תוקם ועדה לבחינת חיזוק כושר התחרות של עסקים קטנים ובינוניים

הוועדה תתמקד במספר סוגיות מרכזיות כגון הקטנת הנטל הרגולטורי והגדלת היקף הרכש מעסקים קטנים ובינוניים. לין: כדאי שבוועדה ישתתפו לפחות ארבעה נציגים מארגוני המעסיקים הגדולים בישראל


10:56 ,11.01.2018 מאת: מערכת פורט2פורט

שר האוצר, משה כחלון ושר הכלכלה והתעשייה, אלי כהן, יביאו לאישור הממשלה בישיבתה הקרובה, החלטה להקמת ועדת ״נטו עסקים״, בראשה יעמדו מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה, שי רינסקי, ומנכ"ל משרד האוצר, שי באב״ד. הוועדה תגיש המלצותיה לשרים תוך 6 חודשים.

 

הוועדה תבחן מתן כלים לחיזוק כושר התחרות של העסקים הקטנים והבינוניים בארץ ובשווקים מחוץ לישראל, במטרה לפעול לשיפור הסביבה העסקית של העסקים הקטנים והבינוניים בישראל לשם הקלה על עשיית העסקים והגברת הפריון בענפים השונים.

 

לצד המנכ״לים יהיו חברים בוועדה מנהל רשות המיסים, משה אשר, מנהל הסוכנות לעסקים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה, רן קויתי ונציגים מהממונה על התקציבים והחשב הכללי במשרד האוצר, המפקחת על הבנקים, משרד הפנים, המוסד לביטוח לאומי ונציגים מקצועיים ככל שיידרש. 

 

מסיכום שנתי של מצב העסקים הקטנים והבינוניים בישראל, שהכינה הסוכנות לעסקים קטנים והבינוניים במשרד הכלכלה, עולה כי בשנת 2017 פעלו בישראל כחצי מיליון עסקים, כ-50 אלף מתוכם נפתחו השנה והם מהווים 99.5% מכלל המגזר העסקי, מעסיקים 61% מהמשרות במגזר העסקי ומייצרים 53% מהתוצר. מתוך כלל העסקים (כחצי מיליון), נסגרים מדי שנה בסך הכל כ-40 אלף  - כ-8% מכלל העסקים.

 

עם זאת, ניצבים העסקים הקטנים והבינויים בפני חסמים רבים, אשר טיפול בהם על ידי הממשלה, יכולים להקל על העסקים באופן משמעותי, לטייב את סביבת העסקים בישראל בכלל ולאפשר לעסקים להפוך למגזר חזק יותר, יציב יותר ומשמעותי יותר בתרומתו לכלכלה הישראלית.

 

לפיכך, תתמקד הוועדה בסוגיות שזוהו כמרכזיות עבור עסקים קטנים ובינוניים בישראל: הקטנת הנטל הרגולטורי והתאמתו לעסקים קטנים ובינוניים, הגדלת היקף הרכש מעסקים קטנים ובינוניים, יצירת כלי סיוע ממשלתיים נוספים, לרבות תכניות להגדלה הפריון, תכניות לשיפור רמת החדשנות בענפים שאינם היי-טק, פיתוח מיומנויות עובדים, שיפור איכות הניהול, ותכניות לפיתוח ספקים, בחינת אמצעים בתחום המיסוי לעידוד עסקים קטנים ובינוניים, ואיתור חסמים ותמריצים בתחום המס שעשויים לתרום לצמיחה של עסקים קטנים ובינוניים או עסקים בראשית דרכם, בחינת התנאים הסוציאליים להם זכאים העצמאים,

ובחינת היקף האשראי שניתן לעסקים הקטנים והבינוניים והדרכים לשיפורו לרבות באמצעים חיצוניים למערכת הבנקאית.

 

שר האוצר, משה כחלון: ״העסקים הקטנים והבינוניים הם מחוללי הצמיחה הגדולים במשק. יש קשר ישיר בין הקלה והפחתת הרגולציה על עסקים קטנים ובינוניים לבין צמיחה וחוסנה של הכלכלה. יותר עסקים קטנים ובינוניים יוכלו לצמוח, לפרוץ קדימה ולהפוך למצליחים יותר ולגדולים יותר. הממשלה עשתה כבר פעולות רבות על מנת להקל על העסקים הקטנים – הקלות במיסוי, הפחתת רגולציה ובירוקרטיה ורשת ביטחון למצב של חלילה אבטלה. זאת המדיניות שלנו לטובת אותם עסקים והוועדה שאנחנו מקימים היא המשך ישיר שלה״.

 

שר הכלכלה והתעשייה, אלי כהן: ״העסקים הקטנים והבינוניים הם מנוע הצמיחה המרכזי של הכלכלה ואנו כאן בכדי להעניק להם את מגוון התמיכה והסיוע בכדי להצליח. הצלחה של העסקים הקטנים והבינויים – היא הצלחה של המשק והכלכלה הישראלית כולה. מגזר עסקי חזק, יצרני ומשגשג הפועל בהגינות מסחרית הוא אינטרס חברתי וצרכני, שיאפשר סחר הוגן הן עבור הצרכנים, הן עבור העובדים והן עבור בעלי ובעלות העסקים״.

 

אוריאל לין: התעוררות תודעתית המוכיחה את המחסור בצעדים אופרטיביים עד היום

 

עו״ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, הגיב להחלטת שרי האוצר והכלכלה להקים ועדת ״נטו עסקים קטנים והבינוניים״, ואמר כי ״יש לראות בכך התעוררות תודעתית המוכיחה, לדאבוננו, כי עד היום ממשלת ישראל לא נקטה בצעדים אופרטיביים נאותים כדי לחזק עסקים קטנים ובינוניים, בניגוד לתשומת הלב הניתנת ללא הרף דווקא לעסקים החזקים בכלכלה״.

״מוטב כי ועדה כזו לא תהיה רק ועדת שימוע אלא שיהיו שותפים בה לפחות ארבעה נציגים מארגוני המעסיקים הגדולים בישראל, להם ניסיון רב בכל הקשור למציאות בה חיים העסקים. והם בוודאי יוכלו להעלות הצעות אופרטיביות ברות מימוש״.

לין ציין כי ״המדיניות שנועדה לתמוך בחיזוק המשק והכלכלה כלואה בחשיבה לפיה הכל עובר דרך תוספת תקציבית. הגיע הזמן שכולנו נבין שסיוע לעסקים אינו עובר תמיד דרך הגדלת תקציבים. הרבה ניתן לעשות למען עסקים קטנים ובינוניים, שלא בדרך של סיוע תקציבי, כגון הורדת נטל הרגולציה השוחק, שיפור הליכי ביורוקרטיה הגוזלים זמן רב, הקלות במיסוי לעסקים בתחילת דרכם ושינוי חוק חובת המכרזים, כפי שהוצע על ידי איגוד לשכות המסחר״.