משרד הכלכלה: יש לבטל באופן גורף מכסות הייבוא על חמאה

דני טל, ראש מנהל היבוא במשרד הכלכלה והתעשייה, ממליץ במכתב למשרד החקלאות לבטל באופן מיידי את המכס על יבוא חמאה וכתוצאה מכך על ביטול שיטת המכסות ופתיחת השוק באופן מלא


12:23 ,29.10.2019 מאת: מערכת פורט2פורט

דני טל, ראש מנהל היבוא במשרד הכלכלה והתעשייה, ממליץ במכתב למשרד החקלאות לבטל באופן מיידי את המכס על יבוא חמאה וכתוצאה מכך על ביטול שיטת המכסות ופתיחת השוק באופן מלא.

 

שר הכלכלה והתעשייה אלי כהן: ״ביטול מכסים וכן ביטול הקצאת המכסות הם נושאים שיש לקדמם באופן כללי, קל וחומר כאשר מדובר בתחומים שבהם אין ייצור מקומי. בהתאם לכך, פתרון המחסור בחמאה הוא באמצעות שוק חופשי שמשמעותו ביטול גורף של שיעורי המכס וביטול שיטת המכסות על חמאה. דבר שיביא להגברת התחרות, גיוון המקורות ומניעת המחסור בחמאה"

 

משרד הכלכלה המליץ לפתוח את שוק החמאה באופן כליל והעביר המלצה זאת למשרד החקלאות. 

 

דני טל, ראש מנהל היבוא במשרד הכלכלה והתעשייה, ציין במכתבו למשרד החקלאות כי לאור המחסור בקיים בשוק החמאה המקומי הוא מבקש לש׳קול בחיוב את המלצת משרד הכלכלה להמיר את שיטת חלוקת מכסות החמאה הנוכחיות הפטורות ממכס בביטול גורף של שיעורי המכס על חמאה ופתיחת שוק החמאה ליבוא חופשי. 

 

״לעמדתנו״, טוען טל במכתבו למשרד החקלאות, ״חלוקת מכסות חמאה יוצרת עיוותים בשוק וביטולן במקביל לביטול המכס תאפשר את פתיחת המשק ליבוא חמאה, גיוון מקורותיו ומניעת מחסור עתידי במוצר צריכה בסיסי זה אותו אין ביכולת המשק לספק ממקורות עצמיים״.