המשרד להגנת הסביבה זימן את מנהלי קבוצת בז״ן לשימוע

זאת בשל המשך חריגות מערכי סביבה במזהם בנזן. המשרד להגנת הסביבה: שוקלים סגירת מכלים והחלפה מסיבית של עשרות אלפי רכיבי ציוד במתקנים בגדיב ובבז״ן החשודים בפליטת בנזן. השר זאב אלקין: ״חריגות הבנזן ממתחם בז״ן חייבות להיפסק באופן מיידי״


12:04 ,31.01.2019 מאת: מערכת פורט2פורט

המשרד להגנת הסביבה זימן אתמול את מנהלי בתי זיקוק לנפט (בז״ן) וגדיב בחיפה לשימוע, על מנת להשמיע את טענותיהם. זאת, בטרם יקבל המשרד החלטה על נקיטת צעדים כנגד החברות בקבוצה, כולל הוצאת צו למניעת או לצמצום זיהום אוויר מכוח סעיף 45 לחוק אוויר נקי, בשל חריגות מערך הסביבה של המזהם בנזן.

 

בשימוע זה יוכלו החברות גדיב ובתי זיקוק לנפט להשמיע את טענותיהם בדבר הודעת המשרד להגנת הסביבה על פיה הוא שוקל להוציא צו מנהלי, במסגרתו ידרוש מהחברות לרוקן מכלי אחסון שיש להם תרומה משמעותית לפליטות בנזן, עד להתקנת אמצעי הפחתה או לחיבורם למתקני טיפול; וכן לדרוש מהחברות החלפה של עשרות אלפי רכיבי הציוד במתקנים שזוהו כמתקנים מהם יש פליטות בנזן משמעותיות מרכיבי ציוד - לרכיבי ציוד העומדים בטכניקה המיטבית הזמינה, בלוחות זמנים קצרים וכן תכנית להחלפת רכיבי ציוד בשאר מתקני הקבוצה.

 

השר להגנת הסביבה, ח״כ זאב אלקין: ״חריגות הבנזן ממתחם בז״ן חייבות להיפסק באופן מיידי ואנו מודיעים לבז״ן על כוונתנו לנקוט בצעד חסר תקדים, שיורה על החלפת עשרות אלפי רכיבי ציוד ואף על סגירת מתקנים בלוחות זמנים הדוקים. ביצוע הצו המינהלי כפי שחייבנו הוביל לירידה משמעותית בעליות ריכוזי הבנזן אבל עדיין נרשמות חריגות. תושבי מפרץ חיפה זכאים לנשום אוויר נקי ואנו פועלים בנחישות ובכל הכלים העומדים לרשותנו להפחית סיכונים סביבתיים ולהגן ולשמור על בריאותם״.

 

לפי החוק, ערכי סביבה הם ערכים שחריגה מהם מהווה זיהום אוויר חזק או בלתי סביר. בתקנות אוויר נקי נקבע ערך סביבה למזהם בנזן שהוא נמוך אף יותר מהמקובל במדינות אירופה המובילות, ועומד על ריכוז מרבי של 3.9 מק״ג/מ״ק בממוצע יממתי וריכוז מרבי של 1.3 מק״ג/מ״ק בממוצע שנתי. בתקנות נקבע, כי נוכחות באוויר של בנזן בריכוז העולה על הריכוז היממתי האמור לא יהווה חריגה מערך סביבה, ובלבד שמספר החריגות בשנה לא יעלה על 7.

 

מהמשרד להגנת הסביבה נמסר כי החל מתחילת שנת 2017 נמדדו חריגות בערך הסביבה במזהם בנזן הן בתחנות הניטור והן בדיגום הסביבתי בנקודות הדיגום מסביב לגדר המתחם. חריגות נחשבות רק במדידות שבהן הריכוז היה מעל לערך אי-הוודאות: בדיגום הסביבתי עלייה מהערך היממתי של בנזן תיחשב כאשר הריכוז הנמדד יהיה מעל 4.7 מק״ג/מ״ק, ובניטור בניידת 5 ובניידת 6, עלייה מהערך היממתי של בנזן תחשב כאשר הריכוז הנמדד יהיה מעל ערך של 4.4 מק״ג/מ״ק.

 

סיכום החריגות של בנזן לשנת 2017 מתחנות הניטור באזור מפרץ חיפה הצביע על החריגות הבאות, מעל לערך אי-הוודאות: בניידת 5 בקישון נמדדו 10 מדידות החורגות מהריכוז היממתי המרבי שנקבע כערך סביבה לבנזן; בשכונת המגורים קריית בנימין שבקריית אתא נמדדו 2 עליות מעל ערך הסביבה היממתי לבנזן.

 

בדיגום הסביבתי ב-2018 נמצאו החריגות הבאות: בנקודה 9 הנמצאת מול מפעל גדיב, נמדדו 22 חריגות מהריכוז היממתי של בנזן (58% עליות מעל הערך היממתי הסביבתי מסה״כ הבדיקות); בנקודה 8, הנמצאת בסמוך למפעל גדיב (שער 25 של המתחם), נמדדו 9 חריגות מהריכוז היממתי של בנזן (28% עליות מעל הערך היממתי הסביבתי מסה״כ הבדיקות).