ישראל מצטרפת להסכם חילופי מידע פיננסי בין מדינתי

מנהל רשות המסים חתם בסוף השבוע האחרון בבייג'ין על הסכם ליישום חילופי מידע אוטומטיים בנוגע לחשבונות פיננסיים של תושבים זרים. העברת המידע תחל בספטמבר 2018


14:08 ,15.05.2016 מאת: מערכת פורט2פורט

מנהל רשות המסים, משה אשר, חתם בסוף השבוע האחרון בבייג'ין, סין על הצטרפותה של ישראל להסכם רשויות מוסמכות ליישום האמנה המולטילטרלית לחילופי מידע אוטומטי הנוגע למידע פיננסי  CRS וליישום האמנה המולטילטרלית לדיווח בין מדינתי CBC.

 

החתימה על  ההסכמים נערכה במסגרת השתתפותו של אשר בכנס ראשי רשויות מסים (FTA) של המדינות החברות בארגון ה- OECDומדינות נוספות וכחלק מיישום האמנה המולטילטרלית לסיוע בענייני מס עליה חתמה ישראל בנובמבר 2015. יחד עם ישראל, חתמו על ההסכם במסגרת הכנס חמש מדינות נוספות:  קנדה, ניו זילנד, סין, הודו, ואיסלנד.

 

ה- CRS (Common Reporting Standart) הינו הסכם ליישום חילופי מידע אוטומטיים בנוגע לחשבונות פיננסיים של תושבים זרים. ההסכם ותקניו פותחו על ידי ה- OECDלצורך אכיפת מס. ההסכם מגדיר תקן הקובע בין היתר הוראות לגבי סוג המידע שהמדינות יעבירו, מועד העברת המידע והגופים הפיננסים עליהם תחול החובה של העברת המידע לרשויות. אחידות התקן נועדה לצמצם את העלויות הכרוכות בריבוי תקנים לממשלות ולמוסדות הפיננסיים ועל מנת לאפשר החלפת מידע ביעילות עם מדינות רבות בו זמנית. התקן נשען במידה רבה על המודל שפותח במסגרת יישום מדיניות ה- FATCA של ארצות הברית. העברת המידע בנוגע להסכם CRS תחל בספטמבר 2018.

 

משה אשר ציין כי "כניסתם לתוקף של הסכמי  CRS של ישראל עם המדינות החתומות על האמנה תגביר את המידע שיגיע לרשות המסים באשר למידע הפיננסי של תושבי ישראל בתאגידים פיננסים בחו"ל אף ממדינות שישראל אינה חתומה עמן על אמנה למניעת מסי כפל, וכך תסייע באכיפה שוויונית של  המס בישראל ותשלום מס אמת וצמצום ההון השחור."

 

ה - CBC ((Country-by-Country Report הינו הסכם לדיווח בין רשויות המס של המדינות  על פעילותן והכנסותיהן של קבוצות רב לאומיות. במסגרת הסכם זה קבוצה רב לאומית תידרש להגיש בין היתר דוח שנתי הכולל מידע בגין כל ישות בקבוצה הרב לאומית, מידע על פיזור ההכנסות, המס ששולם במדינות בהן פועלת הקבוצה הרב לאומית, תחום פעילותן, תושבות, מקום התאגדות, מספר עובדים ועוד. ככלל, העברת המידע בין רשויות המס במסגרת ההסכם תיעשה החל מסוף שנת 2017.

 

כניסתם לתוקף של ההסכמים מותנית באשרור האמנה המולטילטרלית, עליה חתמה ישראל בנובמבר 2015, ובהתאמת הדין הפנימי בישראל. בהתאם לאמור, משרד האוצר ורשות המסים מקדמים בימים אלה תיקוני חקיקה ותקנות אשר יאפשרו את יישום ההסכמים.