הלמ״ס: עלייה של 16.3% ביבוא מוצרי צריכה ביוני - אוגוסט

מתחילת השנה הגירעון בסחר בסחורות הסתכם ב-61.6 מיליארד שקל. נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על עלייה ביצוא ענף ייצור תרופות וירידה של 12.5% ביצוא ענף ייצור כימיקלים ומוצריהם


14:13 ,17.09.2018 מאת: מערכת פורט2פורט

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ״ס) פרסמה היום את נתוני סחר החוץ של ישראל עבור חודש אוגוסט עבור יבוא ויצוא סחורות. מהנתונים עולה כי בחודש אוגוסט 2018, הסתכמו יבוא הסחורות ב-25.7 מיליארד שקל, יצוא הסחורות ב-15.7 מיליארד שקל והגירעון בסחר הסחורות ב-10.0 מיליארד שקל. מתחילת השנה הסתכם הגירעון ב-61.6 מיליארד שקל.

 

יצוא הסחורות בחודשים ינואר- אוגוסט 2018, היווה 65.1% מהיבוא לעומת 75% באותם חודשים אשתקד. הגירעון המסחרי בשמונת החודשים הראשונים של השנה הסתכם ב-61.6 מיליארד שקל לעומת גירעון של 32.8 מיליארד שקל בינואר-אוגוסט 2017.

 

בחודשים יוני-אוגוסט 2018 עלה יבוא הסחורות, על פי נתוני המגמה, ב-7.3% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לעלייה של 19.4% בחישוב שנתי מרס-מאי 2018. בחודשים יוני-אוגוסט 2018 עלה יצוא הסחורות, על פי נתוני המגמה, ב-3.6% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לעלייה של 6.7% בחישוב שנתי, במרס-מאי 2018.

 

יבוא הסחורות באוגוסט 2018, הסתכם כאמור ב-25.7 מיליארד שקל. מתוכם 41% מסכום זה היה יבוא חומרי גלם , 21% יבוא מוצרי צריכה, 16% יבוא מכונות ציוד וכלי תחבורה יבשתיים להשקעות ו-22% הנותרים יבוא יהלומים, חומרי אנרגיה, אניות ומטוסים.

 

יבוא חומרי גלם עלה על פי נתוני המגמה, ב-12.8% ביוני-אוגוסט 2018. זאת, בהמשך לעלייה של 18.8% במרס-מאי 2018. יבוא תשומות לחקלאות עלה ב-34.9% בחישוב שנתי  ויבוא בדים וחוטים עלה ב-30.7% בחישוב שנתי. לעומת זאת, ירד יבוא ברזל ופלדה ב-8.5%.

 

נתוני המגמה מצביעים על ירידה ביבוא מוצרי השקעה שירד ב-14% בחישוב שנתי בחודשים יוני-אוגוסט 2018. זאת, לאחר לעלייה של 11.4% בחישוב שנתי במרס-מאי 2018. יבוא מכונות וציוד ירד ב-12.8% בחישוב שנתי. יבוא כלי תחבורה להשקעה ירד ב-14.6% בחישוב שנתי.

 

בחודשים יוני-אוגוסט 2018 עלה יבוא מוצרי צריכה, על פי נתוני המגמה, ב-16.3% בחישוב שנתי, זאת בהמשך לעלייה של 26.9% בחישוב שנתי בחודשים במרס-מאי 2018. יבוא מוצרים לצריכה שוטפת עלה ביוני-אוגוסט 2018 ב-21.5% בחישוב שנתי. עיקר העלייה הייתה ביבוא הלבשה והנעלה.

 

יבוא מוצרים בני קיימא עלה ב-2.8% בחישוב שנתי ביוני-אוגוסט 2018. עיקר העלייה הייתה ביבוא ריהוט ומוצרי חשמל ביתיים. יבוא יהלומים הסתכם בחודשים ינואר- אוגוסט 2018 ב-13 מיליארד שקל, לעומת 13.3 מיליארד שקל בחודשים  המקבילים של שנת 2017. יבוא חומרי אנרגיה הסתכם בשמונת החודשים הראשונים של השנה ב-24.5 מיליארד שקל, גבוה ב-40.5% בהשוואה לאותם חודשים אשתקד.

 

יצוא הסחורות הסתכם בחודש אוגוסט 2018 ב-15.7 מיליארד שקל. 89% מסכום זה היה יצוא תעשייתי, כרייה וחציבה. 10% יצוא יהלומים ו-1% יצוא חקלאי, ייעור ודיג. היצוא התעשייתי, כרייה וחציבה עלה, על פי נתוני המגמה ביוני- אוגוסט 2018, ב-3.8% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לעלייה של 7.1% בחישוב שנתי, בחודשים מרס-מאי 2018.

 

יצוא תעשיות טכנולוגיה עילית עלה ביוני-אוגוסט 2018, על פי נתוני המגמה, ב-16.8% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך  לעלייה של 6.1% בחישוב שנתי במרס-מאי 2018. נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על עלייה ביצוא ענף ייצור תרופות. יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית ירד ,על פי נתוני המגמה, ב-3.3% בחישוב שנתי ביוני- אוגוסט 2018. זאת, לאחר עלייה של 11.5% בחישוב שנתי במרס-מאי 2018. נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על ירידה של 12.5% ביצוא ענף ייצור כימיקלים ומוצריהם.

 

יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת מסורתית ירד בשלושת החודשים האחרונים ב-6.8% בחישוב שנתי. זאת, לאחר עלייה של 3.6% בחישוב שנתי, בחודשים מרס-מאי 2018. נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על ירידה של 13.3% בחישוב שנתי ביצוא ענף תעשיות מתכות בסיסיות.

 

בחודשים יוני-אוגוסט 2018 היצוא תעשיות טכנולוגיה מסורתית ירד בשלושת החודשים האחרונים ב-0.7% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 9.4% בחישוב שנתי בחודשים מרס-מאי 2018. נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על ירידה של 29% ביצוא ענף ייצור מוצרי עץ, רהיטים ונייר.

 

יצוא יהלומים נטו הסתכם בינואר-אוגוסט 2018, לפי נתונים מקוריים, ב-16.5 מיליארד שקל, לעומת 17.2 מיליארד שקל בחודשים המקבילים בשנת 2017. היצוא החקלאי, ייעור ודיג הסתכם בינואר-אוגוסט 2018 ב-2.9 מיליארד שקל - ירידה של 7.6% בהשוואה לחודשים המקבילים ב-2017. יצוא גידול הדרים ירד ב-21.3% באותה תקופה.