סוכני המכס מבקשים מהתמ"ת להתמנות כנציגי ציבור בהרכב של ועדת היבוא

לטענת לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים ת"א ישנה חשיבות רבה בהשתתפות נציג ציבור בהרכב הוועדה ובהעדר נציג כזה היא אינה מסוגלת לעמוד על שיקול דעתו של היבואן וסוכן המכס


00:00 ,16.11.2009 מאת: מערכת פורט2פורט

לטענת לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים ת"א ישנה חשיבות רבה בהשתתפות נציג ציבור בהרכב הוועדה ובהעדר נציג כזה היא אינה מסוגלת לעמוד על שיקול דעתו של היבואן וסוכן המכס
 
לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים תל אביב פנתה לשר התמ"ת בנימין בן אליעזר באמצעות בא כוחה עו"ד גיל נדל בבקשה למנות סוכני מכס כנציגי ציבור בהרכבה של ועדת היבוא. 

 

במכתב לשר התמ"ת נכתב כי סוכני מכס בטוחים כי בתוקף תפקידם כנציגי ציבור הם יכולים לתרום תרומה משמעותית מניסיונם בכל הקשור לפרקטיקת היבוא וכי הם היו שמחים להיפגש עם השר ועם אנשי משרדו על מנת ללבן את הנושא.
 
במכתב נטען כי תפקידה העיקרי של ועדת היבוא, הפועלת כוועדה מייעצת המסייעת לשר התעשייה המסחר והתעסוקה בהפעלת סמכויותיו, הוא לסייע ולהמליץ לשר בהפעלת סמכותו בכל הקשור להטלת כופר כסף על מי שעבר עבירה או הפר את הוראות פקודת היבוא והיצוא, אך בשל העובדה כי בין חברי הוועדה לא נמנה נציג ציבור היא מבקשת לכלול בהרכב של חברי ועדת היבוא גם נציג ציבור.
 
לטענת לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים תל אביב ישנה חשיבות רבה בהשתתפות נציג ציבור בהרכב ועדת היבוא, שכן נציגי הציבור מכלילים בשיקול דעתם שיקולים של ראייה כוללת, לרבות מנקודת המבט של היבואנים ושל סוכני המכס הנמצאים בקשר עם עולם היבוא, היצוא והסחר ומביאים מניסיונם מהשטח.
 
בהעדר נציגי ציבור החברים בה, כותב עו"ד גיל נדל, הוועדה אינה מסוגלת לעמוד על שיקול דעתו של היבואן וסוכן המכס, המניעים שהביאו לפעילותו, נסיבות מקילות ועוד.
 
עו"ד נדל אף מציין כי בהרכבן של ועדות מייעצות אחרות לשר התמ"ת, שהוקמו אף הן מכוח חוק, נכללים גם  נציגי ציבור. עו"ד נדל אף מזכיר כי המחוקק ראה לנכון למנות נציגי ציבור אף בערכאה שיפוטית של ממש – הלא היא בית הדין לעבודה, ועל כן מן הראוי כי נציגי ציבור יתמנו גם בהרכבה של ועדת היבוא.