רשות המסים: הפעימה השנייה של מענק הסיוע לעצמאים יוצאת לדרך

מרשות המסים נמסר כי במסגרת הפעימה השנייה הורחבה משמעותית אוכלוסיית הזכאים והוגדלו סכומי המענקים. ניתן להגיש בקשות למענק באתר רשות המסים


10:09 ,06.05.2020 מאת: מערכת פורט2פורט

אתמול בלילה נפתחה באתר רשות המסים האפשרות להגשת בקשות לקבלת הפעימה השנייה של מענק הסיוע לעצמאיים בעקבות התפשטות נגיף הקורונה. במסגרת הפעימה השנייה, הורחבה משמעותית אוכלוסיית הזכאים והוגדלו סכומי המענקים. הגשת הבקשות למענק תבוצע באמצעות טופס מקוון באתר רשות המסים והתשלום יופקד תוך ימים ספורים בחשבון הבנק. בעלי שליטה יוכלו להגיש תביעה למענק החל מה- 18 במאי, וזאת מאחר ונדרשת הערכות נוספת לצורך בדיקת זכאותם.

 

תשלום המענקים הינו בהתאם לתקנות שעת חרום שאושרו בממשלה ב- 24 באפריל 2020. בהתאם לתקנות, אוכלוסיית הזכאים למענק בפעימה השנייה תכלול גם שכירים בעלי השליטה שאינם זכאים לדמי אבטלה ועצמאים שהכנסתם החייבת לשנת המס 2018, אינה עולה על 1,000,000 שקל. כמו כן, הוגדלו סכומי המענקים ביחס למתווה הפעימה הראשונה כך שעצמאים יהיו זכאים למענק בגובה של 70% מההכנסה החייבת שלהם ועד לסכום של  10,500 שקל כאשר לעצמאי או בעל שליטה אשר הכנסתו הממוצעת מעסק או שכר עבודה בהתאמה לחודש עולה על 40,000 שקלים חדשים, יופחת סכום המענק בהדרגה.

 

לעצמאי אשר החל לפעול בשנת 2019 הותאמו בתקנות חלק מהתנאים הנדרשים, כך שיבחנו בהתאם לנתוני שנת 2019, במקום שנת 2018. כמו כן, כן במסגרת הפעימה השנייה, נקבעה בתקנות אפשרות לעצמאי שפתח את עסקו בשנת 2108 וסבל מהפסדים באותה שנה, להתבסס על נתוני שנת 2019.

 

כמו כן, בהתאם לתקנות, עצמאים אשר מחזור עסקאותיהם השנתי עולה על 18,000 שקל ואינו עולה על 300 אלף שקל יקבלו תוספת למענק, פעימה שלישית בסכום הנע בין 700 שקל ל- 3,025 שקל  בהתאם לגובה המחזור החודשי שלהם, במקביל למענק שישולם לעסקים להשתתפות בהוצאות קבועות ב-12 במאי. להגשת הבקשה באתר לחצו כאן

 

 

הפעימה השנייה של מענק הסיוע תשולם לזכאים בכפוף לתנאי הסף שנקבעו. לצורך קבלת המענק, תוגש בקשה בהליך פשוט, באמצעות טופס מקוון, באזור האישי באתר רשות המסים. בדיקת הזכאות וחישוב סכום המענק יבוצעו על ידי רשות המסים ויוצגו באזור האישי. לאחר שתאושר הבקשה, יופקד התשלום, תוך ימים ספורים, בחשבון הבנק של העצמאי. את הבקשות  לקבלת המענק ניתן להגיש עד 12.7.2020.  

 

להלן פירוט תנאי הסף לקבלת מענק הסיוע לעצמאי:

 

מענק הסיוע יינתן לעצמאי אשר מלאו לו בשנת 2019, 20 שנים ושהוא בעל עסק פעיל בששת החודשים שקדמו לחודש אפריל 2020. הכנסתו החייבת של העצמאי לשנת המס 2018, אינה עולה על 1,000,000 שקל. יצוין כי מדובר בהכנסה מכל המקורות לפי פקודת הכנסה, אך היא אינה כוללת את רווחי ההון של היחיד ושבח המקרקעין שלו. ההכנסה החייבת החודשית הממוצעת מעסק של העצמאי מיגיעה אישית, לשנת המס 2018,  עולה על 714 שקל לחודש. מחזור עסקאותיו של העצמאי, בתקופה שהחל ב- 1 במרס 2020 ועד 30 ביוני 2020, ירד ביחס למחזור עסקאותיו בתקופה המקבילה בשנת 2019, בסכום אשר עולה על 25% מסכום מחזור העסקאות לשנת 2019. יצוין כי הגשת דוח מס ערך מוסף תקופתי על ידי העוסק לתקופות האמורות הינה תנאי לזכאות למענק, אם היה חייב בהגשת דוח כאמור לפי חוק מס ערך מוסף. העצמאי הגיש  דוח שנתי  למס הכנסה לשנת 2018, עד יום הגשת הבקשה, אם היה חייב בהגשת דוח כאמור לפי פקודת מס הכנסה. לא היו לעצמאי הפרות שונות בתחום ניהול פנקסי חשבונות לפי פקודת מס הכנסה.

 

לעצמאי אשר החל לפעול בשנת 2019 הותאמו בתקנות חלק מהתנאים הנדרשים, כך שיבחנו בהתאם לנתוני שנת 2019, במקום שנת 2018. כמו כן, נקבעה בתקנות אפשרות לעצמאי שפתח את עסקו ב 2108 וסבל מהפסדים באותה שנה, להתבסס בחישוב המענק על נתוניו לשנת 2019.

 

במקביל לפעימה השלישית של המענקים -מענק שישולם לעסקים להשתתפות בהוצאות קבועות , תשולם באמצעות האזור האישי תוספת לסכום המענק לעצמאי העובד בעסק קטן שממוצע מחזור העסקאות החודשי שלו עולה על 1500 שקל אך אינו עולה על 25,000 שקל כדלקמן:

 

1. לגבי עצמאי שממוצע מחזור עסקאותיו לחודש עולה על 1,500 שקלים חדשים אך אינו עולה על 8,333 שקלים חדשים – 700 שקלים חדשים;

2. לגבי עצמאי שממוצע מחזור עסקאותיו לחודש עולה על 8,333 שקלים חדשים אך אינו עולה על 16,667 שקלים חדשים – 1,875 שקלים חדשים;

3. לגבי עצמאי שממוצע מחזור עסקאותיו לחודש עולה על  16,667 שקלים חדשים אך אינו עולה על 25,000 שקלים חדשים – 3,025 שקלים חדשים.