משרד הכלכלה: קנסות ליבואני בשר וגבינות

מנכ״ל משרד הכלכלה והתעשייה, דוד לפלר, ציין כי: ״המכסות צריכות להגיע לציבור הצרכנים במחיר מופחת ואנו ננקוט יד קשה כלפי יבואנים המפרים את התחייבותם במסגרת ההליך התחרותי״


07:10 ,15.09.2020 מאת: מערכת פורט2פורט

ועדת המכסות במשרד הכלכלה והתעשייה, סיימה את בדיקתה התקופתית וקבעה סנקציות באשר למספר יבואנים. יצוין כי ועדת מכסות מורכבת מנציגי משרד הכלכלה ונציג משרד האוצר וכוללת ייעוץ של רשות התחרות וליווי משפטי צמוד. הוועדה מנהלת את הליך החלוקה, המעקב והאכיפה, אשר מתבצעת בסיוע  מינהל האכיפה במסחר, במשרד הכלכלה והתעשייה.

 

חברי הוועדה קיימו בשבועות האחרונים ישיבות רבות, לרבות איסוף נתונים, ניתוח דוחות, קבלת מידע וקיום שימועים בכתב ובעל פה לנשואי הבדיקה ולהלן ממצאיה: חברת רמי לוי הפרה את הוראות ההליך התחרותי ליבוא בשר, ביחס למכירת בשר טחון מוזל לצרכן ומשכך, הורתה הוועדה על חילוט 50% מהערבויות שהפקידה החברה, בסך כ-2.6 מיליון שקל (הערבות המלאה בסך 5.2 מיליון). הוועדה החליטה על חילוט הערבויות לאחר שחברת רמי לוי קיבלה התראות על הפרות מחיר בסניפיה, אולם לא תיקנה את ההפרות כנדרש.

 

בפני ועדת המכסות הוצגו ביקורות שביצעו נציגי יחידת האכיפה של המשרד, בסניפי רמי לוי, מהם עלה כי בחלק מהסניפים, מכרה הרשת בשר טחון שיובא במסגרת ההליך במחיר הגבוה בכ-67% מהמחיר לו התחייבה כתנאי להקצאת המכסה. בחלק מהסניפים לא הוצג לצרכנים בשר טחון טרי במחיר של 29 שקל ולא הוצג שילוט כנדרש, כפי שהתחייבה  כתנאי  להקצאת המכסה.

 

עוד החליטה הוועדה לשלול מחברת גולדפרוסט מכסת גבינה בהיקף של 164 טון, אותה היתה זכאית לקבל השנה במסגרת חלוקה נוספת לזוכים במכסות ההליך התחרותי ליבוא גבינות, זאת בשל ליקויים בדיווח לוועדה על נקודות המכירה בהן נמכרים הטובין שיובאו, למטרת פיקוח ובקרה של הוועדה.

 

ביחס לתלונות שהתקבלו במשרד הכלכלה, לפיהן הגבינה שיובאה על ידי חברת גולדפרוסט במכסות לא נמכרה לצרכנים, מבדיקה שערכה ועדת המכסות, לרבות בדוחות החברה שאומתו על ידי רואה חשבון חיצוני עבור החברה, נמצא כי החברה מכרה כ-1200 טון גבינה לערוצים קמעונאיים, כפי שהתחייבה.

 

חברת נטו מלינדה קיבלה התראה בעקבות הפרות בנקודות מכירה ספורות, בהן לא נמכר בשר במחירים אליהן התחייבה נטו מלינדה, כתנאי להקצאת המכסה במסגרת ההליך התחרותי בקצביות פרטיות. החברה תיקנה את הליקויים.

 

הוועדה החליטה ביחס לכלל היבואנים, כי במידה ויתגלו ליקויים והפרות נוספות, תישקל האפשרות לנקוט בסנקציות נוספות, ובהן חילוט ערבויות נוספות, מניעת מכסות עתידיות בהליכים תחרותיים ואף שלילת מכסות קיימות, בהן זכו היבואנים במסגרת הליכים תחרותיים.

 

דני טל, יו״ר וועדת מכסות מסר כי המכסות הפטורות ממכס, ניתנות ליבואנים ולרשתות השיווק על מנת להפחית את מחירי הבשר, הגבינה, שמן הזית והירקות הקפואים לצרכן. הוועדה תמשיך לפקח על מחויבות הזוכים במכסות ולנקוט יד קשה כלפי המפרים.

 

מנכ״ל משרד הכלכלה והתעשייה, דוד לפלר, ציין כי: ״המכסות צריכות להגיע לציבור הצרכנים במחיר מופחת ואנו ננקוט יד קשה כלפי יבואנים המפרים את התחייבותם במסגרת ההליך התחרותי״.

 

בימים אלה עומל משרד הכלכלה והתעשייה על רפורמה ביחס לחלוקת המכסות המחולקות בהליכים התחרותיים, לרבות הגברת והקשחת הפיקוח, הבקרה והאכיפה ביחס ליבואנים שיפרו את הוראות ההליך התחרותי אליהן התחייבו. הרפורמה צפויה לצאת בקרוב, על מנת ליישמה כבר אל מול היבואנים שיבקשו לזכות בהקצאה של המכסה לשנה הקרובה. במסגרת הרפורמה יוטמעו גם לקחים שהופקו מהליכי האכיפה האחרונים, על מנת לוודא  שהמכסה המחולקת תגיע לכיסם של הצרכנים.