משרד הכלכלה: 57 מיליון שקל להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם בתעשייה

שלמה אטיאס מנהל הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה: תכניות אלו מיועדות לסייע לתעשייה הישראלית לצעוד קדימה, להשקיע הן בהון הפיזי והן בהון האנושי, לצאת בתוכניות להעלאת הפריון, להשקיע בהטמעת טכנולוגיות מתקדמות ולהתחרות בשווקים גלובליים


11:13 ,09.06.2021 מאת: מערכת פורט2פורט

הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה יוצאת במספר מקצים בהיקף תקציב של 57 מיליון שקלים, במטרה לעודד את צמיחתה של התעשייה וקידומה לקראת האתגרים הצפויים בשנים הקרובים. בתוך כך, העלאת הפריון בענפי התעשייה השונים באזורי עדיפות לאומית ובירושלים והטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם בתעשייה בכל הארץ לשם סיוע למפעלים תעשייתיים לבצע את המעבר לייצור מבוסס Industry 4.0 באמצעות השתתפות בסיכון הכרוך בהטמעת טכנולוגיות מתקדמות.

 

ממשרד הכלכלה נמסר כי ״רמת הפריון והשינוי בו תלויים במספר גורמים, בהם ההון האנושי במשק, מלאי ההון הפיזי, הרמה הטכנולוגית של המפעל ויעילות הניצול של גורמי הייצור, מציע המסלול דרכי פעולה שונות, בהן יש בכדי לשפר את מדדי הפריון (הערך המוסף למשרה והערך המוסף לשעה) בלפחות 30% וכך להעלות את רמת הפריון במפעל או בקו ייצור.  התכנית מעניקה סיוע עבור ביצוע תכנית להעלאת הפריון. בקשות שיאושרו, יהיו זכאיות גם לסיוע עבור עלות הכנת תכנית העבודה. התכנית מיועדת לתאגידים המעוניינים להתייעל ולהעלות את רמת הפריון שלהם במפעל ספציפי בתאגיד או בקו ייצור, ובלבד שעיקר העיסוק של המפעל הוא באחד מענפי התעשייה השונים הכלולים במסלול, והכנסותיו של המפעל בישראל לא עלו על 200 מיליון ₪ בשנה הקודמת להגשת הבקשה וכן שפעילות המפעל לא עומדת בתנאי החוק לעידוד השקעות הון לעניין מסלול מענקים״.

 

עבור מפעל שמחזורו עד 10 מיליון שקל תקרת ההשקעות המזכות לא תעלה על 1 מיליון שקל, כאשר שיעור הסיוע הינו 30% - עד 300 אלף שקל. עבור מפעל שמחזורו 10-75 מיליון שקל, תקרת ההשקעות המזכות לא תעלה על 5 מיליון שקל, כאשר שיעור הסיוע הינו 30% - עד 1.5 מיליון שקל. עבור מפעל שמחזורו 200-75 מיליון שקל, תקרת ההשקעות המזכות לא תעלה על 10 מיליון שקל, כאשר שיעור הסיעו הינו 30% - עד 3 מיליון שקל. הסיוע יינתן עבור השקעות הוניות ועבור השקעות רכות.

 

שלמה אטיאס מנהל הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה: ״תכניות אלו מיועדות לסייע לתעשייה הישראלית לצעוד קדימה, להשקיע הן בהון הפיזי והן בהון האנושי, לצאת בתוכניות להעלאת הפריון, להשקיע בהטמעת טכנולוגיות מתקדמות ולהתחרות בשווקים גלובליים. אני פונה לתעשיינים להגיש בקשות. התקופה האחרונה, יותר מתמיד, מוכיחה לנו כי עלינו להמשיך לנוע קדימה ומי שלא ישכיל לעשות זאת יישאר מאחור. אנו ברשות להשקעות עומדים לרשותכם לכל שאלה ויחד אתכם נוביל את התעשייה והכלכלה בישראל קדימה״.