הלמ"ס: כ-8.6 מיליון תושבים בישראל בפתחה של שנת 2017

רוב הגידול של אוכלוסיית ישראל נבע מהריבוי הטבעי. כ-75 אחוז מכלל התושבים הם יהודים. כ-24 אלף עולים חדשים הגיעו לישראל במהלך שנת 2016


13:23 ,29.12.2016 מאת: מערכת פורט2פורט

על פי אומדני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה במהלך שנת 2016 נוספו לאוכלוסיית ישראל כ-167 אלף נפש, אחוז גידול של 2.0%, בדומה לאחוז הגידול בעשור האחרון.

 

ב-31 לדצמבר 2016 נאמדת אוכלוסיית ישראל בכ-8,630 אלף תושבים. 6,450 אלף הם יהודים (74.8% מכלל האוכלוסייה), 1,796 אלף - ערבים (20.8%) ו-384 אלף - אחרים (4.4%). במהלך שנת 2016 גדלה אוכלוסיית ישראל בכ-2.0%. 83% מהגידול נבע מריבוי טבעי ו-17% ממאזן ההגירה הבין-לאומית. במהלך השנה נולדו כ-181 אלף תינוקות (74.1% יהודים, 23.0% ערבים ו-2.9% אחרים). כ-24 אלף עולים חדשים הגיעו לישראל במהלך שנת 2016.

 

רוב הגידול (83%) של אוכלוסיית ישראל נבע מריבוי הטבעי (לידות פחות פטירות) והשאר (17%) ממאזן ההגירה הבין-לאומית (מספר הנכנסים למדינת ישראל פחות מספר היוצאים ממנה). במהלך השנה נוספו לאוכלוסייה 181 אלף תינוקות, 24 אלף עולים וכ-12 אלף מהגרים (אזרחים עולים ואנשים שהיגרו במסגרת איחוד משפחות). נגרעו מהאוכלוסייה כ-43 אלף נפטרים וכ-7 אלף ישראלים אשר ששהו בחו"ל יותר משנה.

 

המדינות העיקריות שמהן הגיעו העולים השנה היו: רוסיה (27%), אוקראינה (22%), צרפת (18%) וארה"ב (10%). רוב העולים, כ-18.5 אלף  איש, הגיעו מאירופה (77%), כ-4 אלף מאמריקה ואוקיאניה (17%), כ-1 אלף מאסיה ( 4%) וכ-0.5 אלף מאפריקה (2%).