למ״ס: ירידה של 1.5% ביצוא הסחורות בשנת 2019

בשנת 2019 הגירעון בסחר הסחורות הסתכם ב-84.5 מיליארד שקל. ענף ייצור כימיקלים ומוצריהם רשם עלייה של 32.23% ביצוא. פירוט לפי ענפים מראה על ירידה של 40.9% ביצוא ענף ייצור תרופות בהשוואה לשנת 2018 וירידה של 30.6% ביצוא ענף ייצור רכיבים ולוחות אלקטרוניים


10:04 ,14.01.2020 מאת: מערכת פורט2פורט

בשנת 2019 הגירעון בסחר הסחורות הסתכם ב-84.5 מיליארד שקל. יצוא הסחורות הסתכם בשנת 2019 ב-185.0 מיליארד שקל נמוך ב-4.8% מהיצוא בשנת 2018. יצוא הסחורות, ללא אניות, מטוסים ויהלומים, הסתכם בשנת 2019 ב-166.8 מיליארד שקל, ירידה של 1.5% בהשוואה לשנת 2018. יבוא הסחורות, במחירים שוטפים בשקל, הסתכם כאמור ב-269.6 מיליארד שקל והיה נמוך ב-0.9% בהשוואה לשנת 2018.

 

מהנתונים עולה עוד כי בשנת 2019 הסתכם היצוא התעשייתי, הכרייה והחציבה (ללא יהלומים) ב-164.3 מיליארד שקל, נמוך ב-1.3% בהשוואה ל-2018. היצוא החקלאי ירד ב-1.2% בהשוואה ל-2018, והסתכם ב-4 מיליארד שקל. יצוא היהלומים (מלוטשים וגולמיים) הסתכם ב-17.1 מיליארד שקל, ירידה של 29.9% לעומת שנת 2018.

 

פירוט יבוא הסחורות לפי יעוד מראה שיבוא אוניות ומטוסים עלה ב-77.5%, יבוא חומרי גלם עלה ב-2.5% ויבוא מוצרי צריכה עלה ב-3.5%. לעומת זאת, יבוא יהלומים (מלוטשים וגולמיים נטו) ירד ב-32.3%, יבוא חומרי אנרגיה ירד ב-6.2% ויבוא מוצרי השקעה, הכוללים כלי תחבורה להשקעות ירד ב-6.9%.

 

יצוא הסחורות

 

בשנת 2019 היווה היצוא התעשייתי, הכרייה והחציבה (למעט יהלומים) 89% מכלל יצוא הסחורות. יצוא יהלומים היווה 9% ו-2% הנותרים היה יצוא חקלאי, ייעור ודיג.

 

התפלגות היצוא התעשייתי לפי העוצמה הטכנולוגית מראה כי משקלן של תעשיות טכנולוגיה עילית ירד. בשנת 2019 היווה יצוא זה 38% מכלל היצוא התעשייתי (ללא יהלומים), לעומת 43% ב-2018. במונחים מוחלטים קטן בשנת 2019 יצוא תעשיות טכנולוגיה עילית ב-9.8 מיליארד שקל. פירוט לפי ענפים מראה על ירידה של 40.9% ביצוא ענף ייצור תרופות בהשוואה לשנת 2018 וירידה של 30.6% ביצוא ענף ייצור רכיבים ולוחות אלקטרוניים.

 

יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית הסתכם בשנת 2019 ב-67.5 מיליארד שקל, בהשוואה ל-56.4 מיליארד שקל בשנת 2018, עלייה של 19.6%. רוב העלייה הייתה ביצוא ענף ייצור כימיקלים ומוצריהם שעלה ב-10.3 מיליארד שקל (עלייה של 32.2%).

 

יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת מסורתית (14% מכלל היצוא התעשייתי) ירד בשנת 2019 ב-13.8% והסתכם ב-22.7 מיליארד שקל. פירוט לפי ענפים מראה על ירידה של 21.6% ביצוא ענף ייצור מוצרי נפט גולמי ומזוקק וירידה של 15.8% ביצוא ענף ייצור מוצרי מתכות בסיסיות. יצוא תעשיות טכנולוגיה מסורתית (7% מכלל היצוא התעשייתי) ירד בשנת 2019 ב-6% לעומת השנה הקודמת והסתכם ב-10.8 מיליארד שקל. פירוט לפי ענף מראה כי יצוא ענף ייצור מוצרי מזון ירד ב-9.7% בהשוואה לשנת 2018 ויצוא ענף ייצור רהיטים ירד ב-10.8% בהשוואה לשנת 2018.

יצוא יהלומים (מלוטשים וגולמיים נטו) הסתכם בשנת 2019 ב-17.1 מיליארד שקל - נמוך ב-29.9% בהשוואה לשנת 2018.

 

היצוא החקלאי, ייעור ודיג הסתכם בשנת 2019 ב-4 מיליארד שקל, לעומת 4.1 מיליארד שקל בשנת 2018 - ירידה של 1.2%. פירוט לפי ענפים מראה על ירידה ביצוא ענף דיג וגידול בעלי חיים ב-14.6%, לעומת זאת, נרשמה עלייה של 7.4% ביצוא ענף גידול ההדרים.

 

יבוא הסחורות

 

פירוט היבוא בשנת 2019 לפי יעוד מראה כי 42% מכלל היבוא היה יבוא חומרי גלם, 20% יבוא מוצרי צריכה, 16% יבוא מכונות, ציוד וכלי תחבורה יבשתיים להשקעות, 12% יבוא חומרי אנרגיה ו-10% הנותרים יבוא יהלומים, אניות ומטוסים. יבוא חומרי גלם הסתכם בשנת 2019 ב-113.8 מיליארד שקל, עלייה של 2.5% בהשוואה לשנת 2018. פירוט לפי קבוצות סחורות, מראה על עלייה ביבוא תעשיות מכונות ואלקטרוניקה (10.9%) וביבוא כימיקלים (3.4%).

 

יבוא מוצרי השקעה הסתכם בשנת 2019 ב-42.2 מיליארד שקל. בשנת 2019 ירד יבוא זה ב-6.9%. יבוא מכונות וציוד ירד ב-13.6%. לעומת זאת, יבוא כלי תחבורה, הכולל מכוניות נוסעים לצרכים עסקיים, עלה בשנת 2019 ב- 27.1%. יבוא מוצרי צריכה הסתכם בשנת 2019 ב-54.8 מיליארד שקל, עלייה של 3.5%. עיקר העלייה הייתה ביבוא מוצרים בני קיימא (3.6%) ומתוכם יבוא כלי תחבורה שעלה ב-10.3%. יבוא מוצרים לצריכה שוטפת עלה ב-3.5%, עיקר העלייה הייתה ביבוא תרופות (7.9%). יבוא יהלומים (גולמיים ומלוטשים) הסתכם בשנת 2019 ב-13.8 מיליארד שקל לעומת 20.4 מיליארד שקל, נמוך ב-32.3% בהשוואה לשנת 2018. יבוא מוצרי אנרגיה (דלק גולמי, תזקיקים ופחם) ירד בשנת 2019 והסתכם ב-33.1 מיליארד שקל, נמוך ב-6.2% לעומת היבוא בשנת 2018.