנת הסביבה, הגז הטבעי הוא הדלק הפוסילי הכי פחות מזהם ומשמש כדלק מעבר בדרך למשק אנרגיה המשלב באופן מיטבי אנרגיות מתחדשות ואגירת אנרגיה.

 

בהתאם לדרישות חוק אוויר נקי, הבקשה להיתר פליטה כפי שהוגשה להחלטת הממונה על נספחיה בכפוף להוראות החוק, פורסמה לעיון הציבור באתר המשרד להגנת הסביבה. לאחר שהממונה החליט לתת היתר פליטה בתנאים, טיוטת היתר הפליטה לאסדת לוויתן פורסמה להערות הציבור ונערך דיון פומבי רב משתתפים בהשתתפות הציבור, המשרד להגנת הסביבה, איגוד ערים שרון-כרמל, בעל מקור הפליטה ובעלי עניין. המשרד להגנת הסביבה הטמיע בהיתר הפליטה הסופי תנאים רבים אשר התקבלו כתוצאה מהערות מהציבור ובמסגרת הדיון הציבורי – והדבר מדגיש את החשיבות שהמשרד רואה במעורבות הציבור והארגונים הסביבתיים בתהליכים מסוג זה.

 

המגבלות העיקריות שיחולו על אסדת לוויתן: מגבלה שעתית ושנתית של פליטת תרכובות אורגניות נדיפות ושל בנזן כמו גם על מזהמים אחרים; חיוב יישום טכנולוגיות טיפול מיטביות לרבות הטיפול בגזי הפליטה (BAT); ואיסור פליטת תרכובות אורגניות נדיפות בזמן תקלה (הפעלת לפידים).

 

חובות ניטור ודיגום: האסדה מחויבת בניטור ודיגום בשלושה מעגלים: במקורות הפליטה באסדה (ארובות ואביזרי ציוד); דיגום סביבתי בשולי האסדה; וניטור סביבתי ביישובי החוף.